dr hab. Zbigniew Osiński
prof. UMCS w Lublinie
1. Informatologiczne pojęcia w badaniu historiografii
2. Systematyka i charakterystyka internetowych zasobów i
narzędzi dl...
OPwKN
Badacz 3
Badacz 1
Badacz 2
Badacz 1 Badacz 2
Międzynarodowa, wielodziedzinowa baza bibliograficzna indeksująca
czasopisma i artykuły
Międzynarodowa, dziedzinowa baza b...
Międzynarodowy katalog biblioteczny on-line (OPAC)
obejmujący wiele bibliotek
Polski katalog biblioteczny on-line (OPAC)
o...
Indeksy czasopism naukowych dostępnych on-line
Repozytoria prac naukowych (w tym biblioteki
cyfrowe pełniące taką funkcję)...
Spisy i inwentarze zespołów archiwalnych
Wyszukiwarka zespołów i jednostek archiwalnych
Bazy źródeł w wersji cyfrowej
Narz...
Czasopisma elektroniczne
Repozytoria naukowe
Samopublikowanie e-booków
Konferencje naukowe
Naukowe serwisy społecznościowe...
Wirtualne przybliżenie części danych i zasobów
Nowe możliwości w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych
Fragmentaryc...
of 10

Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym

dr hab. Zbigniew Osiński prof. UMCS Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym Prezentacja do wystąpienia wygłoszonego podczas sympozjum Panta Rhei – Historia 2.0 w dniu 17 września 2014 w ramach XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który odbył się w Szczecinie. Opublikowano za zgodą referenta.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym

  • 1. dr hab. Zbigniew Osiński prof. UMCS w Lublinie
  • 2. 1. Informatologiczne pojęcia w badaniu historiografii 2. Systematyka i charakterystyka internetowych zasobów i narzędzi dla historyków 3. Uwagi krytyczne w sprawie historii cyfrowej
  • 3. OPwKN Badacz 3 Badacz 1 Badacz 2
  • 4. Badacz 1 Badacz 2
  • 5. Międzynarodowa, wielodziedzinowa baza bibliograficzna indeksująca czasopisma i artykuły Międzynarodowa, dziedzinowa baza bibliograficzna indeksująca czasopisma i artykuły Międzynarodowa, wielodziedzinowa baza indeksująca czasopisma i artykuły open access Polska, dziedzinowa baza bibliograficzna indeksująca czasopisma i artykuły Elektroniczna wersja tradycyjnej bibliografii specjalistycznej Bibliografia dorobku poszczególnych badaczy
  • 6. Międzynarodowy katalog biblioteczny on-line (OPAC) obejmujący wiele bibliotek Polski katalog biblioteczny on-line (OPAC) obejmujący wiele bibliotek katalogi on-line (OPAC) poszczególnych bibliotek narzędzia do gromadzenia danych bibliograficznych
  • 7. Indeksy czasopism naukowych dostępnych on-line Repozytoria prac naukowych (w tym biblioteki cyfrowe pełniące taką funkcję) Narzędzia do przeszukiwania otwartych czasopism, repozytoriów i bibliotek cyfrowych
  • 8. Spisy i inwentarze zespołów archiwalnych Wyszukiwarka zespołów i jednostek archiwalnych Bazy źródeł w wersji cyfrowej Narzędzia do odczytywania źródeł
  • 9. Czasopisma elektroniczne Repozytoria naukowe Samopublikowanie e-booków Konferencje naukowe Naukowe serwisy społecznościowe Blogi historyków i pasjonatów dziejów
  • 10. Wirtualne przybliżenie części danych i zasobów Nowe możliwości w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych Fragmentaryczność zbiorów danych i zasobów w wersji cyfrowej Ogromne, ale niewykorzystane możliwości – w budowie IPI oraz w wykorzystaniuOPwKN Historyk musi działać na pograniczu świata „papierowego” i cyfrowego, ale jego kompetencje zostały w świecie „papierowym” Nie interesują nas pozanaukowi interesariusze oraz dialog z czytelnikami naszych prac

Related Documents