SLOVENSKÁ  TECHNICKÁ  UNIVERZITA  V  BRATISLAVE   FAKULTA  INFORMATIKY  A  INFORMAČNÝCH  TECHNOLÓGIÍ   ...
Ciele  bakalárskeho  projektu  •  Ukázanie  možností  moderných  webových   technológií  na  mobilných  zariade...
Moja  motivácia  iTransit  app  vs.  iTransit  mobile  app  
Čo  prináša  webová  aplikácia  •  Efektívnosť  vytvárania  aplikácií  •  Jeden  programovací  proces  •  Rôzne	...
iPhone  vs.  Android  
Použité  technológie  •  HTML5  •  CSS3  •  Javascript  
PhoneGap  •  Využitie  možností  HTML5  a  CSS3  •  Logika  aplikácie  pomocou  Javascriptu  •  Prístup  k  na...
Budúcnosť  mobilných  aplikácií  •  Natívne  aplikácie  •  Webové  aplikácie  •  Hybridné  aplikácie  
Ďakujem  za  pozornosť  
of 9

Prezentácia bakalárskeho projektu

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentácia bakalárskeho projektu

  • 1. SLOVENSKÁ  TECHNICKÁ  UNIVERZITA  V  BRATISLAVE   FAKULTA  INFORMATIKY  A  INFORMAČNÝCH  TECHNOLÓGIÍ    Webová  aplikácia  pre  iPhone   Pavol  Červenka   Ing.  Michal  Čerňanský,  PhD.
  • 2. Ciele  bakalárskeho  projektu  •  Ukázanie  možností  moderných  webových   technológií  na  mobilných  zariadeniach  •  Vytvorenie  natívnej  aplikácie  z  webovej   aplikácie  pomocou  PhoneGap
  • 3. Moja  motivácia  iTransit  app  vs.  iTransit  mobile  app
  • 4. Čo  prináša  webová  aplikácia  •  Efektívnosť  vytvárania  aplikácií  •  Jeden  programovací  proces  •  Rôzne  šablony  pre  každé  zariadenie  •  Jednotný  logický  výstup
  • 5. iPhone  vs.  Android
  • 6. Použité  technológie  •  HTML5  •  CSS3  •  Javascript
  • 7. PhoneGap  •  Využitie  možností  HTML5  a  CSS3  •  Logika  aplikácie  pomocou  Javascriptu  •  Prístup  k  natívnym  funkciám  •  Spustenie  aplikácie  na  viacerých  platformách  •  Využitie  PhoneGap  Plugins
  • 8. Budúcnosť  mobilných  aplikácií  •  Natívne  aplikácie  •  Webové  aplikácie  •  Hybridné  aplikácie
  • 9. Ďakujem  za  pozornosť

Related Documents