• Nasilje među mladima definira se kao ponašanje između dvoje ili više mladih ljudi s ciljem kontrole, moći i zastrašiva...
• Fizičko nasilje manifestira se kroz različite oblike fizičkog zlostavljanja, a za posljedicu ima nanošenje ozljeda. Uk...
• Psihičko ili emocionalno nasilje očituje se kroz verbalne i emocionalne prijetnje i ucjene, govorenje pogrdnih riječi, ...
• Seksualno nasilje odnosi se na spolno uznemiravanje, kao što su dobacivanje i uvredljivi komentari, ili bilo koji obli...
• Ekonomsko nasilje uključuje krađu, uzimanje i/ili iznuđivanje novca• Kulturalno nasilje podrazumijeva vrijeđanje na na...
• Prema sociološkom modelu nasilje se promatra u širem kontekstu općega društvenog nasilja. Drugim riječima, za nasilna ...
• Nasilje među djecom i mladima je svako izravno (namjerno, neslučajno) fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno...
• Nasilje se smatra udaranje, šamaranje, naguravanje, čupanje, oduzimanje stvari ili novca, izrugivanje zbog kojeg oblik...
• NAPRAVIO• FILIP• POPOVIC• 8• D
Nasilje (2)
of 10

Nasilje (2)

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nasilje (2)

  • 1. • Nasilje među mladima definira se kao ponašanje između dvoje ili više mladih ljudi s ciljem kontrole, moći i zastrašivanja. Možemo ga svesti na nekoliko tipova:• 1. fizičko• 2. emocionalno ili psihičko• 3. seksualno• 4. ekonomsko• 5. kulturalno nasilje.
  • 2. • Fizičko nasilje manifestira se kroz različite oblike fizičkog zlostavljanja, a za posljedicu ima nanošenje ozljeda. Uključuje ponašanja kao što su šamaranje, udaranje rukama, nogama i predmetima, guranje, čupanje kose, ugrizi i opekotine, zaključavanje i ugrožavanje slobode kretanja, izlaganje opasnostima itd.
  • 3. • Psihičko ili emocionalno nasilje očituje se kroz verbalne i emocionalne prijetnje i ucjene, govorenje pogrdnih riječi, izolaciju od prijatelja i/ili obitelji, nazivanje pogrdnim imenima, kontroliranje nečijeg ponašanja, kretanja, govorenja i odijevanja.
  • 4. • Seksualno nasilje odnosi se na spolno uznemiravanje, kao što su dobacivanje i uvredljivi komentari, ili bilo koji oblik fizičke seksualne aktivnosti (ljubljenje, dodirivanje, prisilni spolni odnos) bez pristanka druge osobe.
  • 5. • Ekonomsko nasilje uključuje krađu, uzimanje i/ili iznuđivanje novca• Kulturalno nasilje podrazumijeva vrijeđanje na nacionalnoj, religijskoj i rasnoj osnovi
  • 6. • Prema sociološkom modelu nasilje se promatra u širem kontekstu općega društvenog nasilja. Drugim riječima, za nasilna ponašanja odgovornima se smatraju obitelj i društvo u kojem živimo, tj. različiti socioekonomski, strukturalni i drugi društveni čimbenici, poput siromaštva, prenapučenosti, izolacije nepovoljnih radnih uvjeta, kulturnih vrijednosti, utjecaja medija, dostupnosti oružja i sl. Jedan od novijih modela koji objašnjava nasilno ponašanje među mladima je prisutnostnasilja u medijima. Rezultati istraživanja ističu da postoje moguće kratkotrajne i dugoročne posljedice nasilnih sadržaja u medijima, kao i izvješćivanja o nasilju
  • 7. • Nasilje među djecom i mladima je svako izravno (namjerno, neslučajno) fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno na djecu i mlade od strane njihovih vršnjaka (s ciljem nanošenja tjelesnih ozljeda) koje može varirati u težini, intenzitetu i vremenskom trajanju.
  • 8. • Nasilje se smatra udaranje, šamaranje, naguravanje, čupanje, oduzimanje stvari ili novca, izrugivanje zbog kojeg oblika različitosti, nazivanje pogrdnim imenima, isključivanje iz grupe i slični oblici ponašanja
  • 9. • NAPRAVIO• FILIP• POPOVIC• 8• D

Related Documents