BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE OSTRAVA Sládečkova 393/90 715 00, Ostrava - Michálkovice
V tomto roce slavíme 20. výročí školy.
Studijní obory
Denní studium
Bezpečnostně právní činnost kód 68-42-M/01 4-leté denní studium s maturitou
Charakteristika studijního oboru čtyřleté studium pro hochy i dívky devátých tříd, zakončené maturitní zkouškou ...
Uplatnění absolventů V zaměstnání  Možnost studia- u městské a obecní - na VŠ (právnické policie ...
Učební plán Všeobecně vzdělávací  Odborné předměty předměty- Český jazyk a literatura - Bezpečnostn...
Přijímací zkoušky ke studiu test fyzické zdatnosti (50 bodů ze 100) písemné psychotesty (zjištění p...
Termíny přijímacího řízení budou zveřejněny nawebových stránkách školy.
ŠkolnéPříspěvek na výuku pro školní rok 2012/13: 18 000 Kč (splatný pololetně)Možnost studijníc...
Maturitní zkoušky Společná (státní) část:český jazyk a literaturacizí jazyk nebo matematika Profilová (školní) část:...
Veřejnosprávní činnost kód 68-43-M/01 4-leté denní studium s maturitou
Charakteristika studijního oboru čtyřleté studium pro hochy i dívky devátých tříd, zakončené maturitní zkouškou ...
Uplatnění absolventů administrativní činnost v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů administrativní č...
Učební plán Základní předměty- Český jazyk a literatura  Výběrové předměty- První cizí jazyk - Úče...
Přijímací zkoušky ke studiu Přijímací zkouška se nekonáUchazeči jsou pouze hodnoceni za průměrnýprospěch ze ZŠ (50 bo...
ŠkolnéPříspěvek na výuku pro školní rok 2012/13: 18 000 Kč (splatný pololetně)Možnost studijníc...
Maturitní zkoušky Společná (státní) část:český jazyk a literaturacizí jazyk nebo matematika Profilová (školní) část:...
Nástavbové studium Nabízíme dálkové a distanční studium proabsolventy tříletých učebních oborů s výučním listem, kteří si...
Bezpečnostní služby kód 68-42-L/51 3-leté dálkové nástavbové studium s maturitou Výuka prob...
Uplatnění absolventů V zaměstnání  Možnost studia- u městské a obecní - na VŠ (právnické policie ...
Učební plán Všeobecně vzdělávací  Odborné předměty předměty - Bezpečnostn...
Zájemci o studium oboru Bezpečnostní služby budoupřijati na základě Přihlášky ke studiu bez přijímacích zkou...
ŠkolnéPříspěvek na výuku pro školní rok 2012/13Dálkové studium 15 600 Kč (splat...
Maturitní zkoušky Společná (státní) část:český jazyk a literaturacizí jazyk nebo matematika Profilová (školní) část:...
Školní klubNabízíme žákům účast v těchto kroužcích: sebeobrana Parašutistický střelecký filmový a divadelní ...
Letní tábor - speciál pro žáky a žákyně základních škol ve věku 10 – 15 let termín červenec 2013 v Malých S...
Náplň tábora Ukázky základních prvků ze speciální tělesné výchovy Nácvik jednoduchých chvatů sebeobrany Historie ...
Kontakty Tel.: 596 788 322 M: 604 290 961 www.bpaostrava.cz e-mail:sekretarka@bpaostrava.cz
Prezentace 2013-text-casovani
Prezentace 2013-text-casovani
Prezentace 2013-text-casovani
of 33

Prezentace 2013-text-casovani

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace 2013-text-casovani

 • 1. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE OSTRAVA Sládečkova 393/90 715 00, Ostrava - Michálkovice
 • 2. V tomto roce slavíme 20. výročí školy.
 • 3. Studijní obory
 • 4. Denní studium
 • 5. Bezpečnostně právní činnost kód 68-42-M/01 4-leté denní studium s maturitou
 • 6. Charakteristika studijního oboru čtyřleté studium pro hochy i dívky devátých tříd, zakončené maturitní zkouškou absolventi získají úplné střední odborné vzdělání
 • 7. Uplatnění absolventů V zaměstnání  Možnost studia- u městské a obecní - na VŠ (právnické policie fakulty, pedagogické- u PČR fakulty, sociálně- právní obory,Policejní- u celní správy akademie v Praze,- u vězeňské stráže Univerzita T. Bati ve- v soukromých Zlíně, VŠB-fak. FBI), bezpečnostních - na vyšší odborné škole službách- ve státní správě a samosprávě- v administrativě
 • 8. Učební plán Všeobecně vzdělávací  Odborné předměty předměty- Český jazyk a literatura - Bezpečnostní příprava- Angl. nebo něm. jazyk - Kriminalistika- Ruský jazyk - Kriminologie- Aplikovaná psychologie - Penologie- Zeměpis - Kynologie- Dějepis - Právo- Matematika- Ekonomika  Praktické předměty- Účetnictví - Speciální tělesná výchova- Technika administrativy- ICT  Sportovní kurzy- Fyzika - Lyžařský- Chemie - Branný- Biologie a ekologie - Speleoalpinistický- Občanská nauka - Střelecký- Tělesná výchova
 • 9. Přijímací zkoušky ke studiu test fyzické zdatnosti (50 bodů ze 100) písemné psychotesty (zjištění psychologických dispozic uchazeče, jsou pouze doporučující pro přijetí) uchazeči jsou hodnoceni za průměrný prospěch ze ZŠ (50 bodů ze 100) (započítáváme průměr 9. třídy z předmětů ČJ, M, CJ, D, Z, PŘ, ON, F, CH, TV) ke studiu se přijímají žáci tělesně zdatní, nutno doložit lékařské potvrzení
 • 10. Termíny přijímacího řízení budou zveřejněny nawebových stránkách školy.
 • 11. ŠkolnéPříspěvek na výuku pro školní rok 2012/13: 18 000 Kč (splatný pololetně)Možnost studijních prospěchových slev: od 500 do 1 500 Kč
 • 12. Maturitní zkoušky Společná (státní) část:český jazyk a literaturacizí jazyk nebo matematika Profilová (školní) část:právokriminalistika a bezpečnostní přípravapraktická zkouška ze speciální tělesné výchovy
 • 13. Veřejnosprávní činnost kód 68-43-M/01 4-leté denní studium s maturitou
 • 14. Charakteristika studijního oboru čtyřleté studium pro hochy i dívky devátých tříd, zakončené maturitní zkouškou absolventi získají úplné střední odborné vzdělání
 • 15. Uplatnění absolventů administrativní činnost v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů administrativní činnost v orgánech státní správy a samosprávy, na katastrálních úřadech, v realitních kancelářích možnost studia na vyšší odborné nebo vysoké škole s právním a sociálním zaměřením
 • 16. Učební plán Základní předměty- Český jazyk a literatura  Výběrové předměty- První cizí jazyk - Účetnictví- Druhý cizí jazyk - Rétorika- Dějepis - Informační technologie- Občanská nauka - Písemná a elektronická- Základy přírodních věd komunikace- Aplikovaná psychologie - Společenskovědní seminář- Matematika - Realitní činnost- Jazykové praktikum- Písemná a elektronická komunikace  Sportovní kurzy- Právní administrativa - Lyžařský- Katastrální správa - Turistický- Právo- Sociální politika  Odborná praxe- ICT- Základy ekonomiky
 • 17. Přijímací zkoušky ke studiu Přijímací zkouška se nekonáUchazeči jsou pouze hodnoceni za průměrnýprospěch ze ZŠ (50 bodů).(započítáváme průměr 9. třídy z předmětů ČJ, M, CJ, D, Z, PŘ,ON, F, CH, TV)
 • 18. ŠkolnéPříspěvek na výuku pro školní rok 2012/13: 18 000 Kč (splatný pololetně)Možnost studijních prospěchových slev: od 500 do 1 500 Kč
 • 19. Maturitní zkoušky Společná (státní) část:český jazyk a literaturacizí jazyk nebo matematika Profilová (školní) část:právní administrativasociální politika nebo katastrální správapraktická zkouška z odborných předmětů
 • 20. Nástavbové studium Nabízíme dálkové a distanční studium proabsolventy tříletých učebních oborů s výučním listem, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání.
 • 21. Bezpečnostní služby kód 68-42-L/51 3-leté dálkové nástavbové studium s maturitou Výuka probíhá formou pravidelných konzultací s vyučujícími vždy jednou za dva týdny přímo ve škole (cca od 7 do 17 hodin). 3-leté distanční nástavbové studium s maturitou Distanční formou vzdělání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií (PC, internet, e-mail, skype, mobil).
 • 22. Uplatnění absolventů V zaměstnání  Možnost studia- u městské a obecní - na VŠ (právnické policie fakulty, pedagogické- u PČR fakulty, sociálně- právní obory,Policejní- u celní správy akademie v Praze,- u vězeňské stráže Univerzita T. Bati ve- v soukromých Zlíně, VŠB-fak. FBI), bezpečnostních - na vyšší odborné škole službách- ve státní správě a samosprávě- v administrativě
 • 23. Učební plán Všeobecně vzdělávací  Odborné předměty předměty - Bezpečnostní příprava- Český jazyk a literatura - Kriminalistika- Angl. nebo něm. jazyk - Kriminologie- Aplikovaná psychologie - Právo- Zeměpis- Matematika- Technika administrativy  Praktické předměty- ICT - Speciální tělesná výchova- Chemie- Biologie a ekologie- Základy společenských věd  Sportovní kurzy - Lyžařský - Branný
 • 24. Zájemci o studium oboru Bezpečnostní služby budoupřijati na základě Přihlášky ke studiu bez přijímacích zkoušek.Je nutné doložit kopii výučního listu a lékařské potvrzení.
 • 25. ŠkolnéPříspěvek na výuku pro školní rok 2012/13Dálkové studium 15 600 Kč (splatný čtvrtletně)Distanční studium 16 500 Kč (splatný čtvrtletně)
 • 26. Maturitní zkoušky Společná (státní) část:český jazyk a literaturacizí jazyk nebo matematika Profilová (školní) část:právokriminalistika a bezpečnostní přípravapraktická zkouška ze speciální tělesné výchovy
 • 27. Školní klubNabízíme žákům účast v těchto kroužcích: sebeobrana Parašutistický střelecký filmový a divadelní míčové hry mladí dopisovatelé (práce na školním časopise)
 • 28. Letní tábor - speciál pro žáky a žákyně základních škol ve věku 10 – 15 let termín červenec 2013 v Malých Svatoňovicích cena: přibližně 3 500 Kč
 • 29. Náplň tábora Ukázky základních prvků ze speciální tělesné výchovy Nácvik jednoduchých chvatů sebeobrany Historie a filozofie asijských bojových umění Střelba ze vzduchových a plynových zbraní Seznámení s historií a současností kriminalistiky Beseda s pracovníky PČR a obecní policie Ukázky některých postupů na místě činu, zadržení podezřelé osoby, ukázky donucovacích prostředků Ukázky výcviku služebních psů, beseda s kynologem Ukázky z parašutistického výcviku a beseda o parašutismu Turistika Sportovní hry, soutěže, společenské hry Táborová hra, vyhodnocení tábora, odměny
 • 30. Kontakty Tel.: 596 788 322 M: 604 290 961 www.bpaostrava.cz e-mail:sekretarka@bpaostrava.cz

Related Documents