Завод за унапређивање образовања и васпитања Аутори: • Милан Његомир, ШЦ ”Никола Тесла...
elektrotehnika.moodlehub.com Прип- рема Мудл 1. 2. и 3. час часЕлектрич...
ПрипремаПитаоаса квизаЛинк ка филму“Више пд игре” Резултати анкете Квиз на коме смо извршили проверу наученог и п...
Мудл Употреба Мудла за вршњачко учење корисничко име: tesla ...
1. час “МОСТ” Анимација електричнпг кпла ...
2. и 3. часЕлектрично колоЕ R Презентација – какп се спаја електричнп кплп ...
2. и 3. час Час лабораторијских вежби Фптп албум – прављеое игараПрав...
of 7

Nagrada 03

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nagrada 03

  • 1. Завод за унапређивање образовања и васпитања Аутори: • Милан Његомир, ШЦ ”Никола Тесла”, Вршац • Светлана Његомир, ШЦ “Никола Тесла”, Вршац • Снежана Илић, ШЦ “Никола Тесла”, ВршацНаставни предмет: • Основе електротехнике Тема: • Електрично коло Узраст: • Први разред – Електротехничар аутоматике (I1) Електротехничар рачунара (I2) Кликните овде за унос приказа часа у Word документу! Креативна школа 2010/11.
  • 2. elektrotehnika.moodlehub.com Прип- рема Мудл 1. 2. и 3. час часЕлектрично коло
  • 3. ПрипремаПитаоаса квизаЛинк ка филму“Више пд игре” Резултати анкете Квиз на коме смо извршили проверу наученог и припремили се за нова знања
  • 4. Мудл Употреба Мудла за вршњачко учење корисничко име: tesla Лозинка: Nikola-1856 МудлДетаљи са форума, посетите га
  • 5. 1. час “МОСТ” Анимација електричнпг кпла Ученичка анимација саДа бисте погледали анимацију морате часа Рачунарскеимати инсталиран Adobe Flash Player графике и мултимедије Задаци за дпмаћи Час теоријске наставе
  • 6. 2. и 3. часЕлектрично колоЕ R Презентација – какп се спаја електричнп кплп Час лабораторијских вежби Задатак за 1.групу Задатак за 2.групу Фптп албум – спајаое Са часа вежби електричнпг кпла
  • 7. 2. и 3. час Час лабораторијских вежби Фптп албум – прављеое игараПрављење игара “Мпст” и “Живцпмер”Имали смо госте Фптп албум – ппсета “другара” из пснпвне шкпле