Заглавие на проекта: Селски туризъм, екология и география – опознаване и магнетично докосване до чистата природа 2009-1-...
<ul><li>Подобри се професионалното образование и обучение, обвързано с практическите умения от сферата на туризма и обслуж...
<ul><li>СНЦ “Свят за всички” - Хасково съвместно с ПГССИ “Христо Ботев” – Свиленсград организира и осъществи практика за 2...
2009-1-BG1-LEO01-01742 11/05/2010 Септември 2009 Април 2010 Май 2010 подготовка изпълнение разпространение
2009-1-BG1-LEO01-01742 11/05/2010
2009-1-BG1-LEO01-01742 11/05/2010
2009-1-BG1-LEO01-01742 11/05/2010
<ul><li>ПГССИ призна на учениците практиката в чужбина, отчитайки задължителната производствена практика от учебния план п...
<ul><li>20 ученици </li></ul><ul><li>от ПГССИ “Христо Ботев” – Свиленград: </li></ul><ul><li>Придобиха практически опит в...
СНИМКИ ОТ ИТАЛИЯ 2009-1-BG1-LEO01-01742 11/05/2010
<ul><li>Национална Агенция на програма Леонардо да Винчи </li></ul><ul><ul><li>http://hrdc.bg </li></ul></ul><ul><li>Web с...
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО
of 34

Prezentacia leonardo

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      


Transcripts - Prezentacia leonardo

 • 1. Заглавие на проекта: Селски туризъм, екология и география – опознаване и магнетично докосване до чистата природа 2009-1-BG1-LEO01-01742 Проектът се реализира с финансовата помощ на Европейската комисия Инициатор на проекта: Сдружение с нестопанска цел “Свят за всички” – гр. Хасково 11/05/2010 Програма „Учене през целия живот”
 • 2. <ul><li>Подобри се професионалното образование и обучение, обвързано с практическите умения от сферата на туризма и обслужването в страна членка на Европейския съюз - Италия </li></ul><ul><li>Усъвършенстваха се практическите умения и се усвоиха нови такива, обогатиха се езиковите компетенции на ползвателите </li></ul><ul><li>Развиха се междукултурни и социални умения </li></ul><ul><li>Развиха се умения за работа в екип и справяне в различна среда </li></ul><ul><li>Подобри се интеграцията на ползвателите на пазара на труда </li></ul><ul><li>Ползвателите направиха сравнение меджу две различни страни от Европейския съюз – България и Италия и повишиха практическия опит в сферата на селския туризъм </li></ul><ul><li>Осъществиха се успешни и дълготрайни партньорства с други организации от ЕС за придобиване на професионален опит от ползвателите и подпомагане на практическото им обучение </li></ul>2009-1-BG1-LEO01-01742 11/05/2010
 • 3. <ul><li>СНЦ “Свят за всички” - Хасково съвместно с ПГССИ “Христо Ботев” – Свиленсград организира и осъществи практика за 20 ученици от 01.04 до 15.04.2010г. във фирма “ Most Consult ” - Милано , Италия. </li></ul><ul><li>Стажуването в Италия бе две седмици , което се проведе на различни места – в къмпинги, във ферма за производство на екологично-чисти хранителни продукти, във ферми за отглеждане на коне и други животни и във винарни. </li></ul><ul><li>Създадените взаимоотношения с партньора по проекта допринесоха за качествено, отговорно и прецизно изпълнение на проекта. Ползвателите усъвършенстваха знанията си и придобиха нови практически уменията в нова работна среда. </li></ul>2009-1-BG1-LEO01-01742 11/05/2010
 • 4. 2009-1-BG1-LEO01-01742 11/05/2010 Септември 2009 Април 2010 Май 2010 подготовка изпълнение разпространение
 • 5.
 • 6. 2009-1-BG1-LEO01-01742 11/05/2010
 • 7.
 • 8. 2009-1-BG1-LEO01-01742 11/05/2010
 • 9.
 • 10. 2009-1-BG1-LEO01-01742 11/05/2010
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30. <ul><li>ПГССИ призна на учениците практиката в чужбина, отчитайки задължителната производствена практика от учебния план по специалността. След приключване на практиката и оценяване на уменията на учениците придобити в чужбина те получиха сертификат от Мост Консулт, сертификат Europass мобилност и удостоверение за преминат курс по италиански език. Тези документи ще има тежест при кандидатстване за работа, тъй като ще удостоверява, че ползвателят има не само чуждоезикови знания, но и практически умения за работа в реална и модерна работна среда . </li></ul>2009-1-BG1-LEO01-01742 11/05/2010
 • 31. <ul><li>20 ученици </li></ul><ul><li>от ПГССИ “Христо Ботев” – Свиленград: </li></ul><ul><li>Придобиха практически опит в областта на Туризма и стажуваха в друга страна от ЕС - Италия </li></ul><ul><li>Подобриха уменията си да ползват чужди езици </li></ul>2009-1-BG1-LEO01-01742 11/05/2010
 • 32. СНИМКИ ОТ ИТАЛИЯ 2009-1-BG1-LEO01-01742 11/05/2010
 • 33. <ul><li>Национална Агенция на програма Леонардо да Винчи </li></ul><ul><ul><li>http://hrdc.bg </li></ul></ul><ul><li>Web страница на ПГССИ и проекта </li></ul><ul><ul><li>http://www.pgssi.com </li></ul></ul><ul><ul><li>За ровече информация: </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mail: [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Лице за контакт : Илияна Павлова </li></ul></ul><ul><ul><li>Tel.: 0888 808 804 </li></ul></ul>2009-1-BG1-LEO01-01742 11/05/2010
 • 34. БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО

Related Documents