BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ
AKADEMIE OSTRAVA
Sládečkova 393/90
715 00, Ostrava - Michálkovice
Studijní obory
Denní studium
Bezpečnostně právní činnost
kód 68-42-M/01
4-leté denní studium s maturitou
Charakteristika studijního oboru
 čtyřleté studium pro hochy i dívky
devátých tříd, zakončené maturitní
zkouškou
 ab...
Uplatnění absolventů
 V zaměstnání
- u městské a obecní
policie
- u PČR
- u celní správy
- u vězeňské stráže
- v s...
Učební plán
 Všeobecně vzdělávací
předměty
- Český jazyk a literatura
- Angl. nebo něm. jazyk
- Ruský jazyk
- Aplik...
Přijímací zkoušky ke studiu
 test fyzické zdatnosti (50 bodů ze 100)
 písemné psychotesty
(zjištění psychologických d...
Termíny přijímacího řízení
22. a 23. dubna 2015
Školné
Příspěvek na výuku je závislý na
prospěchu žáka a pohybuje se v rozpětí
14 400 - 18 000 Kč.
(standardní splatno...
Maturitní zkoušky
 Společná (státní) část:
český jazyk a literatura
cizí jazyk nebo matematika
 Profilová (školní) č...
Veřejnosprávní činnost
kód 68-43-M/01
4-leté denní studium s maturitou
Charakteristika studijního oboru
 čtyřleté studium pro hochy i dívky
devátých tříd, zakončené maturitní
zkouškou
 ab...
Uplatnění absolventů
 administrativní činnost v oblasti justice, v
kancelářích advokátů a notářů
 administrativní čin...
Učební plán
 Základní předměty
- Český jazyk a literatura
- První cizí jazyk
- Druhý cizí jazyk
- Dějepis
- Občansk...
Přijímací zkoušky ke studiu
Přijímací zkouška se nekoná
Uchazeči jsou pouze hodnoceni za průměrný
prospěch ze ZŠ (50 bo...
Školné
Příspěvek na výuku je závislý na
prospěchu žáka a pohybuje se v rozpětí
14 400 - 18 000 Kč.
(standardní splatno...
Maturitní zkoušky
 Společná (státní) část:
český jazyk a literatura
cizí jazyk nebo matematika
 Profilová (školní) č...
Nástavbové studium
Nabízíme distanční studium pro absolventy
tříletých učebních oborů s výučním listem, kteří
si chtějí...
Bezpečnostní služby
kód 68-42-L/51
3-leté distanční nástavbové studium
s maturitou
Distanční formou vzdělání se rozumí...
Uplatnění absolventů
 V zaměstnání
- u městské a obecní
policie
- u PČR
- u celní správy
- u vězeňské stráže
- v s...
Učební plán
 Všeobecně vzdělávací
předměty
- Český jazyk a literatura
- Angl. nebo něm. jazyk
- Aplikovaná psycholog...
Zájemci o studium oboru
Bezpečnostní služby budou
přijati na základě Přihlášky ke
studiu bez přijímacích
zkoušek.
Je ...
Školné
Příspěvek na výuku pro školní rok 2015/16
Distanční studium 16 500 Kč
(splatný čtvrtletně)
Maturitní zkoušky
 Společná (státní) část:
český jazyk a literatura
cizí jazyk nebo matematika
 Profilová (školní) č...
Učebny školy
Speciální tělesná výchova
Naše školící středisko
v Malých Svatoňovicích
Sportovní kurzy
Lyžařský kurz
Branný
Speleoalpinistický
Střelecký
Projekt
Výuka živě
Skupinový boj
Ohledání místa činu
První pomoc
Zahraniční poznávací zájezdy
Velká Británie
2009
Francie
2011
Itálie
Benátky, Florencie, Verona
2012
Řím
2013
Pracovně poznávací pobyt
Portugalsko
(Leonardo – projekt Mobility)
2013 - 2014
Pracovně poznávací pobyt
Španělsko
(Leonardo – projekt Mobility)
2013 - 2014
Pracovně poznávací pobyt
Portugalsko
(Erasmus – Bezpečnost + právo v Evropě)
2014 - 2015
Školní ples
Maturitní zkouška
Praktická maturitní zkouška
Ústní maturitní zkouška
Slavnostní vyřazení absolventů
Co dále nabízíme
Naše škola disponuje čtyřmi
typy laserové střelnice
Elektronická knihovna
 Škola vytváří komplexní databázi studijních
podkladů pro všechny předměty.
 Elektronické výuko...
Další akce školy
Školní klub
Nabízíme žákům účast v těchto kroužcích:
 sebeobrana
 parašutistický
 střelecký
 základy znakového ja...
Kontakty
 Tel.: 596 788 322
M: 604 290 961
 www.bpaostrava.cz
 e-mail:sekretarka@bpaostrava.cz
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
Prezentace 2015
of 217

Prezentace 2015

Prezentace studia na Bezpečnostně právní akademii Ostrava http://www.bpa-ostrava.cz/
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentace 2015

 • 1. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE OSTRAVA Sládečkova 393/90 715 00, Ostrava - Michálkovice
 • 2. Studijní obory
 • 3. Denní studium
 • 4. Bezpečnostně právní činnost kód 68-42-M/01 4-leté denní studium s maturitou
 • 5. Charakteristika studijního oboru  čtyřleté studium pro hochy i dívky devátých tříd, zakončené maturitní zkouškou  absolventi získají úplné střední odborné vzdělání
 • 6. Uplatnění absolventů  V zaměstnání - u městské a obecní policie - u PČR - u celní správy - u vězeňské stráže - v soukromých bezpečnostních službách - ve státní správě a samosprávě - v administrativě  Možnost studia - na VŠ (právnické fakulty, pedagogické fakulty, sociálně-právní obory,Policejní akademie v Praze, Univerzita T. Bati ve Zlíně, VŠB-fak. FBI), - na vyšší odborné škole
 • 7. Učební plán  Všeobecně vzdělávací předměty - Český jazyk a literatura - Angl. nebo něm. jazyk - Ruský jazyk - Aplikovaná psychologie - Zeměpis - Dějepis - Matematika - Ekonomika - Účetnictví - Technika administrativy - ICT - Fyzika - Chemie - Biologie a ekologie - Občanská nauka - Tělesná výchova  Odborné předměty - Bezpečnostní příprava - Kriminalistika - Kriminologie - Penologie - Kynologie - Právo  Praktické předměty - Speciální tělesná výchova  Sportovní kurzy - Lyžařský - Branný - Speleoalpinistický - Střelecký
 • 8. Přijímací zkoušky ke studiu  test fyzické zdatnosti (50 bodů ze 100)  písemné psychotesty (zjištění psychologických dispozic uchazeče, jsou pouze doporučující pro přijetí)  uchazeči jsou hodnoceni za průměrný prospěch ze ZŠ (50 bodů ze 100) (započítáváme průměr 9. třídy z předmětů ČJ, M, CJ, D, Z, PŘ, ON, F, CH, TV)  ke studiu se přijímají žáci tělesně zdatní, nutno doložit lékařské potvrzení
 • 9. Termíny přijímacího řízení 22. a 23. dubna 2015
 • 10. Školné Příspěvek na výuku je závislý na prospěchu žáka a pohybuje se v rozpětí 14 400 - 18 000 Kč. (standardní splatnost je pololetní)
 • 11. Maturitní zkoušky  Společná (státní) část: český jazyk a literatura cizí jazyk nebo matematika  Profilová (školní) část: právo kriminalistika a bezpečnostní příprava praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy
 • 12. Veřejnosprávní činnost kód 68-43-M/01 4-leté denní studium s maturitou
 • 13. Charakteristika studijního oboru  čtyřleté studium pro hochy i dívky devátých tříd, zakončené maturitní zkouškou  absolventi získají úplné střední odborné vzdělání
 • 14. Uplatnění absolventů  administrativní činnost v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů  administrativní činnost v orgánech státní správy a samosprávy, na katastrálních úřadech, v realitních kancelářích  možnost studia na vyšší odborné nebo vysoké škole s právním a sociálním zaměřením
 • 15. Učební plán  Základní předměty - Český jazyk a literatura - První cizí jazyk - Druhý cizí jazyk - Dějepis - Občanská nauka - Základy přírodních věd - Aplikovaná psychologie - Matematika - Jazykové praktikum - Písemná a elektronická komunikace - Právní administrativa - Katastrální správa - Právo - Sociální politika - ICT - Základy ekonomiky  Výběrové předměty - Účetnictví - Rétorika - Informační technologie - Písemná a elektronická komunikace - Společenskovědní seminář - Realitní činnost  Sportovní kurzy - Lyžařský - Turistický  Odborná praxe
 • 16. Přijímací zkoušky ke studiu Přijímací zkouška se nekoná Uchazeči jsou pouze hodnoceni za průměrný prospěch ze ZŠ (50 bodů). (započítáváme průměr 9. třídy z předmětů ČJ, M, CJ, D, Z, PŘ, ON, F, CH, TV)
 • 17. Školné Příspěvek na výuku je závislý na prospěchu žáka a pohybuje se v rozpětí 14 400 - 18 000 Kč. (standardní splatnost je pololetní)
 • 18. Maturitní zkoušky  Společná (státní) část: český jazyk a literatura cizí jazyk nebo matematika  Profilová (školní) část: právní administrativa sociální politika nebo katastrální správa praktická zkouška z odborných předmětů
 • 19. Nástavbové studium Nabízíme distanční studium pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání.
 • 20. Bezpečnostní služby kód 68-42-L/51 3-leté distanční nástavbové studium s maturitou Distanční formou vzdělání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií (PC, internet, e-mail, skype, mobil).
 • 21. Uplatnění absolventů  V zaměstnání - u městské a obecní policie - u PČR - u celní správy - u vězeňské stráže - v soukromých bezpečnostních službách - ve státní správě a samosprávě - v administrativě  Možnost studia - na VŠ (právnické fakulty, pedagogické fakulty, sociálně-právní obory,Policejní akademie v Praze, Univerzita T. Bati ve Zlíně, VŠB-fak. FBI), - na vyšší odborné škole
 • 22. Učební plán  Všeobecně vzdělávací předměty - Český jazyk a literatura - Angl. nebo něm. jazyk - Aplikovaná psychologie - Zeměpis - Matematika - Technika administrativy - ICT - Chemie - Biologie a ekologie - Základy společenských věd  Odborné předměty - Bezpečnostní příprava - Kriminalistika - Kriminologie - Právo  Praktické předměty - Speciální tělesná výchova  Sportovní kurzy - Lyžařský - Branný
 • 23. Zájemci o studium oboru Bezpečnostní služby budou přijati na základě Přihlášky ke studiu bez přijímacích zkoušek. Je nutné doložit kopii výučního listu a lékařské potvrzení.
 • 24. Školné Příspěvek na výuku pro školní rok 2015/16 Distanční studium 16 500 Kč (splatný čtvrtletně)
 • 25. Maturitní zkoušky  Společná (státní) část: český jazyk a literatura cizí jazyk nebo matematika  Profilová (školní) část: právo kriminalistika a bezpečnostní příprava praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy
 • 26. Učebny školy
 • 27. Speciální tělesná výchova
 • 28. Naše školící středisko v Malých Svatoňovicích
 • 29. Sportovní kurzy
 • 30. Lyžařský kurz
 • 31. Branný
 • 32. Speleoalpinistický
 • 33. Střelecký
 • 34. Projekt Výuka živě
 • 35. Skupinový boj
 • 36. Ohledání místa činu
 • 37. První pomoc
 • 38. Zahraniční poznávací zájezdy
 • 39. Velká Británie 2009
 • 40. Francie 2011
 • 41. Itálie
 • 42. Benátky, Florencie, Verona 2012
 • 43. Řím 2013
 • 44. Pracovně poznávací pobyt Portugalsko (Leonardo – projekt Mobility) 2013 - 2014
 • 45. Pracovně poznávací pobyt Španělsko (Leonardo – projekt Mobility) 2013 - 2014
 • 46. Pracovně poznávací pobyt Portugalsko (Erasmus – Bezpečnost + právo v Evropě) 2014 - 2015
 • 47. Školní ples
 • 48. Maturitní zkouška
 • 49. Praktická maturitní zkouška
 • 50. Ústní maturitní zkouška
 • 51. Slavnostní vyřazení absolventů
 • 52. Co dále nabízíme
 • 53. Naše škola disponuje čtyřmi typy laserové střelnice
 • 54. Elektronická knihovna  Škola vytváří komplexní databázi studijních podkladů pro všechny předměty.  Elektronické výukové opory obsahují texty, fotografie, videa, webové odkazy, otázky i testy.  Knihovna je přístupná na internetu a je možné s ní pracovat přímo ve výuce, žáci ji však využívají i ve své domácí přípravě.  Všechny učebny školy jsou vybaveny učitelským počítačem a datovým projektorem s ozvučením.
 • 55. Další akce školy
 • 56. Školní klub Nabízíme žákům účast v těchto kroužcích:  sebeobrana  parašutistický  střelecký  základy znakového jazyka a kultury neslyšících
 • 57. Kontakty  Tel.: 596 788 322 M: 604 290 961  www.bpaostrava.cz  e-mail:sekretarka@bpaostrava.cz

Related Documents