NARYSUJ
SWOJĄ
MARKĘ
Pepijn Barnard
NATALIA
KLONOWSKA
Kim jestem?
Myślenie Wizualne
Michael Babwahsingh
Przykłady zastosowania
• Notatki ze spotkań, konferencji, wykładów...
Przykłady zastosowania cd.
• Wielkoformatowy zapis dyskusji, pracy
grupowej, spotkania strategicznego, etc.
Przykłady zastosowania cd.
• Materiały typu plan wydarzenia, schematy,
procedury, etc.
Przykłady zastosowania cd.
• Materiały marketingowe np. dot. korzyści
Przykłady zastosowania cd.
• Materiały marketingowe np. plakaty
Źródło Jakub Furkal
Przykłady zastosowania cd.
• Mapy myśli np. projektu, planu podróży,
pomysłu, prelekcji, etc.
Źródło Projekt Managerka
Przykłady zastosowania cd.
• Opisanie misji i wizji firmy, celów …
Źródło O TU_
Przykłady zastosowania cd.
• Materiały dodatkowe tj. arkusze flichart,
prezentacje, materiały szkoleniowe, etc.
Przykłady zastosowania cd.
• Tworzenie modelu biznesowego
Źródło businessmodelsinc.wordpress.com
Przykłady zastosowania cd.
• Filmy animowane z użyciem rysunku np. typu
whiteboard
Źródło RSA Animate
A także wiele innych…
Co tylko wyobraźnia Wam podpowiada! 
Model Biznesowy - Osterwalder
Przykłady
Przykłady
https://www.pinterest.com/pin/
Przykłady
https://www. Servicedesignmaster.com
Przykłady
Przykłady
https://www.isabellehorl.com
Przykłady
https://experienceintegral.org
https://businessmodelgeneration.com
https://businessmodelgeneration.com
https://businessmodelgeneration.com
https://businessmodelgeneration.com
https://businessmodelgeneration.com
https://businessmodelgeneration.com
https://businessmodelgeneration.com
https://businessmodelgeneration.com
https://businessmodelgeneration.com
Wszystkiego rysunkowego! 
Natalia Klonowska
Graphic Recorder / Graphic Facilitator /Sketchnoter
Ilustrator / Trener Myśle...
of 31

Narysuj swoją markę

Kreatywność i tworzenie modelu biznesowego - to zdecydowanie da się połączyć!
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Art & Photos      


Transcripts - Narysuj swoją markę

 • 1. NARYSUJ SWOJĄ MARKĘ Pepijn Barnard NATALIA KLONOWSKA
 • 2. Kim jestem?
 • 3. Myślenie Wizualne Michael Babwahsingh
 • 4. Przykłady zastosowania • Notatki ze spotkań, konferencji, wykładów...
 • 5. Przykłady zastosowania cd. • Wielkoformatowy zapis dyskusji, pracy grupowej, spotkania strategicznego, etc.
 • 6. Przykłady zastosowania cd. • Materiały typu plan wydarzenia, schematy, procedury, etc.
 • 7. Przykłady zastosowania cd. • Materiały marketingowe np. dot. korzyści
 • 8. Przykłady zastosowania cd. • Materiały marketingowe np. plakaty Źródło Jakub Furkal
 • 9. Przykłady zastosowania cd. • Mapy myśli np. projektu, planu podróży, pomysłu, prelekcji, etc. Źródło Projekt Managerka
 • 10. Przykłady zastosowania cd. • Opisanie misji i wizji firmy, celów … Źródło O TU_
 • 11. Przykłady zastosowania cd. • Materiały dodatkowe tj. arkusze flichart, prezentacje, materiały szkoleniowe, etc.
 • 12. Przykłady zastosowania cd. • Tworzenie modelu biznesowego Źródło businessmodelsinc.wordpress.com
 • 13. Przykłady zastosowania cd. • Filmy animowane z użyciem rysunku np. typu whiteboard Źródło RSA Animate
 • 14. A także wiele innych… Co tylko wyobraźnia Wam podpowiada! 
 • 15. Model Biznesowy - Osterwalder
 • 16. Przykłady
 • 17. Przykłady https://www.pinterest.com/pin/
 • 18. Przykłady https://www. Servicedesignmaster.com
 • 19. Przykłady
 • 20. Przykłady https://www.isabellehorl.com
 • 21. Przykłady https://experienceintegral.org
 • 22. https://businessmodelgeneration.com
 • 23. https://businessmodelgeneration.com
 • 24. https://businessmodelgeneration.com
 • 25. https://businessmodelgeneration.com
 • 26. https://businessmodelgeneration.com
 • 27. https://businessmodelgeneration.com
 • 28. https://businessmodelgeneration.com
 • 29. https://businessmodelgeneration.com
 • 30. https://businessmodelgeneration.com
 • 31. Wszystkiego rysunkowego!  Natalia Klonowska Graphic Recorder / Graphic Facilitator /Sketchnoter Ilustrator / Trener Myślenia Wizualnego Rzeczy niesamowite tworz od r ki.ę ę Na cuda trzeba chwil poczekaę ć ☺ Tel.: +48 533 555 393 E-mail: natalia@jadzkarysuje.pl Jadzkarysuje.pl

Related Documents