POZNÁVÁME EVROPSKOU UNII<br />Olga Timiopulosová<br />
Průběh hodiny „Poznávání EU“<br />Seznámení s EU a výklad faktických údajů o EU<br />Slovní výklad<br />Multimediální prez...
Seznámení s EU a výklad faktických údajů o EU<br />Historie EU<br />Hymna EU<br />Symbolika 12 hvězd<br />
Zadání samostatné práce<br />Vylosování konkrétní země, které se bude žák v hodině věnovat<br />
Samostatná práce žáků<br />Vyhledání faktických údajů o zemi – internet<br />Zpracování a vyplnění tabulky o zemi – MS Wor...
Diskuze / vyhodnocení samostatných prací<br />Vložení vypracovaných dokumentů na web školy<br />Tisk dokumentu pro účely v...
Použité nástroje<br />Internet - Google, Wikipedie, E-mail, Skype, Facebook, <br />MS Word<br />Windows Malování <br />
of 7

Prezentace eu 2

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      Technology      


Transcripts - Prezentace eu 2

  • 1. POZNÁVÁME EVROPSKOU UNII<br />Olga Timiopulosová<br />
  • 2. Průběh hodiny „Poznávání EU“<br />Seznámení s EU a výklad faktických údajů o EU<br />Slovní výklad<br />Multimediální prezentace<br />Zadání samostatné práce<br />Samostatná práce žáků<br />Diskuze / vyhodnocení samostatných prací<br />
  • 3. Seznámení s EU a výklad faktických údajů o EU<br />Historie EU<br />Hymna EU<br />Symbolika 12 hvězd<br />
  • 4. Zadání samostatné práce<br />Vylosování konkrétní země, které se bude žák v hodině věnovat<br />
  • 5. Samostatná práce žáků<br />Vyhledání faktických údajů o zemi – internet<br />Zpracování a vyplnění tabulky o zemi – MS Word<br />Kresba vlajky – Windows Malování<br />Vyhledání / popsání z vlastní zkušenosti, zajímavosti (perličky) z dané země př. z historie, architektury… - internet<br />Vytvoření pozvánky do země na základě zajímavostí dané země – text – Skype<br />
  • 6. Diskuze / vyhodnocení samostatných prací<br />Vložení vypracovaných dokumentů na web školy<br />Tisk dokumentu pro účely vystavení ve třídě<br />Diskuse na facebooku<br />Oslovení někoho z dané země přes facebook<br />Společné vyhodnocení práce<br />
  • 7. Použité nástroje<br />Internet - Google, Wikipedie, E-mail, Skype, Facebook, <br />MS Word<br />Windows Malování <br />

Related Documents