Đừng để dòng sông cuốn trôi mùa đông Đừng để niềm vui cuốn xô niềm riêng Đừng như cơn gió rung cành lá Đừng như mây trắng ...
Hãy để vầng trăng sáng trên niềm đau Hãy đến lòng ta có đau thật không Đừng khi gian dối trong niềm nhớ Đừng khi lầm lỡ đ...
Về đâu này cánh chim Về đâu kìa áng mây Sau yêu thương chẳng lúc gần tay vui với cơn say Đừng dối lòng khi đớn đau Đừng kh...
Gọi nắng gọi mưa sánh trên bể cao Gọi tối gọi đêm để đo đời nhau Người ơi xin chớ thay màu áo Người ơi xin chớ phai ngày c...
Về đâu này cánh chim Về đâu kìa áng mây Sau yêu thương chẳng lúc gần tay vui với cơn say Đừng dối lòng khi đớn đau Đừng kh...
Gọi nắng gọi mưa sánh trên bể cao Gọi tối gọi đêm để đo đời nhau Người ơi xin chớ thay màu áo Người ơi xin chớ phai ngày c...
 
of 8

NẮNG NƠI CHIỀU GIÓ

PLEASE SAVING THIS PRESENTATION BEFORE USING.
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - NẮNG NƠI CHIỀU GIÓ

  • 2. Đừng để dòng sông cuốn trôi mùa đông Đừng để niềm vui cuốn xô niềm riêng Đừng như cơn gió rung cành lá Đừng như mây trắng vương chiều vắng Hãy để đời mình cuốn nơi chiều gió
  • 3. Hãy để vầng trăng sáng trên niềm đau Hãy đến lòng ta có đau thật không Đừng khi gian dối trong niềm nhớ Đừng khi lầm lỡ đêm và tối Đừng hẹn hò khi nắng phai rồi.
  • 4. Về đâu này cánh chim Về đâu kìa áng mây Sau yêu thương chẳng lúc gần tay vui với cơn say Đừng dối lòng khi đớn đau Đừng khóc thầm khi nhớ nhau Ôi đâu đây, ôi đâu đây lời phù vân
  • 5. Gọi nắng gọi mưa sánh trên bể cao Gọi tối gọi đêm để đo đời nhau Người ơi xin chớ thay màu áo Người ơi xin chớ phai ngày cũ Đừng bận lòng khi nắng lên rồi
  • 6. Về đâu này cánh chim Về đâu kìa áng mây Sau yêu thương chẳng lúc gần tay vui với cơn say Đừng dối lòng khi đớn đau Đừng khóc thầm khi nhớ nhau Ôi đâu đây, ôi đâu đây lời phù vân
  • 7. Gọi nắng gọi mưa sánh trên bể cao Gọi tối gọi đêm để đo đời nhau Người ơi xin chớ thay màu áo Người ơi xin chớ phai ngày cũ Đừng bận lòng khi nắng lên rồi Người ơi xin chớ thay màu áo Người ơi xin chớ phai ngày cũ Đừng bận lòng khi nắng lên rồi

Related Documents