Accent
 pe
 comunicare
 online
 
Cris1an
 Curus
 
...
Plata
 online!
 
-­‐ în
 2009,
 online
 s-­‐au
 realizat
 tranzacţții
 în
 
 
valoare
 de
 ap...
Plata
 online!
 
• mama
 mea
 a
 plă:t
 o
 factură
 online
 
 
 
anul
 trecut
 
• mama
 mea...
Accent
 pe
 online!
 
• www.accenIravel.ro
 
 
 
• back
 office
 și
 suport
 pentru
 toţți
 
...
Este
 nevoie
 de
 
comunicare
 ?
 
• peste
 45%
 din
 turiș:i
 rezidenţți
 ai
 Uniunii
 
 ...
Este
 nevoie
 de
 
comunicare
 ?
 
• peste
 75%
 dintre
 cei
 care
 ma
 cunosc
 –
 
 
p...
Este
 nevoie
 de
 
comunicare
 ?
 
• mama
 mea
 merge
 anul
 acesta
 la
 Madrid
 
 
pentru	...
Ce
 NU
 înseamnă
 
comunicare?
 
• biletul
 dvs.
 de
 avion
 costă
 300
 euro
 
 
• biletul
...
Ce
 ÎNSEAMNĂ
 
comunicare?
 
• Napoli
 este
 un
 oraș
 extraordinar!
 
 
 
• Puteţți
 merge
...
Ce
 ÎNSEAMNĂ
 
comunicare?
 
• mama
 mea
 ar
 vrea
 să
 ș:e
 cât
 costă
 
 
intrările
 la...
Cum
 comunică
 
 
online
 Accent?
 
hIp://twiIer.com/accent
  hIp://facebook.com/des:na:ata
 
Cum
 VA
 comunica
 
 
online
 Accent?
 
FOARTE
 CURÂND!
 
Cum
 VA
 comunica
 
 
online
 Accent?
 
• mama
 mea
 să
 vadă
 poze
 multe,
 clipuri
 
 
...
Ce
 investește
 Accent
 
pentru
 comunicare?
 
• foarte
 multă
 pasiune
 
 
• muncă,
 muncă,
 mun...
Ce
 urmează?
 
• dezvoltarea
 con:nuă
 a
 plaPormei
 online
 
 
• o
 colaborare
 cu
 Egencia
 ș...
Ce
 urmează?
 
• mama
 mea
 NU
 va
 fi
 testerul
 noilor
 
 
servicii…
 dar
 va
 fi
 cârcota...
Mulţțumesc!
 
...
of 17

Comunicare accenttravel.ro

Sursa prezentarii: http://accenttravel.ro/news/
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      


Transcripts - Comunicare accenttravel.ro

 • 1. Accent  pe  comunicare  online   Cris1an  Curus   Online  Communica1on  Manager
 • 2. Plata  online!   -­‐ în  2009,  online  s-­‐au  realizat  tranzacţții  în     valoare  de  aproxima:v  93  milioane  euro,   cu  75%  mai  mult  decât  în  2008   -­‐ peste  38%  din  totalul  tranzacţțiilor  online     din  România  au  reprezentat  plăţți  pentru   servicii  turis:ce
 • 3. Plata  online!   • mama  mea  a  plă:t  o  factură  online       anul  trecut   • mama  mea  și-­‐a  cumpărat  singură     biletele  de  avion  online  în  această   primăvară   • mama  mea  și-­‐a  făcut  cont  pe  TwiIer  ca     să  vadă  pe  unde  mai  umblu  eu
 • 4. Accent  pe  online!   • www.accenIravel.ro       • back  office  și  suport  pentru  toţți     u:lizatorii  noștri   • comunicare  prin  alte  canale  web
 • 5. Este  nevoie  de   comunicare  ?   • peste  45%  din  turiș:i  rezidenţți  ai  Uniunii     Europene  sunt  nemulţțumiţți  de   comunicarea  cu  agenţțiile  după   cumpărarea  serviciilor  turis:ce   • peste  35%  dintre  turiș:  și-­‐ar  dori  ca     agenţțiile  de  turism  să  comunice  și  alPel   decât  prin  e-­‐mail  sau  telefon  informaţții   de  interes  general
 • 6. Este  nevoie  de   comunicare  ?   • peste  75%  dintre  cei  care  ma  cunosc  –     prieteni,  ci:tori  ai  blogului  personal  sau   al  conturilor  mele  de  Facebook  sau   TwiIer  –  au  mers  în  aceleași  locuri  pe   care  le-­‐am  vizitat  eu...  după  ce  am  scris   informaţția  pe  net
 • 7. Este  nevoie  de   comunicare  ?   • mama  mea  merge  anul  acesta  la  Madrid     pentru  că  am  scris  eu  la  un  moment  dat   pe  blog  că  orașul  este  absolut  fascinant
 • 8. Ce  NU  înseamnă   comunicare?   • biletul  dvs.  de  avion  costă  300  euro     • biletul  trebuie  emis  astăzi  alPel  se     pierde  rezervarea     • vă  mulţțumim  pentru  plată  sperăm  că  o     să  mai  apelaţți  la  serviciile  noastre!  Pa  pa,   drum  bun!  Cale  bătută!
 • 9. Ce  ÎNSEAMNĂ   comunicare?   • Napoli  este  un  oraș  extraordinar!       • Puteţți  merge  la  plajă,  puteţți  vizita     Museo  di  Capodimonte  unde  se  afla  mare   parte  a  colec:e  de  tablouri  a  casei  de   Bourbon   • Puteţți  face  o  mică  vizită  la  Casa  de  la     San  Michelle...  Ș:ţți,  s-­‐a  scris  și  o  carte   numită  asPel...
 • 10. Ce  ÎNSEAMNĂ   comunicare?   • mama  mea  ar  vrea  să  ș:e  cât  costă     intrările  la  muzee,  care  este  cel  mai  bun   loc  în  avion...  și  unde  sunt  locurile  în  care   se  mănîncă  cel  mai  bine.
 • 11. Cum  comunică     online  Accent?   hIp://twiIer.com/accent   hIp://facebook.com/des:na:ata
 • 12. Cum  VA  comunica     online  Accent?   FOARTE  CURÂND!
 • 13. Cum  VA  comunica     online  Accent?   • mama  mea  să  vadă  poze  multe,  clipuri     video...  Comentarii  per:nente...       La  un  moment  dat!
 • 14. Ce  investește  Accent   pentru  comunicare?   • foarte  multă  pasiune     • muncă,  muncă,  muncă     • fun  fun  fun       • bani  -­‐  150.000  euro
 • 15. Ce  urmează?   • dezvoltarea  con:nuă  a  plaPormei  online     • o  colaborare  cu  Egencia  și  Expedia     pentru  întărirea  poziţției  plaPormei  online   • dezvoltarea  de  produse  auxiliare  care     să-­‐l  ajute  pe  u:lizator  în  găsirea  vacanţței   perfecte
 • 16. Ce  urmează?   • mama  mea  NU  va  fi  testerul  noilor     servicii…  dar  va  fi  cârcotașa  de  serviciu!   
 • 17. Mulţțumesc!   Cris1an  Curus   Online  Communica:on  Manager   cris:an@accenIravel.ro                                                                            /cris:qs                                                        /cris:curus

Related Documents