Pressmeddelande från SLC (Sustainable Logistics Consulting) 2010-01-22
Sustainable
Logistics
Consulting
lanserar
hållba...


Fakta om SLC:
SLC bedriver konsultverksamhet inom transport och logistik, med fokus på att minska kundens kostnader
och ...
of 2

Pressrelease SLC

Pressrelease SLC 2010-01-22
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      


Transcripts - Pressrelease SLC

  • 1. 
 Pressmeddelande från SLC (Sustainable Logistics Consulting) 2010-01-22 Sustainable
Logistics
Consulting
lanserar
hållbar
logistik
 Det
kan
vara
en
djungel
att
handla
upp
logistikavtal.
Med
många
aktörer
och
 många
parametrar
att
beakta
behövs
professionell
hjälp.
Ett
antal
konsulter
 är
redan
verksamma
inom
området.
Nu
får
de
konkurrens
av
Sustainable
 Logistics
Consulting.
Deras
mål
är
kostnadseffektiv
logistik
med
minimal
 påverkan
på
miljön.

 Sustainable Logistics Consulting, SLC, startade sin verksamhet hösten 2009. Grundarna är Peeter Nömm och Björn Strid, som båda har en lång och gedigen bakgrund hos logistikbranschens ledande marknadsaktörer, samt av att utveckla logistik- och transportkoncept för några av Sveriges största företag. De flesta logistikbolag har insett att hållbarhet är viktigt och många av dem erbjuder idag ”gröna” tjänster. SLC har sett ett ökat intresse från transportupphandlare vad gäller miljöfrågor, men också att det fortfarande är svårt att få kostnadseffektiva lösningar som samtidigt är miljömässigt hållbara. - Transport- och logistikbranschen är en av våra största miljöbovar men vi tror att köpare av transporter, kommer att se miljöaspekten som en hygienfaktor i framtiden. Transport- och logistikkunderna måste bli tuffare i sina krav redan nu. Det ska vi hjälpa dem med, samtidigt som de ska spara pengar på att använda oss, säger Björn Strid, Sälj- och marknadschef på SLC. SLC verkar som en länk mellan kund och logistikbolag. Med SLC-metoden jämför de kundernas logistikbehov med leverantörernas olika logistiklösningar, för att i slutändan kunna erbjuda kunden de bästa avtalen – både prismässigt och med rätt fokus på miljön. www.logistikportalen.se För mer information kontakta: VD: Peeter Nömm Tel: 070-268 88 63, e-mail: peeter@logistikportalen.se Sälj- och marknadschef: Björn Strid Tel: 070-624 77 22, e-mail: bjorn@logistikportalen.se
  • 2. 
 Fakta om SLC: SLC bedriver konsultverksamhet inom transport och logistik, med fokus på att minska kundens kostnader och öka den upplevda kvalitén inom dessa områden. En viktig punkt för SLC är dessutom att lyfta upp miljön på logistikens förhandlingsbord. De ska hjälpa dig att säkerställa att ni alltid har de bästa avtalen som finns tillgängliga på marknaden. SLC finns på Logistikportalen och visionen är att denna ska utvecklas till en mötesplats för alla aktörer i branschen.

Related Documents