Nationale EuroCloud Monitor
2015
“Tussen Trotski en Troelstra”
Pb7 Research i.o.v. Stichting EuroCloud Nederland
Agenda
 Over de Nationale EuroCloud Monitor
 Gebruik en groei van de cloud
 Hoe wordt de cloud gebruikt?
 Lessen uit d...
De Nationale EuroCloud Monitor 2015
Een initiatief van
i.s.m.
Sponsor
Hoofdsponsors
Over de Nationale EuroCloud Monitor
 EuroCloud heeft zich ten doel gesteld om de ontwikkeling
van cloud-technologie en di...
Gebruik en groei van
cloudoplossingen
Organisaties in de cloud
66%
73%
79%
63%
52%
56%
67%
43%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Publieke sector
Bedrijfsle...
Gebruik Publieke Cloudoplossingen
22%
30%
28%
34%
29%
27% 26% 26%
24% 24% 23% 23% 22% 21% 20% 20% 20%
15% 15%
0%
5%
10%
15...
Gebruik van cloud-oplossingen
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Privaat Hybride Publiek
IaaS SaaSPaaS
Bron: Nati...
Wil de echte cloudgebruiker opstaan?
10%
8%
5%
34%
58%
16%
17%
24%
8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1000 of meer
100 t/m 999
1 t...
Liever evolutionair in de infrastructuur
6%
12%
27%
37%
18%
6%
9%
25%
43%
17%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
E....
IaaS wordt steeds meer “ingebed”
7%
62%
72%
61%
59%
5%
45%
59%
52%
73%
0% 20% 40% 60% 80%
Anders
Voor data back-
up/contin...
Heeft private cloud de toekomst?
22%
24%
29%
26%
3%
47%
25%
25%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Weet niet
Nee
Ja, gehost door een d...
De toekomst is hybride! Toch?
28%
1%
20%
15%
22%
14%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Weet niet
Anders, namelijk
Nog nooit van ge...
Hoe wordt de cloud
gebruikt?
Hoe organisaties cloud-oplossingen inzetten,
2015 vs. 2012
Ontwrichten
Innoveren
Optimaliseren
Substitueren
Vermijden
Tran...
Rol van cloud in diverse
productiviteitsscenarios
31%
32%
25%
11%
Thuiswerkfaciliteiten
Niet
Mail, messaging en/of confere...
Big Data en IoT komen er aan
2%
9%
17%
14%
12%
46%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
We zijn het aan het
optimaliseren/upgraden
Het i...
Rol van cloud bij Big Data en IoT
19%
69%
13%
0%
Big Data
Geen rol van betekenis
Cloud zorgt voor flexibele capaciteit
We ...
Lessen uit de cloud
Cloudgebruikers ervaren vooral voordelen
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Procesoptimalisaties in de back-office
Omzetgroei
Wi...
Obstakels
14%
5%
7%
9%
10%
10%
14%
18%
30%
49%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Er zijn geen obstakels
Gebrek aan standaarden
Tw...
Knelpunten integratie en controle
20%
14%
19%
20%
22%
22%
23%
23%
24%
25%
26%
26%
26%
28%
31%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35...
Hoe houden we het beheersbaar?
2%
15%
16%
16%
17%
17%
22%
23%
23%
30%
43%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Anders...
Exit?
27%
39%
35%
29%
33%
38%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Niet van toepassing – geen
gebruik van publieke cloud
Ja
Nee
Exit-pla...
Conclusies
 Acceptatie en contemplatie
― De middenmarkt is de grootste sponsor, het kleinbedrijf blijft achter
― IaaS-geb...
Nationale EuroCloud Monitor 2015 "Tussen Trotski en Troelstra"
of 26

Nationale EuroCloud Monitor 2015 "Tussen Trotski en Troelstra"

Drie jaar na de eerste Nationale EuroCloud Monitor blikken we terug en kijken we vooruit met behulp van nieuw onderzoek. Waar SaaS "revolutionair" om zich heen grijpt, ontwikkelt IaaS zich in het bedrijfsleven een stuk langzamer. En heeft het gebruik van de cloud nou wat opgeleverd of niet?
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Nationale EuroCloud Monitor 2015 "Tussen Trotski en Troelstra"

 • 1. Nationale EuroCloud Monitor 2015 “Tussen Trotski en Troelstra” Pb7 Research i.o.v. Stichting EuroCloud Nederland
 • 2. Agenda  Over de Nationale EuroCloud Monitor  Gebruik en groei van de cloud  Hoe wordt de cloud gebruikt?  Lessen uit de cloud
 • 3. De Nationale EuroCloud Monitor 2015 Een initiatief van i.s.m. Sponsor Hoofdsponsors
 • 4. Over de Nationale EuroCloud Monitor  EuroCloud heeft zich ten doel gesteld om de ontwikkeling van cloud-technologie en diensten en het gebruik daarvan te bevorderen, omdat zij overtuigd is van de positieve bijdrage die de cloud kan leveren aan de prestaties van organisaties, sectoren en de economie.  Om de vinger aan de pols te houden bij de ontwikkelingen in de markt, heeft EuroCloud de Nationale EuroCloud Monitor gelanceerd, een terugkerend, onafhankelijk onderzoek en bijbehorend blog naar het gebruik van cloud computing in Nederland.  Het onderzoek en het blog worden gefinancierd door sponsoring vanuit Telecity Group Nederland, Proact en Dimension Data  Het onderzoek en het blog worden respectievelijk uitgevoerd en onderhouden door onafhankelijk IT onderzoeksbureau Pb7 Research.  De N van het onderzoek is 250. Het grootste deel m.b.v. een webgebaseerd panel. De helft is (bewust) afkomstig van organisaties met meer dan 150 werknemers 91 89 70 <100 werknemers 100-999 1000 of meer - 50 100 Steekproef (N=250) naar aantal werknemers
 • 5. Gebruik en groei van cloudoplossingen
 • 6. Organisaties in de cloud 66% 73% 79% 63% 52% 56% 67% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Publieke sector Bedrijfsleven Grootbedrijf MKB Organisaties met één of meer cloudoplossingen in gebruik, 2012-2015 2012 2015 Bron: Nationale EuroCloud Monitor 2012, 2015, Pb7 Research
 • 7. Gebruik Publieke Cloudoplossingen 22% 30% 28% 34% 29% 27% 26% 26% 24% 24% 23% 23% 22% 21% 20% 20% 20% 15% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2012 2015 IaaS SaaSPaaS Bron: Nationale EuroCloud Monitor 2012, 2015, Pb7 Research
 • 8. Gebruik van cloud-oplossingen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Privaat Hybride Publiek IaaS SaaSPaaS Bron: Nationale EuroCloud Monitor 2015, Pb7 Research Q6 - Welke van de volgende cloud-oplossingen heeft u in gebruik? Kunt u aangeven of het (voornamelijk) een publieke cloudoplossing is, een private cloudoplossing, of een hybride?
 • 9. Wil de echte cloudgebruiker opstaan? 10% 8% 5% 34% 58% 16% 17% 24% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1000 of meer 100 t/m 999 1 t/m 99 Gebruik “rekenkracht (server)” uit de cloud, naar aantal werknemers Public cloud Private cloud Hybride cloud Bron: Nationale EuroCloud Monitor 2015, Pb7 Research Q6 - Welke van de volgende cloud-oplossingen heeft u in gebruik? Kunt u aangeven of het (voornamelijk) een publieke cloudoplossing is, een private cloudoplossing, of een hybride? 11% 13% 7% 36% 44% 18% 18% 22% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1000 of meer 100 t/m 999 1 t/m 99 Gebruik applicaties in de cloud, gemiddelde, naar aantal werknemers Publiek Privaat Hybride
 • 10. Liever evolutionair in de infrastructuur 6% 12% 27% 37% 18% 6% 9% 25% 43% 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% E. D+ We maken gebruik van self service (self provisioning) op basis van een service catalogus D. C+We maken gebruik van "automation" (geautomatiseerde taken) C. We maken gebruik van een virtuele serveromgeving B. We maken geen gebruik van virtualisatie A. We hebben (bijna) alles uitbesteed Kenmerken serveromgeving 2015 2018 Bron: Nationale EuroCloud Monitor 2012, 2015, Pb7 Research Q11A - Welke van de volgende uitspraken is het meest van toepassing op de huidige serveromgeving. Q11B - Welke van de volgende uitspraken is het meest van toepassing op de serveromgeving zoals die er over drie jaar uit zou moeten zien?
 • 11. IaaS wordt steeds meer “ingebed” 7% 62% 72% 61% 59% 5% 45% 59% 52% 73% 0% 20% 40% 60% 80% Anders Voor data back- up/continuïteitsoplossing Algemene, structurele datacentercapaciteit Voor software ontwikkeling en/of testen Gekoppeld aan specifieke applicaties Hoe wordt IaaS gebruikt? 2015 2018 Bron: Nationale EuroCloud Monitor 2015, Pb7 Research Q7 Op welke wijze gebruikt u momenteel Infrastructure as a Service-oplossingen? Hoe denkt u dat dat over drie jaar zal zijn?. [ALLEEN GEBRUIKERS VAN IAAS] 11% 14% 10% 5% 20% 19% 23% 15% 21% 18% 22% 30% 0% 20% 40% 60% Productie Acceptatie Testen Ontwikkelen Software ontwikkeling in de cloud (Voornamelijk) in de cloud iets er tussenin (voornamelijk) buiten de cloud Q8 Indien u in eigen huis software in de cloud ontwikkelt, in welke fasen van het proces maakt u (voornamelijk) gebruik van de cloud
 • 12. Heeft private cloud de toekomst? 22% 24% 29% 26% 3% 47% 25% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Weet niet Nee Ja, gehost door een derde partij Ja, in eigen huis Gebruik private cloud 2015 2018 Bron: Nationale EuroCloud Monitor 2015, Pb7 Research Q9A - Maakt u momenteel gebruik van een private cloud omgeving? Q9B - Denkt u over drie jaar gebruik te maken van een private cloud omgeving?
 • 13. De toekomst is hybride! Toch? 28% 1% 20% 15% 22% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Weet niet Anders, namelijk Nog nooit van gehoord De hybride cloud gaat het "verliezen" van de private cloud De hybride cloud is een tussenfase, uiteindelijk gaat alles naar de publieke cloud De hybride cloud is, of wordt de nieuwe standaard Toekomst van de hybride cloud? Bron: Nationale EuroCloud Monitor 2015, Pb7 Research Q13 - Hoe staat u tegenover het concept "Hybride cloud“?
 • 14. Hoe wordt de cloud gebruikt?
 • 15. Hoe organisaties cloud-oplossingen inzetten, 2015 vs. 2012 Ontwrichten Innoveren Optimaliseren Substitueren Vermijden Transformatie&MogelijkeBaten Complexiteit&Risico’s 2012 2015 2% 8% 29% 24% 37% 2% 9% 32% 21% 37% Bron: Nationale EuroCloud Monitor 2012, 2015, Pb7 Research Q5 - Welke van de volgende omschrijvingen kenmerkt het best de houding van uw organisatie ten opzichte van cloud-oplossingen?
 • 16. Rol van cloud in diverse productiviteitsscenarios 31% 32% 25% 11% Thuiswerkfaciliteiten Niet Mail, messaging en/of conferencing Volledige werkplek in de cloud Toegang tot bedrijfsapplicaties en -data 28% 40% 25% 15% 1% Niet Op dezelfde wijze als bij thuiswerken Toegang tot specifieke apps/data die de mobiele activiteit ondersteunen op een laptop Toegang tot specifieke apps/data die de mobiele activiteit ondersteunen op een tablet en/of smartphone Toegang tot specifieke apps/data die de mobiele activiteit ondersteunen op een ander mobiel apparaat 0% 10% 20% 30% 40% 50% Mobiele toegang 27% 22%25% 23% 4% Flexibele werkplek Niet Mail, messaging en/of conferencing Volledige werkplek in de cloud, excl. OS Volledige werkplek in de cloud, incl. OS Toegang tot bedrijfsapplicaties Q15A - Op welke wijze worden cloud-oplossingen gebruikt bij het bieden van thuiswerkfaciliteiten? Q15B - Op welke wijze worden cloud-oplossingen gebruikt bij het faciliteren van mobiel werken? Q15C - Op welke wijze worden cloud-oplossingen gebruikt bij het bieden van flexibele werkplekfaciliteiten (kantoorwerkers hebben geen vaste werkplek)?
 • 17. Big Data en IoT komen er aan 2% 9% 17% 14% 12% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% We zijn het aan het optimaliseren/upgraden Het is deels of geheel ingevoerd We zijn bezig met de implementatie We hebben concrete plannen We onderzoeken de mogelijkheden Niet in gebruik, geen plannen Big data investeringen? 2% 8% 12% 14% 18% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% We zijn het aan het optimaliseren/upgraden Het is deels of geheel ingevoerd We zijn bezig met de implementatie We hebben concrete plannen We onderzoeken de mogelijkheden Niet in gebruik, geen plannen IoT investeringen? Q15 - Kunt u aangeven in welke mate de volgende scenario's van toepassing zijn op uw onderneming? We investeren in Big Data- oplossingen? Q15 - Kunt u aangeven in welke mate de volgende scenario's van toepassing zijn op uw onderneming? We investeren in “Internet-of- Things”-oplossingen
 • 18. Rol van cloud bij Big Data en IoT 19% 69% 13% 0% Big Data Geen rol van betekenis Cloud zorgt voor flexibele capaciteit We gebruiken Big Data applicaties/analytics (SaaS) uit de cloud Anders 14% 72% 14% 0% IoT Geen rol van betekenis Cloud zorgt voor flexibele capaciteit We gebruiken applicaties (SaaS) uit de cloud Anders Q15D - Wat is de rol van cloudoplossingen bij het gebruik van Big Data? Q15E - Wat is de rol van cloudoplossingen bij het gebruik van Internet of Things-oplossingen?
 • 19. Lessen uit de cloud
 • 20. Cloudgebruikers ervaren vooral voordelen -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Procesoptimalisaties in de back-office Omzetgroei Winstoptimalisatie Budget vrijgemaakt voor innovatie Betere concurrentiepositie Storingen/continuïteit Procesoptimalisaties in de front-office Efficiënte, snelle software ontwikkeling en uitrol IT kosten (totaal) Beheerkosten Versnelling van het innovatieproces Meer ruimte voor experimenten Databeveiliging Resultaat cloudgebruik Verslechtering Verbetering Bron: Nationale EuroCloud Monitor 2015, Pb7 Research Q16 - Welke van de volgende voordelen/nadelen zijn binnen uw organisatie daadwerkelijk gerealiseerd door het gebruik van cloudoplossingen? [“NEUTRAAL” EN “WEET NIET” WORDEN NIET WEERGEGEVEN]
 • 21. Obstakels 14% 5% 7% 9% 10% 10% 14% 18% 30% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Er zijn geen obstakels Gebrek aan standaarden Twijfels over beschikbaarheid (up/downtime) Onduidelijke baten Patriot Act/PRISM/Amerikaanse spionage Coninuiteitsrisico’s Complexiteit van integratie Kosten Privacy-wetgeving Databeveiliging 2012 2015 Bron: Nationale EuroCloud Monitor 2012, 2015, Pb7 Research Q17 - Wat beschouwt u als belangrijke obstakels om van cloud te gaan gebruiken?
 • 22. Knelpunten integratie en controle 20% 14% 19% 20% 22% 22% 23% 23% 24% 25% 26% 26% 26% 28% 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Anders Toegangsbeheer: snel toegang kunnen bieden en ontnemen Inzicht in performance van diverse diensten (IT dashboard) Self service interface voor de gebruiker Ontsluiting op slimme mobiele apparaten Helder doorbelasten Wie gebruikt wat? (management dashboard) Integratie tussen verschillende cloud applicaties De hoeveelheid en kwaliteit van wachtwoorden en userID’s die de… Onoverzichtelijkheid facturen Eindgebruikers gebruiken cloud applicaties buiten IT om Koppelen van de eigen infrastructuur aan publieke IaaS Business unit managers kiezen voor cloud applicaties buiten IT om Veel verschillende aanspreekpunten voor support Integratie met niet-cloud applicaties Bron: Nationale EuroCloud Monitor 2012, 2015, Pb7 Research Q19 - In welke mate ervaart uw organisatie op dit moment knelpunten op het vlak van integratie en controle van cloudoplossingen op de volgende gebieden?
 • 23. Hoe houden we het beheersbaar? 2% 15% 16% 16% 17% 17% 22% 23% 23% 30% 43% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Anders Keuze voor een ecosysteem van aanbieders We maken gebruik van een cloud broker Implementatie/gebruik van single sign on Implementatie/gebruik van een (integratie)platform Self service voor medewerkers (aanvragen) en managers (autoriseren) Beperking van het gebruik van cloud computing Beperking van het aantal leveranciers (standaardisatie) Beperking van de aanschafmogelijkheden voor managers Richtlijnen voor het gebruik van eigen publieke cloud-oplossingen Geen 2015 2017 Bron: Nationale EuroCloud Monitor 2015, Pb7 Research Q20 - Welke van de volgende stappen zijn er tot dusver ondernomen om het cloud-gebruik beheersbaar en overzichtelijk te houden? Welke stappen overweegt u voor de komende twee jaar? Niets Repressie Sturen en Faciliteren
 • 24. Exit? 27% 39% 35% 29% 33% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Niet van toepassing – geen gebruik van publieke cloud Ja Nee Exit-plan voor publieke cloudoplossingen (>100 werknemers) 2012 2015 37% 53% 47% 20% 24% 36% 39% 64% 29% 29% 0% 20% 40% 60% 80% Infrastructuurplan: Waar halen we de infrastructuur vandaan Licentieplan: Waar halen we de licenties vandaan Data migratieplan: hoe halen we onze data terug, in een bruikbaar formaat Ontwikkelplan: wat voor interfaces, etc. dient er ontwikkeld te worden, wie… Impactanalyse voor bedrijfsprocessen Wat zit er in het exit-plan? (>100 werknemers) 2012 2915 Q18 - Beschikt u over uitgewerkte exit-plannen? Q18A - Welke van de volgende elementen maken deel uit van het exit-plan?
 • 25. Conclusies  Acceptatie en contemplatie ― De middenmarkt is de grootste sponsor, het kleinbedrijf blijft achter ― IaaS-gebruik ontwikkelt zich evolutionair, SaaS neemt met sprongen toe ― Hybride is nog geen uitgemaakte zaak  De innovatieve en disruptieve inzet van cloudoplossingen neemt te weinig toe ― Technologie is steeds bepalender voor de concurrentiepositie, waarbij cloud een cruciale rol speelt ― Maar Nederlandse bedrijven durven er niet vol op in te zetten ― De voorlopers krijgen weinig navolgers  Cloudgebruikers ervaren veel voordelen ― Zowel technisch als zakelijk profiteren de meeste cloudgebruikers ― Zorgen over databeveiliging dominant bij terughoudendheid ― Grip krijgen en grip houden vooralsnog een uitdaging

Related Documents