Projekt finančního vzdělávání žáků základních škol<br />Projekt finančnej gramotnosti pre žiakov základných škôl<br />OVB ...
Finančná gramotnosť<br />Ekonomická kríza ukázala najmä to, že finančné vzdelanie širokej slovenskej populácie je nedostat...
Prečo finančné vzdelávanie žiakov<br />Projekt vychádza v ústrety snahe MŠVVŠ a MF SR budovať u žiakov základných škôl ele...
Princípy finančného vzdelávania<br />Projekt charakterizujú nasledovné princípy: <br />princíp všeobecnosti: rozvíja a zvy...
Základná filozofia projektu<br />Vytvorená koncepcia a materiál pre základné školy na tému finančnej gramotnosti<br />Real...
Východiská projektu<br />Téma je aktuálna nielen u nás, ale aj na úrovni Európy a OECD<br />Projekt rešpektuje „Národný št...
Čo projekt ponúka škole <br />Obsah vychádzajúci z odporúčaní Ministerstva školstva SR. <br />Disponibilitu lektora v poža...
O čom sa žiaci dozvedia v rámci projektu<br />Životné etapy človeka z pohľadu financií. <br />Životné situácie a ako sa s ...
Internetová hra<br />Hra v súčasnej dobe obľúbeného typu „realstrategy“. <br />Žiak je v roli rodinného "manažéra". <br />...
Internetová hra<br />Hra prebieha v niekoľkých kolách. <br />V každom kole musí žiak spraviť množstvo rozhodnutí od zaplat...
Na záver…<br />Tento projekt je koncipovaný ako projekt spoločenskej zodpovednosti – ako bezplatná a nekomerčná spolupráca...
Ďakujeme za pozornosťa tešíme sa na spoluprácu<br />
of 15

MojaFamília - predstavenie projektu 2011/2012

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - MojaFamília - predstavenie projektu 2011/2012

 • 1. Projekt finančního vzdělávání žáků základních škol<br />Projekt finančnej gramotnosti pre žiakov základných škôl<br />OVB Allfinanz Slovensko a.s. <br />
 • 2. Finančná gramotnosť<br />Ekonomická kríza ukázala najmä to, že finančné vzdelanie širokej slovenskej populácie je nedostatočné. <br />Extrémne rýchly vývoj trhu a stále väčšie nároky na spotrebiteľa prinášajú stresové okamžiky, v ktorých sa ľudia vo vzťahu k financiám rozhodujú nevhodne, čoho dôsledkom sú krízové situácie. <br />Finančná gramotnosť je znalosť finančných nástrojov, ich fungovania a ich zmysluplného využívania. <br />
 • 3. Prečo finančné vzdelávanie žiakov<br />Projekt vychádza v ústrety snahe MŠVVŠ a MF SR budovať u žiakov základných škôl elementárnu finančnú gramotnosť.<br />Posilňuje zaradenie témy finančného vzdelávania do učebných osnov na škole. <br />Vďaka modernej forme – výuke prostredníctvom internetovej hry – možno očakávať aktívnejší prístup zo strany žiakov. <br />
 • 4. Princípy finančného vzdelávania<br />Projekt charakterizujú nasledovné princípy: <br />princíp všeobecnosti: rozvíja a zvyšuje úroveň finančnej gramotnosti v zmysle základnej orientácie a prehľadu o finančných produktoch či službách<br />princíp odbornosti: zabezpečená odborná úroveň lektorov<br />princíp informovanosti: informácie prostredníctvom vhodných informačných kanálov dostupné príslušným cieľovým skupinám<br />
 • 5. Základná filozofia projektu<br />Vytvorená koncepcia a materiál pre základné školy na tému finančnej gramotnosti<br />Realizované ako podporný výukový nástroj pre školy<br />Náplňou projektu sú nielen výukové podklady, materiály a následné testy, ale aj internetová aplikácia, ktorá vhodnou formou dopĺňa a motivuje žiakov<br />
 • 6. Východiská projektu<br />Téma je aktuálna nielen u nás, ale aj na úrovni Európy a OECD<br />Projekt rešpektuje „Národný štandard finančnej gramotnosti“ (NŠFG) a „Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/12“<br />Na jeho tvorbe participovali praktici z radov spoločnosti OVB, odborníci z finančných spoločností a pedagogickí pracovníci. <br />
 • 7. Čo projekt ponúka škole <br />Obsah vychádzajúci z odporúčaní Ministerstva školstva SR. <br />Disponibilitu lektora v požadovanom čase a podľa dohody i rozsahu. <br />Možnosť využitia výsledkov jednotlivých žiakov pre klasifikáciu (súčasťou projektu je aj elektronický test). <br />Zapojenie žiakov modernou a atraktívnou formou (on-line hra na internete). <br />Možnosť nadviazať na vyučovacie osnovy. <br />
 • 8. O čom sa žiaci dozvedia v rámci projektu<br />Životné etapy človeka z pohľadu financií. <br />Životné situácie a ako sa s nimi vysporiadať. <br />Aké máme práva a aké povinnosti ako spotrebitelia.<br />Preverenie znalostí v internetovej hre. <br />
 • 9. Internetová hra<br />Hra v súčasnej dobe obľúbeného typu „realstrategy“. <br />Žiak je v roli rodinného "manažéra". <br />Riadi 4-člennú rodinu v ich domčeku tak, aby ekonomicky vyšla s platom a zároveň boli všetci šťastní. <br />Cieľom je nasporiť počas 5-tich mesiacov na dovolenku.<br />
 • 10. Internetová hra<br />Hra prebieha v niekoľkých kolách. <br />V každom kole musí žiak spraviť množstvo rozhodnutí od zaplatenia potravín cez nákup oblečenia až po rozhodnutie, či celá rodina pôjde cez víkend na brigádu. <br />V priebehu hry sa menia výdaje a príjmy, a tiež "faktor šťastia" jednotlivých členov rodiny. <br />Prednášku a internetovú hru uzatvára znalostný test, ktorý je vo forme on-line komiksu.<br />
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14. Na záver…<br />Tento projekt je koncipovaný ako projekt spoločenskej zodpovednosti – ako bezplatná a nekomerčná spolupráca spoločnosti OVB a základných škôl.<br />Na žiakov zapojených do projektu nebude pôsobiť žiadna reklama, prednášajúci budú v tomto smere neutrálni. <br />K údajom žiakov majú prístup iba pedagógovia.<br />Celá aktivita je koncipovaná pre žiakov ako anonymná – netreba sa teda obávať akéhokoľvek zneužitia osobných údajov žiakov. <br />
 • 15. Ďakujeme za pozornosťa tešíme sa na spoluprácu<br />

Related Documents