Презентација одељења осмог разреда основне школе “Херој Радмила Шишковић” из Смедеревске Паланке
Задатак <ul><li>Направити мултимедијалну презентацију одељења у PowerPointu која ће имати насловну страну са насловом ко...
Захтеви на презентацију <ul><li>Насловна страна сагласно тексту задатка </li></ul><ul><li>У целој презентацији обавезно је...
<ul><li>Дозвољено је коришћење свих могућности PowerPointa односно уметање слика, звука, анимација, мултимедијалних садр...
Анализа публике <ul><li>Питања на која треба да се одговори: </li></ul><ul><li>Које су потребе и очекивања публике? (Ко ј...
Напомена <ul><li>Завршене презентације ће по прихватању од стране предметног наставника бити постављене на интернету и дос...
of 6

Prezentacija odeljenja 8. razreda. Projektni zadatak.

Prezentacija odeljenja 8. razreda. Projektni zadatak.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija odeljenja 8. razreda. Projektni zadatak.

  • 1. Презентација одељења осмог разреда основне школе “Херој Радмила Шишковић” из Смедеревске Паланке
  • 2. Задатак <ul><li>Направити мултимедијалну презентацију одељења у PowerPointu која ће имати насловну страну са насловом који одређује тему презентације (на пример “ Презентација одељења VIII x – генерација 2008 .”) , називом школе, назив места (Смедеревска Паланка), разред, одељење, текст “Генерација 2008.”, и списак аутора презентације сагласно захтевима који су наведени у наставку </li></ul>
  • 3. Захтеви на презентацију <ul><li>Насловна страна сагласно тексту задатка </li></ul><ul><li>У целој презентацији обавезно је ћирилично писмо </li></ul><ul><li>5-7 слајдова на којима ће се дати одговор на питања везана за анализу публике којој је презентација намењена сагласно слајду “ Анализа публике ” </li></ul><ul><li>25-30 слајдова на којима ће се представити одељење (историјат (кратак приказ сваке године школовања, нови ученици и слично), ученици (име и презиме, аватар и/или фотографија, датум рођења, место рођења), наставници (од почетка школовања до данас), значајни догађаји (екскурзије, забаве, итд.) , успеси (ученици који су добили награде, учествовали на такмичењима, итд.), разредне старешине, председници одељења, згоде и незгоде у току школовања, и слично. </li></ul><ul><li>Пожељно је навести листу референци ако је коришћен материјал који подлеже ауторским правима (музика, фотографије, цитати, итд.) </li></ul>
  • 4. <ul><li>Дозвољено је коришћење свих могућности PowerPointa односно уметање слика, звука, анимација, мултимедијалних садржаја, транзиције слајдова, ефеката анимације, итд. </li></ul><ul><li>Дозвољена је међугрупна сарадња на бази усаглашавања података али визуелни изглед презентација мора бити различит код различитих група </li></ul><ul><li>Дозвољено је презентацију радити и ван школе </li></ul><ul><li>Фајл презентације мора да буде означен на следећи начин: oshrs-2008-viii-X-Y где је X -ознака одељења а Y -ознака групе </li></ul>
  • 5. Анализа публике <ul><li>Питања на која треба да се одговори: </li></ul><ul><li>Које су потребе и очекивања публике? (Ко је публика?) </li></ul><ul><li>Које су потребе и очекивања излагача? (Ваша очекивања) </li></ul><ul><li>Какве ставове (промене ставова публике) очекујете од ваших идеја? </li></ul><ul><li>Која знања публика има о предмету излагања? </li></ul><ul><li>Која су им знања потребна да би схватили вашу презентацију? </li></ul><ul><li>Шта они воле/не воле у стилу презентације и у формату презентације? (уколико можете да дођете до тих информација) </li></ul>
  • 6. Напомена <ul><li>Завршене презентације ће по прихватању од стране предметног наставника бити постављене на интернету и доступне најширој публици која ће моћи да их оцењује </li></ul>

Related Documents