…Защото нашата мисия е да
изграждаме у децата
отношение към нещата, които
ги заобикалят и са част от
техния свят. Да им по...
of 1

Prezent titul

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezent titul

  • 1. …Защото нашата мисия е да изграждаме у децата отношение към нещата, които ги заобикалят и са част от техния свят. Да им помагаме да различават доброто от лошото, красивото от грозното, полезното от неполезното…

Related Documents