Najznačajniji
američki
predsjednici
1.GEORGE WASHINGTON
(1789.-1797.)
 Englesko podrijetlo, geometar
 Američki rat za neovisnost – pobijedio Britance
 Mir ...
3.THOMAS JEFFERSON
(1801.-1809.)
o Velško podrijetlo, svećenik, kasnije odvjetnik
o Deklaracija o nezavisnosti – 1776., am...
16.ABRAHAM LINCOLN
(1861.-1865.)
• Splavar iz Mississippija
• Član Kongresa, osnivač Republikanaca
• 1861.-predsjednik
• P...
22./24.GROVER CLEVELAND
(1885.-89.), (1893.-97.)
• Šerif, gradonačelnik Buffala, guverner NY-a
• Glasovi irskih protestana...
32.FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
(1933.-1945.)
 Aristokrat, 4 mandata
 Dječja paraliza
 Ekonomska kriza - reforme – NEW DEA...
35.JOHN FITZGERALD KENNEDY
(1961.-1963.)
• Član Kongresa i Demokratske stranke
• Prvi katolički predsjednik
• Dobitnik Pul...
40.RONALD REAGAN
(1981.-1989.)
• Sportski komentator i glumac
• Najstariji američki predsjednik – 69 godina
• Republikanac...
42.BILL CLINTON
(1993.-2001.)
• Demokratske reforme :
godišnji odmor, ukinuo restrikcije vezane u
pobačaj, prava homoseksu...
43.GEORGE W.BUSH
(2001.-2009.)
 Otac : George H.W.Bush (41.predsjednik)
 Borba protiv terorizma ( al- Qaeda ), svladao I...
44.BARACK HUSSEIN OBAMA
(2009.-)
• Senator, Nobelova nagrada za mir 2009.
(nuklearno razoružanje)
• Prvi afroamerički pred...
PLANINA RUSHMORE
George Washington Thomas Jefferson Theodore Roosevelt Abraham Lincoln
AMERIČKI DOLAR
1 - George Washington
2-Thomas Jefferson
5-Abraham Lincoln
20-Andrew Jackson
50-Ulysses S. Grant
500 -Willi...
Najznačajniji američki predsjednici
of 14

Najznačajniji američki predsjednici

USA PRESIDENTS
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Najznačajniji američki predsjednici

 • 1. Najznačajniji američki predsjednici
 • 2. 1.GEORGE WASHINGTON (1789.-1797.)  Englesko podrijetlo, geometar  Američki rat za neovisnost – pobijedio Britance  Mir u Versaillesu  Kongres ga imenovao za predsjednika – 1789.  Jednakost sjevera i juga SAD-a  2 mandata  “Whiskey revolucija”  Nasljednik : John Adams
 • 3. 3.THOMAS JEFFERSON (1801.-1809.) o Velško podrijetlo, svećenik, kasnije odvjetnik o Deklaracija o nezavisnosti – 1776., američki ministar u Parizu o Prvi državni tajnik SAD-a, DEMOKRATSKO-REPUBLIKANSKA STRANKA o 1801.-izabran za predsjenika o Vođa američkog prosvjetiteljstva o Borio se protiv robovlasništva o Sveučilište u Virginiji o Latinski, grčki i francuski jezik, konjogojstvo, povijest, klasika, matematika, metafizika, filozofija, violina,….
 • 4. 16.ABRAHAM LINCOLN (1861.-1865.) • Splavar iz Mississippija • Član Kongresa, osnivač Republikanaca • 1861.-predsjednik • Protiv robovlasništva  Konfederativne Države Amerike  građanski rat • Ubijen u atentatu u kazalištu, John Wilkes Booth
 • 5. 22./24.GROVER CLEVELAND (1885.-89.), (1893.-97.) • Šerif, gradonačelnik Buffala, guverner NY-a • Glasovi irskih protestanata i imigranata  predsjednik • 1.MANDAT - Komisija za međudržavnu trgovinu • Benjamin Harrison • 1892.- 2.MANDAT –protiv republikanaca • 1908.-srčani udar, nestala Demokratska stranka
 • 6. 32.FRANKLIN DELANO ROOSEVELT (1933.-1945.)  Aristokrat, 4 mandata  Dječja paraliza  Ekonomska kriza - reforme – NEW DEAL  (nakon 2.sv.rata)  Surađivao s W.Churchillom  Uključio SAD u rat – Pearl Harbor  Izvukao SAD iz krize
 • 7. 35.JOHN FITZGERALD KENNEDY (1961.-1963.) • Član Kongresa i Demokratske stranke • Prvi katolički predsjednik • Dobitnik Pulitzerove nagrade • Moskovski sporazum (SSSR) • Protiv rasizma • Atentat : 22.11.1963.- Dallas, Lee Harvey Oswald • Marilyn Monroe
 • 8. 40.RONALD REAGAN (1981.-1989.) • Sportski komentator i glumac • Najstariji američki predsjednik – 69 godina • Republikanac, 2 mandata • Reforme : Reaganomics, Hladni rat (SSSRS) • Smrt : Alzheimerova bolest, 2004.
 • 9. 42.BILL CLINTON (1993.-2001.) • Demokratske reforme : godišnji odmor, ukinuo restrikcije vezane u pobačaj, prava homoseksualaca u vojsci (don’t ask, don’t tell) • Približio se Kini i Rusiji nakon Hladnog rata • Potjera za Bin Ladenom  Napad na Svjetski Trgovinski Centar – 11.9.2001. • Supruga : Hillary Clinton
 • 10. 43.GEORGE W.BUSH (2001.-2009.)  Otac : George H.W.Bush (41.predsjednik)  Borba protiv terorizma ( al- Qaeda ), svladao Irak (oružje za masovno uništenje), uhitio Saddama Huseina  Najimućniji “kabinet u povijesti” - 2 ministra azijskog podrijetla
 • 11. 44.BARACK HUSSEIN OBAMA (2009.-) • Senator, Nobelova nagrada za mir 2009. (nuklearno razoružanje) • Prvi afroamerički predsjednik • Harvard, vanjskopolitički odnosi • Objavio vlastitu autobiografiju • Supruga : Michelle Robinson
 • 12. PLANINA RUSHMORE George Washington Thomas Jefferson Theodore Roosevelt Abraham Lincoln
 • 13. AMERIČKI DOLAR 1 - George Washington 2-Thomas Jefferson 5-Abraham Lincoln 20-Andrew Jackson 50-Ulysses S. Grant 500 -William McKinley 1000 -Grover Cleveland 10,000 -Salmon P. Chase 100,000 -Woodrow Wilson