Narracje lokalności Doświadczenia otwockie
Opowiedzieć siebie <ul><li>Inspiracja rozmową z Ernestem Bryllem </li></ul><ul><li>Dokumentacja - odkrywanie historii (oso...
Odkrywanie historii <ul><li>Niezwykłość miejsc zwyczajnych – krzyż w otwockim Parku Miejskim </li></ul><ul><li>Przypadkowe...
Budowanie historii <ul><li>Pamięć o ludziach, którzy tworzyli i tworzą lokalną kulturę – konwencja reportażu-świadectwa </...
Projekty inspirowane lokalnością Projekty inspirowane lokalnością
Zwyczajni-niezwyczajni Zwyczajni-niezwyczajni
Zwyczajni-niezwyczajni Zwyczajni-niezwyczajni
Ludzie sukcesu, nasi sąsiedzi Ludzie sukcesu, nasi sąsiedzi
Pasjonaci
Pasjonaci
Oazy lokalności <ul><li>Telewizja satelitarna, internet – podpatrywanie innych lokalności </li></ul><ul><li>Odkrywanie wła...
of 11

Narracje lokalności. Doświadczenie otwockie

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Narracje lokalności. Doświadczenie otwockie

 • 1. Narracje lokalności Doświadczenia otwockie
 • 2. Opowiedzieć siebie <ul><li>Inspiracja rozmową z Ernestem Bryllem </li></ul><ul><li>Dokumentacja - odkrywanie historii (osoby, miejsca, wydarzenia), tworzenie reportaży </li></ul><ul><li>Kreacja – budowanie historii, kulturotwórcza rola dziennikarstwa, inicjatywy kulturalne, twórczość artystyczna </li></ul>
 • 3. Odkrywanie historii <ul><li>Niezwykłość miejsc zwyczajnych – krzyż w otwockim Parku Miejskim </li></ul><ul><li>Przypadkowe odkrycia – grób Jacka Mierzejewskiego na otwockim cmentarzu </li></ul><ul><li>Tematyka historyczna w mediach lokalnych </li></ul>
 • 4. Budowanie historii <ul><li>Pamięć o ludziach, którzy tworzyli i tworzą lokalną kulturę – konwencja reportażu-świadectwa </li></ul><ul><li>Inicjatywy kulturalne, artystyczne, edukacyjne, medialne – budowanie dziedzictwa lokalności </li></ul>
 • 5. Projekty inspirowane lokalnością Projekty inspirowane lokalnością
 • 6. Zwyczajni-niezwyczajni Zwyczajni-niezwyczajni
 • 7. Zwyczajni-niezwyczajni Zwyczajni-niezwyczajni
 • 8. Ludzie sukcesu, nasi sąsiedzi Ludzie sukcesu, nasi sąsiedzi
 • 9. Pasjonaci
 • 10. Pasjonaci
 • 11. Oazy lokalności <ul><li>Telewizja satelitarna, internet – podpatrywanie innych lokalności </li></ul><ul><li>Odkrywanie własnego dziedzictwa </li></ul><ul><li>Promocja </li></ul><ul><li>Kreatywność i innowacyjność lokalności </li></ul><ul><li>Globalizm regionalizmu – nowa tendencja. Bliskie pojęcia: glokalność, alterglobalizacja </li></ul><ul><li>Poszukiwanie wyjątkowości, niezwykłości – „oazy lokalności” </li></ul>

Related Documents