Народните будители Нека научим нещо повече за Народните будители!
Какво е Народен будител?• Будител е термин, навлязъл в съвременния български език със смисъла на човек, който пре...
Паисий Хилендарски• Паисий Хилендарски (1722– 1773), често наричан още Отец Паисий, e български народен будител, автор...
Христо Ботев• Христо Ботев, е български национален герой, революционер, поет и публицист, роден на 25 декември 1847 ...
Иван Вазов• Иван Вазов е класически български писател.Творчеството на Вазов е отражение на две исторически епохи: въз...
Васил Левски• Васил Левски е български революционер, идеолог и организатор на българската национална революция....
Любен Каравелов• Любен Каравелов е български поет, писател, енциклопедист, журналист, етнограф; национален г...
• Изготвил:Петя Тодорова• Снимки и инжормация от:Internet
of 8

Narodni buditeli

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Narodni buditeli

  • 1. Народните будители Нека научим нещо повече за Народните будители!
  • 2. Какво е Народен будител?• Будител е термин, навлязъл в съвременния български език със смисъла на човек, който през целия си живот активно популяризира и извежда в приоритет знанието за националната история и правилната употреба на майчиния език, както и преклонението към родната култура и национален дух.
  • 3. Паисий Хилендарски• Паисий Хилендарски (1722– 1773), често наричан още Отец Паисий, e български народен будител, автор на „ История славянобългарска“. Изразените му идеи за национално възраждане на българския народ карат много учени да го сочат за човека поставил началото на Българското възраждане.
  • 4. Христо Ботев• Христо Ботев, е български национален герой, революционер, поет и публицист, роден на 25 декември 1847 г. в град Калофер в семейството на учителя, книжовник Ботьо Петков и Иванка Ботева.
  • 5. Иван Вазов• Иван Вазов е класически български писател.Творчеството на Вазов е отражение на две исторически епохи: възраждането и следосвобожденска България. Иван Вазов е бил академик на БАН и министър на народното просвещение от Народната партия.
  • 6. Васил Левски• Васил Левски е български революционер, идеолог и организатор на българската национална революция. Известен е и като Апостолът на свободата заради организирането на стратегията за освобождаване на България от османско иго. Неговата мечта е чиста и свята република, в която всички да имат равни права. Това въстание и последвалата Руско-Турска война довеждат до възстановяване на държавата България на европейската карта.
  • 7. Любен Каравелов• Любен Каравелов е български поет, писател, енциклопедист, журналист, етнограф; национален герой, поборник за освобождението на България от турско робство. През Възраждането, пише библиографски трудове, статии по българска литература, култура, лексикография, политическа история, нумизматика.
  • 8. • Изготвил:Петя Тодорова• Снимки и инжормация от:Internet

Related Documents