POLKU ITSENSÄ TOTEUTTAMISEEN
+ YKSILÖLLISESTI JA YHDESSÄ +
Pekka Ylikojola
Tammikuu 2016
2
SISÄLTÖ
+ Aluksi
+ Lähtökohta (sinä)
+ Kipinä (mahdollisuus)
+ Tunteet (unelma)
+ Ymmärrys (koneisto)
+ Itsensä voittami...
3
ALUKSI
Itsensä tai jonkin muun merkityksellisen asian toteuttaminen yksin tai yhdessä on
hieno idea. Ideoiden toteuttami...
4
LÄHTÖKOHTA(SINÄ)
Perustavanlaatuisen pohjan (ymmärrys, ajattelu, asenne, terveys ja suhteet)
kehittäminen mahdollistaa a...
5
KIPINÄ
(MAHDOLLISUUS)
6
KIPINÄ (MAHDOLLISUUS)
On mitä vaan: idea, ajatus, kohtaaminen, teko, sattuma. Kipinöiden nappaaminen
vaatii avoimuutta j...
7
KIPINÄ
(MAHDOLLISUUS)
TUNTEET
(UNELMA)
8
TUNTEET (UNELMA)
Tunteet sytyttävät kipinöistä unelmia tai polkuja, joihin tahtoo edetä. Tunteet
inspiroivat ja kannusta...
9
KIPINÄ
(MAHDOLLISUUS)
TUNTEET
(UNELMA)
YMMÄRRYS
(KONEISTO)
10
YMMÄRRYS (KONEISTO)
Polulla eteneminen vaatii ymmärrystä, mitä kaikkea itsensä toteuttaminen tai
unelman saavuttaminen ...
11
KIPINÄ
(MAHDOLLISUUS)
TUNTEET
(UNELMA)
YMMÄRRYS
(KONEISTO)
ITSENSÄ VOITTAMINEN
(LÄPIMURTO)
12
ITSENSÄ VOITTAMINEN (LÄPIMURTO)
Viimeinen askel ennen itsensä toteuttamista tarkoittaa henkistä kyvykkyyttä, jota voi
k...
13
KIPINÄ
(MAHDOLLISUUS)
TUNTEET
(UNELMA)
YMMÄRRYS
(KONEISTO)
ITSENSÄ VOITTAMINEN
(LÄPIMURTO)
ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN
(TÄYTT...
14
ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN (TÄYTTYMYS)
On parasta omilla ehdoilla ja autenttisesti, mutta myös yhdessä muiden kanssa.
Itsens...
15
KIPINÄ
(MAHDOLLISUUS)
TUNTEET
(UNELMA)
YMMÄRRYS
(KONEISTO)
ITSENSÄ VOITTAMINEN
(LÄPIMURTO)
ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN
(TÄYTT...
16
POLKU ITSENSÄ TOTEUTTAMISEEN
Kokonaisuutena itsensä toteuttamisen polulla haetaan jokaisen askeleen
vahvistamista ja el...
17
LOPUKSI
Kysymys tahtomistaan tunteista ja unelmista lopulta määrittää, mitä niiden eteen
täytyy tehdä. Itsensä toteutta...
POLKU ITSENSÄ TOTEUTTAMISEEN
+ MITÄ TAHDOT TUNTEA SISIMMÄSSÄSI? +
Pekka Ylikojola
Tammikuu 2016
of 18

Polku itsensä toteuttamiseen e-kirja

Polku itsensä toteuttamiseen e-kirjan avulla ymmärrät, mitä itsensä toteuttaminen vaatii ja mikä siinä on olennaisinta.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Self Improvement      


Transcripts - Polku itsensä toteuttamiseen e-kirja

 • 1. POLKU ITSENSÄ TOTEUTTAMISEEN + YKSILÖLLISESTI JA YHDESSÄ + Pekka Ylikojola Tammikuu 2016
 • 2. 2 SISÄLTÖ + Aluksi + Lähtökohta (sinä) + Kipinä (mahdollisuus) + Tunteet (unelma) + Ymmärrys (koneisto) + Itsensä voittaminen (läpimurto) + Itsensä toteuttaminen (täyttymys) + Polku itsensä toteuttamiseen + Lopuksi 3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17
 • 3. 3 ALUKSI Itsensä tai jonkin muun merkityksellisen asian toteuttaminen yksin tai yhdessä on hieno idea. Ideoiden toteuttamiseen tarvitaan kuitenkin tarpeeksi ymmärrystä ja muutamaa muuta askelta, miten käytännössä edetä eteenpäin. Halusin luoda mahdollisimman ymmärrettävän ja ennen kaikkea muistettavan itsensä toteuttamisen polun, jonka avulla jokainen voi toteuttaa itseään itselleen luontaisella tavalla niin yksilöllisesti kuin yhdessä muiden kanssa. Keskityn enempi ymmärryksen kasvattamiseen, ja jätän sinulle haasteen löytää parhaat työkalut itse. Polku on jokaiselle, joka kokee itsensä toteuttamisen tärkeänä asiana elämässään, sekä tahtoo tuntea täyttymyksen tunteita sisimmässään. Kuka on polun takana? Reilun 20 vuoden aikana itseni toteuttaminen on tullut tutuksi mm. urheiltaessa (joukkue ja yksilö), lukiessa, koodatessa, ajateltaessa, kirjoittaessa, dialogia käydessä ja päiväkauppaa tehdessä. Aihe kiehtoo hyvin paljon ja halusin selvittää, mistä tärkeimmistä askelista itsensä toteuttaminen lopulta rakentuu? Syntynyt polku on yksi näkemys siitä.
 • 4. 4 LÄHTÖKOHTA(SINÄ) Perustavanlaatuisen pohjan (ymmärrys, ajattelu, asenne, terveys ja suhteet) kehittäminen mahdollistaa askeleiden ottamisen ja liikevoiman synnyttämisen. Ajan ja energian panostaminen on ensimmäinen avain, mikäli itsestään haluaa jotain irti. Kasvun ajattelutavan eli loputtoman kehittymisen toteuttaminen on toinen avain. Sanotaan, että elämän laatu on toteutettujen ideoiden laatu. On ymmärrettävä itseään, omaa persoonallisuuttaan ja vahvuuksiaan, ja lähteä sitä kautta hyödyntämään omaa potentiaaliaan, sekä elämään ainutkertaista elämäänsä. Itsensä lisäksi myös toiset ihmiset ovat äärimmäisen tärkeitä. Kukaan ei toimi tyhjiössä, vaan suhteissa muihin ihmisiin, ja sitä kautta avautuu koko maailma. Tarvittaessa on myös hyväksyttävä menneisyys, oppia siitä kaikki hyödyllinen, ja sen myötä keskityttävä nykyhetkeen hakemalla suuntaa paremmasta tulevaisuudesta. Tärkeää on lähteä liikkeelle pienillä askelilla rakentamaan kestävää pohjaa tuleville poluille, oli ne sitten mihin vaan, valinta on sinun. Lähtökohta (sinä) kolme tärkeintä: aikaa ja energiaa + itsensä tunteminen + valinta
 • 5. 5 KIPINÄ (MAHDOLLISUUS)
 • 6. 6 KIPINÄ (MAHDOLLISUUS) On mitä vaan: idea, ajatus, kohtaaminen, teko, sattuma. Kipinöiden nappaaminen vaatii avoimuutta ja uteliaisuutta uusille asioille, kokemuksille ja ajatuksille, mutta usein myös rohkeutta tarttua niihin. Kyky nähdä asiat uudella tavalla ja asioiden kyseenalaistaminen synnyttävät myös mahdollisuuksia. Kipinöitä voi luoda itse tai hakeutua tilanteisiin, joista niitä voi löytää. Kipinät ovat mahdollisuuksia, joista voi syntyä elämän hienoimpia asioita riippuen siitä, miten ne hyödyntää, ylipäätänsä tunnistaa ja tarttuuko niihin ajoissa. Paraskaan idea tai mahdollisuus ei ole minkään arvoinen ilman toteutusta. Uusia kipinöitä tarvitaan toistuvasti polulla eteenpäin kulkemiseen. Läheskään kaikki kipinät ja mahdollisuudet eivät välttämättä johda mihinkään, mutta on annettava mahdollisuudelle mahdollisuus. On arvokasta antaa kipinöitä myös muille; rohkaista, auttaa, esitellä ihmisiä ja asioita, näyttää esimerkkiä, sillä koskaan ei tiedä, mitä polkuja ja mahdollisuuksia myös niistä voi syntyä. Kipinä (mahdollisuus) kolme tärkeintä: avoimuus + tunnistaminen + jatkuvuus
 • 7. 7 KIPINÄ (MAHDOLLISUUS) TUNTEET (UNELMA)
 • 8. 8 TUNTEET (UNELMA) Tunteet sytyttävät kipinöistä unelmia tai polkuja, joihin tahtoo edetä. Tunteet inspiroivat ja kannustavat liikkeelle. Ne voivat toimia palautteena kertoen, mikä on mahdollisesti tavoittelemisen arvoista ja mikä ei ole. Tunteet ja unelma jostain paremmasta voivat antaa uskomattoman voimavaran kulkea eteenpäin haasteiden ja heikkojen hetkien yli. Myönteiset tunteet avaavat, mikä on mahdollista, ja kielteiset tunteet sulkevat mahdollisuuksia, sekä lamaannuttavat toimintaa. Tunteet on yritettävä pitää hyvässä tasapainossa, sillä myös yliyrittämisestä on haittaa, ja kaikkien vastoinkäymisten kohdalla ei välttämättä kannata luovuttaa. Unelma voi tarkentua tai muuttua polulla kulkiessa myös vasta paljon myöhemmin. Pelkkä tunteen tavoitteleminen voi myös riittää. Voidaankin kysyä, mitä tahdot tuntea sisimmässäsi? Kun tunteista tai unelmasta pääsee kipinöiden kautta selville, aloitetaan etsimään reittiä ja rakentamaan polun seuraavia askeleita. Tunteet (unelma) kolme tärkeintä: kuunteleminen + myönteisyys + mitä tahtoo tuntea
 • 9. 9 KIPINÄ (MAHDOLLISUUS) TUNTEET (UNELMA) YMMÄRRYS (KONEISTO)
 • 10. 10 YMMÄRRYS (KONEISTO) Polulla eteneminen vaatii ymmärrystä, mitä kaikkea itsensä toteuttaminen tai unelman saavuttaminen vaativat, ja mikä on kaikista olennaisinta. Täytyy löytää, miten edetä, mitä tulisi ymmärtää itsestä, ympäristöstä, menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta siihen suuntaan liittyen, mitä kohti tahtoo kulkea. Ymmärrystä hankitaan erityisesti teoilla ja niiden jatkuvalla reflektoinnilla, jossa hyvien kysymysten rooli on iso. Mitattavat tulokset ja muut ihmiset toimivat myös hyvinä peileinä, kunhan on tarpeeksi objektiivinen, eikä sorru ajattelun luonnollisiin vinoumiin ja sudenkuoppiin. Tämä kaikki rakentaa omaa koneistoa eli kyvykkyyttä soveltaa ja tehdä asioita omien ja ympäristön realiteettien mukaan. Koneiston kehitettävinä moottoreina toimivat fyysiset, kognitiiviset ja henkiset kyvykkyydet. Koneisto ei ole koskaan valmis, vaan sen kehittäminen ja ylläpitäminen on aina tarpeellista. Hyvin viritetty koneisto antaa edellytykset unelmien saavuttamiselle ja itsensä toteuttamiselle, muttei yksistään ihan vielä riitä. Ymmärrys (koneisto) kolme tärkeintä: reflektoiminen + kokonaisuus + ei koskaan valmis
 • 11. 11 KIPINÄ (MAHDOLLISUUS) TUNTEET (UNELMA) YMMÄRRYS (KONEISTO) ITSENSÄ VOITTAMINEN (LÄPIMURTO)
 • 12. 12 ITSENSÄ VOITTAMINEN (LÄPIMURTO) Viimeinen askel ennen itsensä toteuttamista tarkoittaa henkistä kyvykkyyttä, jota voi kutsua myös asenteeksi. Itsensä voittamista on mahdollista kehittää pienillä asioilla kohti isompia ja isompia läpimurtoja. Itsensä voittamiseen ja läpimurtojen tekemiseen saa voimaa ja apua erityisesti muilta ihmisiltä, koska yhdessä olemme aina vahvempia ja viisaampia. Itsensä voittamiseen auttaa kun kirkkaasti ymmärtää ja tuntee, miten ja miksi tekee jotakin. Epävarmuutta on siedettävä, tosiasiat on pystyttävä kohtaamaan, ja on usein mentävä pidemmälle kuin koskaan aikaisemmin on mennyt, ja sitä kautta avautuvat myös tärkeimmät läpimurrot. Kaikista voitoista ja haasteiden selättämisistä syntyy luottamusta omiin kykyihin, mikä auttaa itsensä voittamisessa. Jos itsensä voittamisessa on isoja haasteita, on edelleen jatkettava koneiston kehittämistä tai otettava uutta suuntaa. Isot läpimurrot avaavat kuitenkin kaiken sen tuskan arvoisia reittejä, joita ei aluksi välttämättä pystynyt edes kuvittelemaan. Itsensä voittaminen (läpimurto) kolme tärkeintä: asenne + yhdessä + epävarmuuden sietäminen
 • 13. 13 KIPINÄ (MAHDOLLISUUS) TUNTEET (UNELMA) YMMÄRRYS (KONEISTO) ITSENSÄ VOITTAMINEN (LÄPIMURTO) ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN (TÄYTTYMYS)
 • 14. 14 ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN (TÄYTTYMYS) On parasta omilla ehdoilla ja autenttisesti, mutta myös yhdessä muiden kanssa. Itsensä toteuttaminen voi olla harrastuksia, työtä, ihmissuhteita, pieniä tai isoja unelmia – jokainen määrittäköön ja löytäköön sen itse. Itsensä toteuttaminen vaatii askeleita askeleiden perään ja palkitsevinta on itse matka eikä määränpää. Itsensä toteuttaminen on vapautta määrittää oma(t) ajatukset, teot, itsensä, paikkansa ja ihmiset, joiden ympärillä elää. Flow-tila liittyy olennaisesti itsensä toteuttamiseen, jolloin ajan tunne katoaa ja yksinkertaisesti nauttii tekemisestään. Flown lisäksi itsensä toteuttamisen synnyttävä täyttymyksen tunteminen on yksi hienoimmista asioista, joita voi tuntea. Loppu on momentumin ylläpitämistä ja kehittämistä, sekä uusien polkujen luomista. Itsensä toteuttaminen on yksi elämän arvokkaimpia asioita ja jokaisella on siihen tahtoessaan mahdollisuus. Itsensä toteuttaminen (täyttymys) kolme tärkeintä: autenttisuus + flow + arvokkuus
 • 15. 15 KIPINÄ (MAHDOLLISUUS) TUNTEET (UNELMA) YMMÄRRYS (KONEISTO) ITSENSÄ VOITTAMINEN (LÄPIMURTO) ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN (TÄYTTYMYS)
 • 16. 16 POLKU ITSENSÄ TOTEUTTAMISEEN Kokonaisuutena itsensä toteuttamisen polulla haetaan jokaisen askeleen vahvistamista ja elämän ihmeen kokemista. Missä tilanteessa onkaan, kannattaa miettiä, mihin askeleeseen erityisesti panostaa milläkin polulla. Polku luo toiminnalle ja ajattelulle viitekehyksen, joka vaatii tahtoa toimiakseen. Sisällöltään ja etenemiseltään matka on jokaiselle pitkälti yksilöllinen. Muiden ihmisten roolia jokaisessa askeleessa ei kuitenkaan kannata unohtaa. Itsensä toteuttamisen polkua voidaan soveltaa myös yhdessä tekemiseen. Itsensä toteuttaminen yhdessä muiden kanssa jakaen, tuottaa inspiraatiota ja hyvää fiilistä myös jokaisen omaan tekemiseen. Muiden auttaminen ja kannustaminen heidän omilla tai yhteisillä poluilla on jokaisen etu. Yhdessä päästään aina pidemmälle niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Ja se tunne, kun läpimurtoja tulee ja tekemisestä nauttii, on kaiken sen arvoista! Polku itsensä toteuttamiseen kolme tärkeintä: tahto + yksilöllisesti ja yhdessä + se tunne...
 • 17. 17 LOPUKSI Kysymys tahtomistaan tunteista ja unelmista lopulta määrittää, mitä niiden eteen täytyy tehdä. Itsensä toteuttamisen polku pyrkii näyttämään, minkä askelten avulla voidaan päästä tavoiteltuihin suuntiin ja täyttymyksen kokemiseen. Jokainen itsensä toteuttaja on käynyt ja käy edelleen tiedostaen tai tiedostamattaan jokaista polun askelta kokoajan läpi toteuttaessaan itseään yksin tai yhdessä muiden kanssa. He panostavat aikaa ja energiaa siihen, mitä tekevät. Se riittää. Jos nostan vielä yhden pienen periaatteen, jolla on potentiaalisesti isoja vaikutuksia, se on nollapäivien voittaminen. Kun joka päivä toteuttaa tai kehittää itseään edes vähän oppimalla uutta, treenaamalla tai haastamalla itseään, tuloksena näkyy varmasti myös uusia kipinöitä ja polkuja entistä hienompiin kokemuksiin ja elämän ihmeisiin. Nyt on tekojen aika! Kiitos kaikille sparraajille, kirittäjille, inspiraation lähteille ja tietysti lukijoille! Seuraa/ota yhteyttä: pekkaylikojola.com + pekka@pekkaylikojola.com + Twitter
 • 18. POLKU ITSENSÄ TOTEUTTAMISEEN + MITÄ TAHDOT TUNTEA SISIMMÄSSÄSI? + Pekka Ylikojola Tammikuu 2016

Related Documents