Portrety Sarmatów w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza i Beniowskim Juliusza Słowackiego
Zanim przejdę do szczegółowego omówienia zagadnienia, chciałbym wyjaśnić przyczyny zainteresowania kulturą szlachecką w do...
Źródła zainteresowań kulturą sarmacką romantyczne rozumienie narodu tradycja <ul><li>kultura szlachecka </li></ul><ul><l...
Warto by się zastanowić, dlaczego poeci romantyczni akcję większości swych dzieł umieszczali w przeszłości i zawsze odrębn...
Tłumaczyć teraźniejszość i przyszłość poprzez przeszłość.
Mickiewicz i Słowacki odmienne postrzegali rolę wieszcza, byli jak dwa na słońcach swych przeciwnych Bogi , jak czytamy w...
Podejście do kultury sarmackiej krytycyzm wobec Mickiewicza mityzacja <ul><li>czasoprzestrzeni – idylliczne Soplicowo na ...
Sposób ujęcia kultury sarmackiej ironia, drwina patos, liryzm <ul><li>powrotu panicza ze szkół w Wilnie do rodzinnego dwor...
Jak zatem można było spostrzec Mickiewicz i Słowacki odrębnie pojmowali rolę wieszcza. Autor Pana Tadeusza stawiał sobie...
Triada obrazująca przemiany narodu polskiego teza: siłę opinio- i kulturotwórczą stanowi szlachta i to ona przyczyni się ...
Długo Polacy czekali na ten cud … Nie doczekał się go Wyspiański, o czym mówi Wesele, ale nadszedł rok 1980 i narodziła si...
of 11

Prezentacja Dzień Patrona

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja Dzień Patrona

 • 1. Portrety Sarmatów w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza i Beniowskim Juliusza Słowackiego
 • 2. Zanim przejdę do szczegółowego omówienia zagadnienia, chciałbym wyjaśnić przyczyny zainteresowania kulturą szlachecką w dobie romantyzmu. Były ich dwie: tradycja rozumiana jako przekazywanie sobie drogą ustną historycznych podań, gawędy o obyczajach i tradycjach sarmackich, a także nowożytne pojęcie narodu posiadającego odrębną od innych duszę ,w przypadku Polaków duszę rozmiłowana w wolności.
 • 3. Źródła zainteresowań kulturą sarmacką romantyczne rozumienie narodu tradycja <ul><li>kultura szlachecka </li></ul><ul><li>np. obyczaje, stroje, zamiłowanie do polowań </li></ul><ul><li>historia – ważne wydarzenia kształtujące świadomość społeczną </li></ul><ul><li>religia – od pogańskich wierzeń po idee chrześcijańskie </li></ul><ul><li>wielość w jedności - zbiór jednostek tak samo czujących i myślących </li></ul><ul><li>krąg odczuwająca mistyczną więź z miejscem urodzenia </li></ul><ul><li>zbiorowość wyróżniająca się spośród innych – językiem, poezją, światem wartości </li></ul>
 • 4. Warto by się zastanowić, dlaczego poeci romantyczni akcję większości swych dzieł umieszczali w przeszłości i zawsze odrębnie i żywo ją komentowali. Przyczyny tych zabiegów były różne, choć jedna dla wszystkich wieszczów wspólna:
 • 5. Tłumaczyć teraźniejszość i przyszłość poprzez przeszłość.
 • 6. Mickiewicz i Słowacki odmienne postrzegali rolę wieszcza, byli jak dwa na słońcach swych przeciwnych Bogi , jak czytamy w Beniowskim; stąd też odmienne jest ich podejście do kultury sarmackiej.
 • 7. Podejście do kultury sarmackiej krytycyzm wobec Mickiewicza mityzacja <ul><li>czasoprzestrzeni – idylliczne Soplicowo na Litwie </li></ul><ul><li>mityzacja tradycji szlacheckiej – obyczaju, stroju, gawędy, polowań, umiłowania wolności , którą szlachta obdarza chłopów </li></ul><ul><li>natury – piękno, tajemniczość matecznika, swojskość polskiej brzeziny, polowania, grzybobranie </li></ul><ul><li>Napoleona – Boga wojny , mającego przynieść upragnioną wolność , emisariuszem którego był ksiądz Robak </li></ul><ul><li>patriotyzmu szlachty – w obliczu wroga (Rosjan) jednoczą się </li></ul><ul><li>zmiana czasoprzestrzeni – realizm w ujęciu Ukrainy </li></ul><ul><li>demitologizacja obyczajów szlacheckich – pieniactwo, sobiepaństwo, samowola magnaterii np. kreacja hrabiego Dzieduszyckiego, odejście od gawędy na rzecz intelektualnych dygresji </li></ul><ul><li>odwrócenie funkcji natury - natura budzi smutek, przestrach, step przepełniony krwią – przypomina o konieczności walki </li></ul><ul><li>asygnowanie roli księdza Marka – przywódcy konfederatów, krytyka magnaterii, obrońcy Baru, duchowego opiekuna Beniowskiego </li></ul><ul><li>patriotyzm jednostek – księdza, po przemianie – Beniowskiego i ludu Sawy </li></ul>Adam Mickiewicz Pan Tadeusz Juliusz Słowacki Beniowski
 • 8. Sposób ujęcia kultury sarmackiej ironia, drwina patos, liryzm <ul><li>powrotu panicza ze szkół w Wilnie do rodzinnego dworku </li></ul><ul><li>poznania pierwszej miłości - Zosi </li></ul><ul><li>dobrego gospodarza – Sędziego </li></ul><ul><li>procesu o zamek </li></ul><ul><li>księdza Robaka, emisariusza – dążącego do zgody między szlachtą, przeciwnika zajazdu na Soplicowo </li></ul><ul><li>wyjazdu z rodzinnego majątku bankruta Beniowskiego </li></ul><ul><li>rozstania bohatera z pierwszą miłością </li></ul><ul><li>obłąkanego dziwaka – Starosty Ladawskiego </li></ul><ul><li>procesu o wioskę graniczną </li></ul><ul><li>księdza Marka – organizującego najazd konfederatów na Starostę </li></ul>Adam Mickiewicz Pan Tadeusz Juliusz Słowacki Beniowski wątki odwrócone wątki funkcja zabiegów literackich terapeutyczna demaskatorska
 • 9. Jak zatem można było spostrzec Mickiewicz i Słowacki odrębnie pojmowali rolę wieszcza. Autor Pana Tadeusza stawiał sobie za cel poszukiwanie antidotum na zło historii w przywiązaniu do tradycji szlacheckiej, krzepienie serc Polaków dotkniętych klęska powstania listopadowego. Słowacki przyjął na siebie niewdzięczną rolę krytyka wad narodowych, który smaga biczem ironii i jeśli co gryzie, to sercem gryzie . Dwaj wieszczowie byli obrońcami idei demokratyzmu, ale różną rolę przypisywali szlachcie w jej krzewieniu. Mickiewicz wierzył, że właściwie pojmowana zasada złotej wolności zaowocuje przyznaniem niższym stanom praw do samostanowienia o sobie, stąd kult Konstytucji 3-go Maja w Panu Tadeuszu . Z kolei Słowacki widział zbyt wiele wad sarmackich by ufać w demokratyzację szlachty silniej związanej z magnaterią niż z ludem, dlatego wolał gloryfikować ukraińskiego bohatera Sawę niż tytułowego bohatera. Spór między wieszczami w oryginalny sposób ujął trzeci z wielkich romantyków – Zygmunt Krasiński. Posłużył się on triadą Heglowską
 • 10. Triada obrazująca przemiany narodu polskiego teza: siłę opinio- i kulturotwórczą stanowi szlachta i to ona przyczyni się do odrodzenia narodu ( Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz) antyteza: siłę opinio- i kulturotwórczą stanowi lud i to on przyczyni się do odrodzenia narodu ( Beniowski – Juliusz Słowacki) synteza: jeden tylko, jeden cud | z Szlachtą polską, polski Lud ( Psalm miłości – Zygmunt Krasiński)
 • 11. Długo Polacy czekali na ten cud … Nie doczekał się go Wyspiański, o czym mówi Wesele, ale nadszedł rok 1980 i narodziła się Solidarność, a pod koniec XX wieku Polska odzyskała wolność. Jak mawia pani profesor Janion ta data kończy epokę romantyzmu i epokę wieszczów. Czy jednak dla nas żyjących w XXI wieku są tyko przygodą literacką, zabawą konwencją, poetyckim zapisem historycznej roli Sarmatów? Odpowiedzmy sobie sami.

Related Documents