Na stopě vzdělávání uživatelů doktorského studia
Petra Dědičová
Vysoké učení technické v Brně
dedicova@lib.vutbr.cz
Doktorské studium na VUT
21 akreditovaných studijních programů
přes 2000 studentů
kolem 400 nově zapsaných každý rok...
Informační vzdělávání na VUT
Školení
E- learning
1. roč. Bc 1. roč. Ph.D průběžné
e-mailové oslovení proděkanů 8 fakult
a ředitelů 2 ústavů
nabídka 3 tematických školení:
–Úvod k EIZ
–školení konkré...
Školní rok 2012/13 - zimní semestr
FEKT nový předmět
–volitelný všeobecný 2 kredity
–koncept 4 přednášek
–ukončeno od...
FEKT
–předmět znovu otevřen
znovu nabídka na fakulty s podporou jednotlivých knihoven
další 3 fakulty a 1 ústav
–je...
Školní rok 2013/14 – zimní semestr
FEKT
–předmět opakován automaticky
znovu kontaktovány příslušené osoby s opakování...
Školní rok 2013/14 – letní semestr
FEKT
–změna na e-learningovou podobu
–obsah EIZ
FSI spolupráce na projektu na
vz...
Školní rok 2014/15
FEKT
–e-learningovou podobu
–nový obsah Vědecká práce od A až do Z
FSI dále spolupráce na projekt...
Obsah
pokrytá témata https://www.vutbr.cz/knihovny/informacni-vychova/nabidka-skoleni
nová
–Propaguji své výsledky on...
Forma
e-learning
X
živé přednášky
blended learning
Před
povinnost pro studenty
nadšený propagátor
tradiční kanály (fb, web)
Po
mailing list
SlideShare
spokojení...
dotazníková forma
dotazník Plus/Delta: http://bit.ly/plusAdelta
opakování školení
školení pro bakaláře
konzultace...
Nakonec
nepolevujte v nabídkách
chlubte se úspěchy
přinášejte nová témata
učte to, co je trápí
dedicova@lib.vutbr.cz
Použité obrázky
aungkarns, http://pixabay.com/en/stock-chart-line-chart-line-chart-149421/ (CC0 1.0)
jhnri4, http://op...
of 16

Na stopě vzdělávání uživatelů doktorského studia

Stav vzdělávání doktorského studia na VUT v Brně
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Na stopě vzdělávání uživatelů doktorského studia

 • 1. Na stopě vzdělávání uživatelů doktorského studia Petra Dědičová Vysoké učení technické v Brně dedicova@lib.vutbr.cz
 • 2. Doktorské studium na VUT 21 akreditovaných studijních programů přes 2000 studentů kolem 400 nově zapsaných každý rok z toho cca 80 z jiných VŠ
 • 3. Informační vzdělávání na VUT Školení E- learning 1. roč. Bc 1. roč. Ph.D průběžné
 • 4. e-mailové oslovení proděkanů 8 fakult a ředitelů 2 ústavů nabídka 3 tematických školení: –Úvod k EIZ –školení konkrétních databází –Publikování odborného textu reakce – 4 kladné Prvotní kontakt
 • 5. Školní rok 2012/13 - zimní semestr FEKT nový předmět –volitelný všeobecný 2 kredity –koncept 4 přednášek –ukončeno odevzdávanou prací 2 fakulty a 1 ústav –jednorázové školení –průřez EIZ na VUT
 • 6. FEKT –předmět znovu otevřen znovu nabídka na fakulty s podporou jednotlivých knihoven další 3 fakulty a 1 ústav –jednorázové školení –téma publikování Školní rok 2012/13 - letní semestr
 • 7. Školní rok 2013/14 – zimní semestr FEKT –předmět opakován automaticky znovu kontaktovány příslušené osoby s opakováním 2 fakulty –jednotlivé přednášky –téma publikování a Metodika hodnocení nově tematicky zaměřené přednášky na rektorátu (patenty, OA, citační analýzy)
 • 8. Školní rok 2013/14 – letní semestr FEKT –změna na e-learningovou podobu –obsah EIZ FSI spolupráce na projektu na vzdělávání doktorandů – 3 přednášky 3 fakulty a 2 ústavy –jednorázové přednášky –průřez EIZ a změřeno na OA ,citační analýzy další tematicky zaměřené akce
 • 9. Školní rok 2014/15 FEKT –e-learningovou podobu –nový obsah Vědecká práce od A až do Z FSI dále spolupráce na projektu znovu nabídka fakultám a ústavům další tematicky zaměřené akce
 • 10. Obsah pokrytá témata https://www.vutbr.cz/knihovny/informacni-vychova/nabidka-skoleni nová –Propaguji své výsledky online –Data management a jak psát DMP
 • 11. Forma e-learning X živé přednášky blended learning
 • 12. Před povinnost pro studenty nadšený propagátor tradiční kanály (fb, web) Po mailing list SlideShare spokojení účastníci Propagace
 • 13. dotazníková forma dotazník Plus/Delta: http://bit.ly/plusAdelta opakování školení školení pro bakaláře konzultace, šeptanda zájem o zasílání novinek Evaluace
 • 14. Nakonec nepolevujte v nabídkách chlubte se úspěchy přinášejte nová témata učte to, co je trápí
 • 15. dedicova@lib.vutbr.cz
 • 16. Použité obrázky aungkarns, http://pixabay.com/en/stock-chart-line-chart-line-chart-149421/ (CC0 1.0) jhnri4, http://openclipart.org/detail/74581/fingerprint-by-jhnri4 (CC0 1.0) premire.photo.com, https://flic.kr/p/8Nunrh (CC BY-NC-ND 2.0) Pöllö, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frosty_trees_in_winter_wonderland_Helsinki_6.JPG (CC BY 3.0) GollyGforce-Living My Worst Nightmare, https://flic.kr/p/dTEgMf (CC BY 2.0) Giuliamar, http://pixabay.com/en/feet-sand-sea-summer-nails-woman-195061/ (CC0 1.0) Antonella Beccaria, https://flic.kr/p/78mdqt (CC BY-SA 2.0) High Contrast, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalkboard_in_a_school_in_Afghanistan.jpg (GFDL) Cory Doctorow, https://flic.kr/p/58yZWU (CC BY-SA 2.0) Austin Calhoon, https://flic.kr/p/mVpyFn (CC BY-NC-ND 2.0) Xava du, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braun_Mixer_- _Austin_Calhoon_Photograph.jpg (CC BY 3.0) Matt Hintsa, https://flic.kr/p/74rmaH (CC BY-NC-ND 2.0) Nina Turns 40, http://ninaturns40.blogs.com/nina_turns_40/2005/02/on_the_counterb.html (CC BY-NC-ND 2.0) Canha, http://fav.me/d36bygk (CC BY-NC-SA 3.0)