Uusia naamoja ja parveilua, hyvää satoa
ja ongelmapaikkoja
...
Tietoyhteiskunta, mutta...
lauantaina 26. syyskuuta 2009
Teollisen ajan rakenteista
verkostoajan rakenteisiin
lauantaina 26. syyskuuta 2009
lauantaina 26. syyskuuta 2009
lauantaina 26. syyskuuta 2009
lauantaina 26. syyskuuta 2009
lauantaina 26. syyskuuta 2009
E
lauantaina 26. syyskuuta 2009
lauantaina 26. syyskuuta 2009
standardoidut työtehtävät
lauantaina 26. syyskuuta 2009
irrallisia saarekkeita
lauantaina 26. syyskuuta 2009
maailman ongelmat
monimutkaistuvat
lauantaina 26. syyskuuta 2009
lamaannus, yksin, erillään
lauantaina 26. syyskuuta 2009
2 muutostekijää
lauantaina 26. syyskuuta 2009
1. vapautunut tiedonkulku
lauantaina 26. syyskuuta 2009
2. yhteistyökykyiset
taitavat ihmiset
lauantaina 26. syyskuuta 2009
mikrokontribuutioiden yhdistäminen
lauantaina 26. syyskuuta 2009
:n tarve
• ympäristötietoisuus
• vasta-argumentti käsienlevittelylle: “me
...
ideoita kaksivuotiaalle
lauantaina 26. syyskuuta 2009
Luottamuksen rakentamista
lauantaina 26. syyskuuta 2009
Omaa videotuotantoa
lauantaina 26. syyskuuta 2009
Vendor Management
System
• vastastrategia asiakkuudenhallin-
...
of 22

Porkkanamafian 1v Seminaari

Porkkanamafia (Carrotmob Finland) 1 year anniversary seminar.http://www.facebook.com/event.php?eid=141027251919&ref=mf
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Porkkanamafian 1v Seminaari

 • 1. Uusia naamoja ja parveilua, hyvää satoa ja ongelmapaikkoja Petri Kola lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 2. Tietoyhteiskunta, mutta... lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 3. Teollisen ajan rakenteista verkostoajan rakenteisiin lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 4. lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 5. lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 6. lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 7. lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 8. E lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 9. lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 10. standardoidut työtehtävät lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 11. irrallisia saarekkeita lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 12. maailman ongelmat monimutkaistuvat lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 13. lamaannus, yksin, erillään lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 14. 2 muutostekijää lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 15. 1. vapautunut tiedonkulku lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 16. 2. yhteistyökykyiset taitavat ihmiset lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 17. mikrokontribuutioiden yhdistäminen lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 18. :n tarve • ympäristötietoisuus • vasta-argumentti käsienlevittelylle: “me pystytään jopa itse ilman apua tähän” • poliittinen aktiivisuus nähdään helposti Suomessa uhkana - uusi ratkaisu • halu oppia uutta • ihmisiin tutustuminen lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 19. ideoita kaksivuotiaalle lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 20. Luottamuksen rakentamista lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 21. Omaa videotuotantoa lauantaina 26. syyskuuta 2009
 • 22. Vendor Management System • vastastrategia asiakkuudenhallin- tajärjestelmille (CRM = Customer relationship management) • tiedon kerääminen toimialojen rakenteesta lauantaina 26. syyskuuta 2009

Related Documents