e-pikw Portal współpracy, nauki i dyskusji
Serwis internetowy PIKW <ul><li>strony www </li><ul><li>Główna: http://pikw.pl
Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych http://klpaikw.pl </li></ul><li>portal </li><ul><li>Kom...
Krajowa Lista – zapisy, zatwierdzenie
Obsługa kursów – zapisy, e-learning, rejestry
Pozyskiwanie informacji: ankiety i sondy
Inne: Baza Wiedzy, CMS, CRM, obieg spraw... </li></ul></ul>
Komunikacja <ul><li>Można znaleźć dowolną osobę mającą konto na platformie i wysłać do niej wiadomość
Każda wiadomość może być przesyłana też na adres e-mail odbiorcy
Forum umożliwia dyskusję grupową
Aktualności publikują wiadomości na swoistej „tablicy ogłoszeń”
Mailer pozwala wysłanie wiadomości e-mail do całej grupy jednocześnie </li></ul>
Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych <ul><li>Zapisanie na Listę możliwe jest po założeniu k...
Pojawienie się na liście musi być zweryfikowane przez administratora
Utrzymywany jest słownik kursów i szkoleń z informacją o punktach za nie przyznawanych
Automatycznie prezentacja na liście wygasa lub jest odnawiana w miarę zdobywania kolejnych punktów </li></ul>
Obsługa kursów <ul><li>Opisy kursów i kolejnych edycji prowadzi się w module Kursy, skąd są prezentowane na www
Na każdy z kursów możliwe jest samodzielne zapisywanie przez zainteresowane osoby
Wymagane jest potwierdzenie zapisu przez administratora </li></ul>
e-Learning <ul><li>e-Learning: metody nauczania na odległość za pomocą internetu i narzędzi informatycznych
of 20

Prezentacja platformy e-PIKW

opis platformy e-learningowej e-PIKW,
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja platformy e-PIKW

 • 1. e-pikw Portal współpracy, nauki i dyskusji
 • 2. Serwis internetowy PIKW <ul><li>strony www </li><ul><li>Główna: http://pikw.pl
 • 3. Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych http://klpaikw.pl </li></ul><li>portal </li><ul><li>Komunikacja: komunikator, forum, aktualności
 • 4. Krajowa Lista – zapisy, zatwierdzenie
 • 5. Obsługa kursów – zapisy, e-learning, rejestry
 • 6. Pozyskiwanie informacji: ankiety i sondy
 • 7. Inne: Baza Wiedzy, CMS, CRM, obieg spraw... </li></ul></ul>
 • 8. Komunikacja <ul><li>Można znaleźć dowolną osobę mającą konto na platformie i wysłać do niej wiadomość
 • 9. Każda wiadomość może być przesyłana też na adres e-mail odbiorcy
 • 10. Forum umożliwia dyskusję grupową
 • 11. Aktualności publikują wiadomości na swoistej „tablicy ogłoszeń”
 • 12. Mailer pozwala wysłanie wiadomości e-mail do całej grupy jednocześnie </li></ul>
 • 13. Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych <ul><li>Zapisanie na Listę możliwe jest po założeniu konta
 • 14. Pojawienie się na liście musi być zweryfikowane przez administratora
 • 15. Utrzymywany jest słownik kursów i szkoleń z informacją o punktach za nie przyznawanych
 • 16. Automatycznie prezentacja na liście wygasa lub jest odnawiana w miarę zdobywania kolejnych punktów </li></ul>
 • 17. Obsługa kursów <ul><li>Opisy kursów i kolejnych edycji prowadzi się w module Kursy, skąd są prezentowane na www
 • 18. Na każdy z kursów możliwe jest samodzielne zapisywanie przez zainteresowane osoby
 • 19. Wymagane jest potwierdzenie zapisu przez administratora </li></ul>
 • 20. e-Learning <ul><li>e-Learning: metody nauczania na odległość za pomocą internetu i narzędzi informatycznych
 • 21. Blended-Learning: przeplatanie zajęć stacjonarnych blokami zajęć zdalnych
 • 22. Platforma e-PIKW posiada narzędzia zarówno tworzenia jak i prowadzenia kursów zdalnych </li></ul>
 • 23. e-Learning na TechneSystem <ul><li>Dwa rodzaje kursów: </li><ul><li>Kursy zależne od nauczyciela (kontrola udostępnień materiałów, postępów, interakcje)
 • 24. Autonomiczne – zajęcia otwarte – przygotowane i udostępnione bez konieczności dalszej ingerencji (nastawione na samokształcenie) </li></ul></ul>
 • 25. e-Learning na e-PIKW <ul><li>obsługiwanych jest </li><ul><li>7 wyższych uczelni
 • 26. 39 przedmiotów </li></ul><li>Konta osób powiązanych ze szkoleniami </li><ul><li>355 studentów
 • 27. 27 prowadzących (o różnym poziomie aktywności) </li></ul></ul>
 • 28. Możliwości e-learningu <ul><li>Podawanie wiedzy: artykuły, pliki, multimedia, odwołania do innych serwisów, Baza Wiedzy
 • 29. Powtarzanie, utrwalanie, aktywizacja
 • 30. sprawdzanie wiedzy: </li><ul><li>Zadania, testy, quizy, oceniane bądź nie oceniane
 • 31. Egzaminy: testy na ocenę </li></ul><li>Komunikacja: dedykowane fora, wypowiedź na forum jako zadanie </li></ul>
 • 32. Zalety e-learningu <ul><li>Umieszczanie materiałów w miejscu, skąd studenci je pobiorą bez konieczności drukowania, wysyłania i przekazywania
 • 33. Metody samodzielnej nauki: testy i quizy
 • 34. Bezpośredni i przedłużony kontakt z kursantem
 • 35. Możliwość wielokrotnego wykorzystywania raz zrobionego kursu – dla różnych uczelni czy grup
 • 36. Możliwości egzaminowania </li></ul>
 • 37. CMS <ul><li>Zarządzanie stroną internetową
 • 38. Konfiguracja zarówno menu, jak zawartości
 • 39. Możliwość zmiany wyglądu i układu całej strony po zmianie szablonu </li></ul>
 • 40. CRM <ul><li>Moduł dedykowanych zarządzaniu relacjami klientami
 • 41. Przechowuje dane klienta i osoby powiązane
 • 42. Grupowe wysyłanie e-maili, ofert
 • 43. Zapisy i wysyłanie newslettera
 • 44. Rejestracja zdarzeń powiązanych z klientem
 • 45. Import e-maili z poczty </li></ul>
 • 46. Zgłoszenia <ul><li>System obiegu spraw wspierający obieg dokumentów
 • 47. Odnotowuje pojawienie się sprawy, przekazywanie i realizację
 • 48. Umożliwia rozliczanie wykonawców z przepracowanych godzin </li></ul>
 • 49. Baza Wiedzy <ul><li>Wewnętrzna firmowa wiki
 • 50. Współtworzenie i współdzielenie dokumentów
 • 51. Gromadzenie wiedzy w organizacji </li></ul>
 • 52. Użytkownicy <ul><li>Na platformie e-PIKW zarejestrowanych jest 677 użytkowników
 • 53. Użytkownicy zorganizowani są w grupy
 • 54. Udział w grupie może dawać uprawnienia, np: </li><ul><li>Poziom I (osoby samodzielnie się rejestrujące)
 • 55. Studenci (dostęp do kursów)
 • 56. Pracownicy
 • 57. Prowadzący (tworzenie materiałów do kursów) </li></ul></ul>
 • 58. Podział na grupy
 • 59. Konta <ul><li>Każdy może założyć konto typu Poziom I, które daje dostęp do forów dyskusyjnych, komunikatora i Krajowej Listy PAiKW
 • 60. Konto może być założone przez administratora
 • 61. Administrator nadaje uprawnienia do poszczególnych modułów </li></ul>
 • 62. Społeczność PIKW <ul><li>Wokół platformy e-PIKW powstaje społeczność osób zainteresowanych: </li><ul><li>Studiami i Krajową Listą
 • 63. Komunikacją, Forum dyskusyjnym
 • 64. Informacjami z branży </li></ul><li>Warto dawać powody do założenia konta, zamieszczać informacje, testy, kursy, wykłady, budować Bazę Wiedzy
 • 65. Platforma pomysłem na program lojalnościowy </li></ul>
 • 67. Zapraszamy na e-PIKW

Related Documents