PolymeerikuitubetonitKuitubetonirakenteet-kurssi 29.10.2012 (kooste kahdesta esitelmästä) DI Martti Matsinen, Pii...
Polymeerikuidut /  määritelmät O SFS-EN 14889-2 O CE-merkintä (1.7.2013 alkaen) O Luokka I: ...
CE‐merkintäPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
Mikropolymeerikuidut O Lyhyitä, noin 5-30 mm pitkiä O Ohuita, noin 10-50 µm O Yleisin raaka-aine polypropeeni ...
Mikropolymeerikuitujen  käyttökohteita O Kohteet ja olosuhteet, joissa plastisen painuman ja/tai kut...
Mikropolymeerikuidut O Mikrokuidut eivät lisää betonin jäännös- lujuutta – niitä ei voi käyttää O laata...
Mikropolymeerikuidut O Tärkein käyttötarkoitus on toiminta tuoreessa betonimassassa, jossa mikrokuidut ...
Plastinen painumahalkeiluVoids created under Settlement crackingrebar due to occurrin...
Plastinen kutistumahalkeiluPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
Mikropolymeerikuidut O Kovettuneessa betonissa tärkein käyttötarkoitus on ns. räjähdyslohkeilun estäminen ...
Massan koossapysyvyys ja  veden erottuminenPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
Betonin tiiveysPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
Tiiveyden ja koossapysyvyyden  parantaminen Vesialtaat ja vastaavat ...
Betonin iskunkestävyysPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
Betonin kulutuskestävyys O O Punainen pylväs = ...
Iskujen ja kulutuskestävyyden  parantaminen Jätelaitokset ja muut Kulutuspinnat esim. ...
Betonin räjähdyslohkeilutulipalossaMikrokuitujen toimintaPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
Betonin lohkeilu tulipalossa O Kolme lohkeilutyyppiä 1. Pintalohkeilu 2. Kulmamurtuma 3. Räjäh...
Pintalohkeilu O Pieniä betonipalasia – alle 20 mm O Veden haihtuessa tartunta kiviaineksen ja sideaineen väl...
Kulmamurtuma O Tapahtuu rakenteen reunoilla ja nurkissa palon myöhäisemmässä vaiheessa, kun betoni on halk...
Räjähdyslohkeilu O VAARALLINEN lohkeilutapa O Tapahtuu palon ensimmäisten 20 – 30 minuutin aikana, kun lämpö...
Räjähdyslohkeilun mekanismi O Palossa syntyvä vesihöyry ei pääse ulos betonirakenteesta vaan aiheuttaa sille ...
Mikropolymeerikuitujen  vaikutus O Betonin lämpö kasvaa nopeasti O PP kuidut sulavat n. 1650C:ssa ...
Kuinka mikrokuidut toimivat  palotilanteessa O Kaksi teoriaa: 1. Höyry kulkeutuu kanavissa kuitujen...
MikrohalkeamatPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
PalotestiPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
Mitoitus  Mikropolymeerikuidut O Käyttö betonimassan ominaisuuksien parantamiseen O Koossapys...
Mitoitus  Mikropolymeerikuidut O Käyttö kovettuneen betonin ominaisuuksien parantamiseen O Ti...
Mitoitus  Mikropolymeerikuidut O Käyttö ruisku- ja korkealujuusbetonissa O Käyttömäärä yleensä 1-3 k...
Eurocode 2 Räjähdyslohkeilun estäminen korkealujuus- betoneissa (EN 1992-1-2:2004, Section 6) A. Lisäraudoitus...
Makropolymeerikuidut O Paksuus noin 0,5 – 1 mm O Pituus noin 40 – 60 mm O Useita eri muotoja O Litteit...
Makropolymeerikuidut O Makrokuituja käytetään betonin kuivumisen ja lämpöliikkeiden aiheuttamien kutistumien ...
Makrokuitujen toiminta Raudoittamaton betoni MakrokuitubetoniPolymeerikuitubetonit / Martti Matsine...
Makropolymeerikuidut O Kuten teräskuidut O Halkeilun hallinta O ”Raudoitus” oikeassa paikassa ...
Makropolymeerikuidut O Lisäksi makropolymeerikuitu on O Ruostumaton O Alkalinkestävä O Kemiall...
Makrokuitubetoni vs.  perinteinen raudoitus O Raudoitus betonin mukana O Ei varastointia, nostoja, ...
Makropolymeerikuitujen  käyttökohteita O Pintabetonit O Sahasaumatut lattiatPolymeerikui...
Makropolymeerikuitubetonin  käyttökohteita O Betonielementit O BetonituotteetPolymeerikuitubet...
Makropolymeerikuitubetonin  käyttökohteita O Ruiskubetoni O Piha-alueetPolymeerikuitubetoni...
Makrokuitubetonilattian  mitoitusperusteita O Mitoitus kuten teräskuiduilla perustuen jäännöslujuusarvo...
Makrokuitubetonilattian  suunnittelusta O Pintabetoni O Kuitujen päätarkoituksena on halkeilun ...
Makrokuitubetonilattian  suunnittelusta O Pintabetoni O Käytännön kohteissa on havaittu, että ...
Makrokuitubetonilattian  suunnittelusta O Maanvarainen lattia O Sahasaumoin varustetut laatat ...
Kuituyhdistelmät O Uusia tuotteita O Samassa paketissa sekä mikro- että makrokuidut O Kohteisiin, joissa...
Kuituyhdistelmien  käyttäminen O Kun molempia tarvitaan tai molempien käyttämisestä on hyötyä ...
Polymeerikuidut /  ominaisuuksia Mikro Makr...
Kuitujen vertailua Teräskuitu Mikrokuitu Makrokuitu Plastisen halkeilun hallinta ...
Mitä jäi mieleen! O Muovikuidut/Muovikuitubetoni O Unohda tämä termi O Käytä termejä mikrokuitu ja mak...
Mitä jäi mieleen? O Käytä mikrokuituja, kun O Olosuhteet ovat otolliset plastiselle painumalle tai p...
Mitä jäi mieleen? O Käytä makrokuituja, kun O Valat ohuita pintalaattoja O Valat sahasaumattuja betoni...
of 50

Polymeerikuitubetonit

Kooste kahdesta DI Martti Matsisen Betoniyhdistyksen kuitubetonikurssilla lokakuussa 2012 pitämästä esitelmästä.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Real Estate      


Transcripts - Polymeerikuitubetonit

 • 1. PolymeerikuitubetonitKuitubetonirakenteet-kurssi 29.10.2012 (kooste kahdesta esitelmästä) DI Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 2. Polymeerikuidut /  määritelmät O SFS-EN 14889-2 O CE-merkintä (1.7.2013 alkaen) O Luokka I: Mikrokuidut (halkaisija < 0,3 mm) O Luokat Ia ja Ib valmistustavan mukaan O Luokka II: Makrokuidut (halkaisija > 0,3 mm)Polymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 3. CE‐merkintäPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 4. Mikropolymeerikuidut O Lyhyitä, noin 5-30 mm pitkiä O Ohuita, noin 10-50 µm O Yleisin raaka-aine polypropeeni O Eri tyyppejä valmistustavan mukaan O Yksisäiekuitu (monofilamentti) O Monisäiekuitu (multifilamentti) O Fibrilloitu kuituPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 5. Mikropolymeerikuitujen  käyttökohteita O Kohteet ja olosuhteet, joissa plastisen painuman ja/tai kutistuman riski on suuri O Kun betonimassan ominaisuuksia halutaan parantaa (koossapysyvyys, vedenerottumisen vähentäminen) O Ruiskubetoneissa ja korkealujuusbetoneissa räjähdyslohkeilun estämiseen palotilanteessaPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 6. Mikropolymeerikuidut O Mikrokuidut eivät lisää betonin jäännös- lujuutta – niitä ei voi käyttää O laatan ohentamiseen O kuivumiskutistumahalkeilun rajoittamiseen O raudoituksen korvaamiseen O saumajaon kasvattamiseenPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 7. Mikropolymeerikuidut O Tärkein käyttötarkoitus on toiminta tuoreessa betonimassassa, jossa mikrokuidut O Parantavat massan koossapysyvyyttä O Vähentävät vedenerottumista O Pienentävät plastista painumaa O Vähentävät plastista halkeiluaPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 8. Plastinen painumahalkeiluVoids created under Settlement crackingrebar due to occurring above rebarsettlement ofconcrete Settlement cracking occurring at changes in depth of concrete sectionPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 9. Plastinen kutistumahalkeiluPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 10. Mikropolymeerikuidut O Kovettuneessa betonissa tärkein käyttötarkoitus on ns. räjähdyslohkeilun estäminen tulipalotilanteessa O Parantavat jonkin verran myös muita kovettuneen betonin ominaisuuksia, kuten O Tiiveyttä O Iskunkestävyyttä O KulutuskestävyyttäPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 11. Massan koossapysyvyys ja  veden erottuminenPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 12. Betonin tiiveysPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 13. Tiiveyden ja koossapysyvyyden  parantaminen Vesialtaat ja vastaavat Satamarakenteet tiiveyttä vaativatPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 14. Betonin iskunkestävyysPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 15. Betonin kulutuskestävyys O O Punainen pylväs = perusbetoni O Vihreä pylväs = perusbetoni + kuidut => 34 % pienempi kuluminen O Sininen pylväs = alemman lujuusluokan betoni + kuidut => 17 % pienempi kuluminenPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 16. Iskujen ja kulutuskestävyyden  parantaminen Jätelaitokset ja muut Kulutuspinnat esim. raskaan kulutuksen tilat tierakenteissaPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 17. Betonin räjähdyslohkeilutulipalossaMikrokuitujen toimintaPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 18. Betonin lohkeilu tulipalossa O Kolme lohkeilutyyppiä 1. Pintalohkeilu 2. Kulmamurtuma 3. RäjähdyslohkeiluPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 19. Pintalohkeilu O Pieniä betonipalasia – alle 20 mm O Veden haihtuessa tartunta kiviaineksen ja sideaineen välillä heikkenee O Tapahtuu lämmön kohotessa hitaasti O Kosteus poistuu hitaasti, jolloin paineen kasvukin on hidastaPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 20. Kulmamurtuma O Tapahtuu rakenteen reunoilla ja nurkissa palon myöhäisemmässä vaiheessa, kun betoni on halkeillut ja heikentynyt O Pieniä ja/tai suuria lohkeamiaPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 21. Räjähdyslohkeilu O VAARALLINEN lohkeilutapa O Tapahtuu palon ensimmäisten 20 – 30 minuutin aikana, kun lämpötila nousee nopeasti O Pieniä ja isoja betonin palasia irtoaa pinnasta ”räjähtäen” ja usein kovalla pamauksellaPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 22. Räjähdyslohkeilun mekanismi O Palossa syntyvä vesihöyry ei pääse ulos betonirakenteesta vaan aiheuttaa sille suuren sisäisen paineen O Räjähdyslohkeilu tapahtuu, kun jännitykset ylittävät betonin vetokapasiteetin O Yleensä noin 180 – 2200C:ssaPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 23. Mikropolymeerikuitujen  vaikutus O Betonin lämpö kasvaa nopeasti O PP kuidut sulavat n. 1650C:ssa O Kuitujen sulaessa betoniin muodostuu onkaloita/kanavia O Vesihöyry pääsee laajenemaan onkaloihin O Paine betonin sisällä vähenee O TULOS: Merkittävästi vähentynyt räjähdyslohkeilun riskiPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 24. Kuinka mikrokuidut toimivat  palotilanteessa O Kaksi teoriaa: 1. Höyry kulkeutuu kanavissa kuitujen ja sementtimatriisin välissä – kuitujen tulee olla hienoja, jolloin niitä on paljon • Kysymys: Kuidut ovat erillään, miten kulkee välimatkat? 2. Kuitujen betonia n. 7-14-kertaa suurempi lämpölaajeneminen synnyttää mikrohalkeamia, jota kautta höyrynpaine pääsee vapautumaanPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 25. MikrohalkeamatPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 26. PalotestiPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 27. Mitoitus  Mikropolymeerikuidut O Käyttö betonimassan ominaisuuksien parantamiseen O Koossapysyvyys ja vedenerottumisen vähentäminen O Plastisten painumien ja halkeilun vähentäminen O Mitoitus perustuu kokemukseen => valmistajan ohjeiden mukaan O Kullakin kuidulla on oma perusannostus, joka voi vaihdella esim. 0,6…1,0 kg/m3Polymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 28. Mitoitus  Mikropolymeerikuidut O Käyttö kovettuneen betonin ominaisuuksien parantamiseen O Tiiveyden parantaminen O Iskunkestävyyden parantaminen O Kulutuskestävyyden parantaminen O Mitoitus perustuu kokemukseen => valmistajan ohjeiden mukaanPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 29. Mitoitus  Mikropolymeerikuidut O Käyttö ruisku- ja korkealujuusbetonissa O Käyttömäärä yleensä 1-3 kg/m3 O Isompi määrä -> parempi suoja O Hollantilainen testi: 1 kg/m3 2 kg/m3 3 kg/m3Polymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 30. Eurocode 2 Räjähdyslohkeilun estäminen korkealujuus- betoneissa (EN 1992-1-2:2004, Section 6) A. Lisäraudoitus B. Betonimassa, joka on testattu räjähdyslohkeilua vastaan C. Erillinen suojakerros, joka on testattu räjähdyslohkeilua vastaan D. Betonimassassa mikrokuituja vähintään 2 kg/m3Polymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 31. Makropolymeerikuidut O Paksuus noin 0,5 – 1 mm O Pituus noin 40 – 60 mm O Useita eri muotoja O Litteitä, pyöreitä O Aaltomaisia, rypytettyjäPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 32. Makropolymeerikuidut O Makrokuituja käytetään betonin kuivumisen ja lämpöliikkeiden aiheuttamien kutistumien ja halkeilun hallintaan O Makrokuituja voidaan käyttää myös rakenteellisena raudoituksena CE- merkinnän mukaisesti O Uusimpana käyttökohteena on ruiskubetonointiPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 33. Makrokuitujen toiminta Raudoittamaton betoni MakrokuitubetoniPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 34. Makropolymeerikuidut O Kuten teräskuidut O Halkeilun hallinta O ”Raudoitus” oikeassa paikassa O Parantavat laatan sitkeyttä O Parantavat iskunkestävyyttä O Vetolujuus myös betonin halkeiltua (jäännöslujuus), jota voidaan käyttää mitoituksessaPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 35. Makropolymeerikuidut O Lisäksi makropolymeerikuitu on O Ruostumaton O Alkalinkestävä O Kemiallisesti kestävä O Turvallinen, kevyt ja helppo annostella O Edullisempi logistisesti (vähemmän kuljetettavaa ja varastoitavaa)Polymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 36. Makrokuitubetoni vs.  perinteinen raudoitus O Raudoitus betonin mukana O Ei varastointia, nostoja, leikkauksia O Säästö työajassa O Raudoitus aina oikeassa paikassa O 3-ulotteinen raudoitus O Helpottaa betonointia O Laserkoneet O Betonin siirrot (ei rautoja tiellä)Polymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 37. Makropolymeerikuitujen  käyttökohteita O Pintabetonit O Sahasaumatut lattiatPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 38. Makropolymeerikuitubetonin  käyttökohteita O Betonielementit O BetonituotteetPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 39. Makropolymeerikuitubetonin  käyttökohteita O Ruiskubetoni O Piha-alueetPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 40. Makrokuitubetonilattian  mitoitusperusteita O Mitoitus kuten teräskuiduilla perustuen jäännöslujuusarvoon O Minimikuitumäärä valmistajan CE- hyväksynnän mukaan – ellei mitoituksin toisin todisteta O Mitoitus valmistajan ohjeiden mukaan! O Re3-arvo vähintään 0,3Polymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 41. Makrokuitubetonilattian  suunnittelusta O Pintabetoni O Kuitujen päätarkoituksena on halkeilun estäminen O Huom! Jos pintabetonia hyödynnetään liittorakenteena, tulee mitoitus tehdä liittorakenneohjeen mukaan O Helpottaa tartuntaharjausta – tartunta toimii varmemmin O Alle 60 mm pintabetoneissa ei suositella raudoituksen käyttämistä – siis joko raudoittamaton betoni tai kuitubetoniPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 42. Makrokuitubetonilattian  suunnittelusta O Pintabetoni O Käytännön kohteissa on havaittu, että makrokuitumäärä 5 kg/m3 on riittävä O Huom! Määrä on varmistettava kuitutoimittajalta O Huom! CE-hyväksynnän minimikuitumäärä O Mahdolliset saumat alustan mukaanPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 43. Makrokuitubetonilattian  suunnittelusta O Maanvarainen lattia O Sahasaumoin varustetut laatat O Pieni kitkakerroin O Halkeiluraudoitus kuten pintabetoni O Kuormitusten mukaan kuituraudoitus lasketaan kuten teräskuitubetonilla R-arvoja käyttäenPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 44. Kuituyhdistelmät O Uusia tuotteita O Samassa paketissa sekä mikro- että makrokuidut O Kohteisiin, joissa molempien kuitutyyppien ominaisuudet tuovat etujaPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 45. Kuituyhdistelmien  käyttäminen O Kun molempia tarvitaan tai molempien käyttämisestä on hyötyä O Yleisimmin pintabetoneissa sekä mv- laatoissa, joissa plastisen halkeilun riski on suuri O Määrät kuten erikseen käytettäessäPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 46. Polymeerikuidut /  ominaisuuksia Mikro Makro Vetolujuus MPa 300 350…700 Kimmokerroin GPa 2 3…10 Halkaisija µm 10…50 500…1000 Pituus mm 5…30 40…60 Käyttömäärä kg/m3 0,6…3 2…12 O Yllä on esitetty polymeerikuitujen tyypillisiä arvoja. Arvot vaihtelevat tuotteittain huomattavasti, joten yllä olevia arvoja ei suoraan saa käyttää suunnittelussaPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 47. Kuitujen vertailua Teräskuitu Mikrokuitu Makrokuitu Plastisen halkeilun hallinta x Kutistumahalkeilun hallina X X ”Saumattomat” lattiat X Jäännöslujuus X X Korroosionkestävyys X X Kantavat laatat X Räjähdyshalkeilun esto X Käytön ”helppous” X XPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 48. Mitä jäi mieleen! O Muovikuidut/Muovikuitubetoni O Unohda tämä termi O Käytä termejä mikrokuitu ja makrokuitu O Sekä suunnittelussa O Että tilatessasi betoniaPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 49. Mitä jäi mieleen? O Käytä mikrokuituja, kun O Olosuhteet ovat otolliset plastiselle painumalle tai plastiselle kutistumalle (ei kuitenkaan korvaa hyvää jälkihoitoa!) O Haluat parantaa betonin kestävyyttä kulutusta ja iskuja vastaan O Käytät korkealujuusbetonia O Käytät ruiskubetonia O Mikrokuitujen määrään vaikuttavat O CE-merkintä O Valmistajan ohjeetPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy
 • 50. Mitä jäi mieleen? O Käytä makrokuituja, kun O Valat ohuita pintalaattoja O Valat sahasaumattuja betonilattioita O Valat ulkotiloissa / piha-alueita O Makrokuitujen määrään vaikuttavat O CE-hyväksyntä O Valmistajan ohjeet O Dokumentoitu mitoitusPolymeerikuitubetonit / Martti Matsinen, PiiMat Oy

Related Documents