Hasi egin ginenean, nahikogalduta ibili nitzen.Orokorrean, IKT-ak ezditudalako oso ondo ulertzeneta gaztea izan arren, ezd...
Taldea sortu genuenean, taldeko kide guztiak nahiko urduri geunden etabehin erresistentziak eta baloreak finkatuta utzi ge...
Esan beharra daukat, behin lehenengo kalsea edukita lasaiago eta zoriontsuago abiatu nintzela bigarren saio honetara. Ha...
BLOG-ABlog bat, ohar, istorio edo artikuluak argitaratzen diren Internetekowebgune bat da. Blog gehienak pertsonalak dira,...
Behin irakasleak azaldu egin zuenegin beharrekolanari gogor ekin genion. Momentu horretan sentimendu ...
Orain arte emandakoa nahiko ondokontrolatuta geneukanean, beste burukomin hasi zitzaigun, izan ere, IKT-koirakasgaia beste...
Inguruneko lanaren inguruan, klasean ematen ari garen proiektu bati buruzzen. Bi irakasgai hauen loturaren helburua, Inter...
Bigarren talde honetakosentimenduak honako hauek izan ziren: -Aurrekoaren moduan taldekide guztien parte ...
Lan talde guztien moduan, eztabaida batzuk izan ditugu eta behin bainogehiagotan hasarratu egin gara, izan ere, bakoitza p...
Esan beharra daukat, hasieran irakagai hoentan neukan ideia askoaldatu dela eta amaieran irakasgai INTERESGARRIA iruditu z...
Narratiba Maitane
Narratiba Maitane
Narratiba Maitane
Narratiba Maitane
of 14

Narratiba Maitane

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Narratiba Maitane

  • 1. Hasi egin ginenean, nahikogalduta ibili nitzen.Orokorrean, IKT-ak ezditudalako oso ondo ulertzeneta gaztea izan arren, ezditudalako asko erabiltzen.Hala ere, sortu genuen taldeari esker, beste perspektiba batekin ikusten hasi nintzen irakasgaia.
  • 2. Taldea sortu genuenean, taldeko kide guztiak nahiko urduri geunden etabehin erresistentziak eta baloreak finkatuta utzi genituen era bateanedo bestean, lasaitu egin giñen.Gure erreferentziak eta baloreak… NAGIA KONFIANTZA
  • 3. Esan beharra daukat, behin lehenengo kalsea edukita lasaiago eta zoriontsuago abiatu nintzela bigarren saio honetara. Hala ere, saio hoentan egin beharrekoa azaldu zigunean galdera asko etorri zitzaizkidan burura… Zer da blog-a? Nola sortzen dira?Zeratarako erabiltzendira? Zertarako gmail-a? Galdera hauek ez soilik niri, baita taldekideei ere buruatu zitzaizkien. Beldurtuta sentitu giñen eta nahiko estututa.
  • 4. BLOG-ABlog bat, ohar, istorio edo artikuluak argitaratzen diren Internetekowebgune bat da. Blog gehienak pertsonalak dira, egile bakar batekidatziak, baina badira talde, elkarte, erakunde eta enpresenak ere.Bertan publika daitezke, askatasun osoz, albisteak, iritziak, poesiak...
  • 5. Behin irakasleak azaldu egin zuenegin beharrekolanari gogor ekin genion. Momentu horretan sentimendu batzuk sentitu genituen: -Taldeekiko parte hartzea - Interesa -Laguntasuna -Nekea - Konfianzta - Alaitasuna
  • 6. Orain arte emandakoa nahiko ondokontrolatuta geneukanean, beste burukomin hasi zitzaigun, izan ere, IKT-koirakasgaia beste irakasgai batekin lotubehar genuen…. INGURUNE
  • 7. Inguruneko lanaren inguruan, klasean ematen ari garen proiektu bati buruzzen. Bi irakasgai hauen loturaren helburua, Interneten egindako lanaagertzea zen. Alde batetik, taldeka lana gauzatu behar genuen eta ebstetikInternetera igo.Hasieran, pixka bat zoratu egin giñen , izan ere, taldeekin arazo batzukzeuden bikoizketak direla eta. Ondoren, beste orrialde berri bat ezagutugenuen; WIKIAGauza berri guztien moduan, hasieran oso galduta ibili giñenbaina, orrialdea kuskuseatzen ibili ondore askoz hobeto ulertu genuen. Honetarako, noski, beste talde bat sortu genuen izen desberdinarekin; PINTXOPOTE taldea
  • 8. Bigarren talde honetakosentimenduak honako hauek izan ziren: -Aurrekoaren moduan taldekide guztien parte hartzea - Ikasitakoaren interesa - Poztasuna - Estutatusa - Estresa
  • 9. Lan talde guztien moduan, eztabaida batzuk izan ditugu eta behin bainogehiagotan hasarratu egin gara, izan ere, bakoitza pentsamendu eta ideiadesberdinak ditu eta denak ados jartzea momentu batzuetan nahiko zailaizaten da. Hala ere, eztabaida batzuk izan ondoren adostu batera heldu garaeta uste dut lan polita egin dugula. Adostasunera heldu ondoren…
  • 10. Esan beharra daukat, hasieran irakagai hoentan neukan ideia askoaldatu dela eta amaieran irakasgai INTERESGARRIA iruditu zait.TALDEAN LAN EGITEN IKASI egin dugu eta bakoitzaren IDEIAKERRESPETATZEN ikasi dugu.Momentu batzuetan ESTRESA eta EZJAKINTASUNA izanarren, amaieran adostasun batera heldu gara eta lana gustura egindugu.Aurrekoan esandakoaz gain, OSO ONDO PASATU egin dugu etagauza asko iaksi ditugu.

Related Documents