Wim Langenhoff, (Oscar NuevoElectrico)
Mijn betrokkenheid, hoe kwam dat zo?
Poème in historisch “patronage” perspectief
Wi...
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
22 mei 1958
Poème, Patronage, Propaganda en
Positionering
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
1964
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
1968
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
1974
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
 Leonor Jonker, afstudeerscriptie, 2008:
Worden, nietzijn
 www.ibwww.nl
...
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
JorisIvens, Hans Richter,
Manus Franken, George Pal,
JoopGeesink,...
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
 Opnamevoor Hello Everybody, Hans Richter achter de microfoon,
Darius Milh...
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
 Kunstheeftaltijdopdrachtgeversgekend
 Verschiltussen de Philips patronage ...
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
 Saint Denis
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
 De Medici, Cellini, Vasari
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
 Philips, PTT, enz.
 Strategischfunctiewinst/positie
 Tactischinhoudnarrat...
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
 Johannes van Genua, Catholicon, 13 de eeuw
 HISTORIA
 MEMORABILIA
 AFF...
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
 Kalff: uitvoerend, vorm, strengevormgever:
quot;enigszinsafstandelijk en m...
Poème, Patronage, Propaganda en
positioneren
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
 Numann: tactischinhoudelijk, Budget, Whiggishness
history van Philips,
 ...
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
HOMO SUM, NIL NUMANNI A ME ALIENUM
PUTO
I am a human, and
nothing of Numa...
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
 Otten: strategie: winst&bezieling
 Rolmodelvoorondernemers:
onconvention...
Poéme, Patronage, Propaganda en
Positioneren
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
 Resultaat
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
 Conclusie/Succesfactoren
Voorstelmoetvoldoenaan de eisen van Johannes
van...
Poème, Patronage, Propaganda en
Positioneren
Poème Electronique
of 24

Poème Electronique

The commissioners
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Education      


Transcripts - Poème Electronique

 • 1. Wim Langenhoff, (Oscar NuevoElectrico) Mijn betrokkenheid, hoe kwam dat zo? Poème in historisch “patronage” perspectief Wie waren de Philips betrokkenen en wat was het resultaat Lessen en vragen
 • 2. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren 22 mei 1958
 • 3. Poème, Patronage, Propaganda en Positionering
 • 4. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren 1964
 • 5. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren 1968
 • 6. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren 1974
 • 7. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren  Leonor Jonker, afstudeerscriptie, 2008: Worden, nietzijn  www.ibwww.nl  Andreas Broeckmann, monografiejaren 1991-2003  The Spirit of Eindhoven, $8.91 http://www.amazon.com/gp/product/B001BGG3EE
 • 8. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren JorisIvens, Hans Richter, Manus Franken, George Pal, JoopGeesink, SteefScheffer, Jacques en Karin Verbeek, Wim van Gerwen, BertusBorgers, Dire Straits, Bobby Heiligers, Ed van Otterdijk en veelanderen
 • 9. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren  Opnamevoor Hello Everybody, Hans Richter achter de microfoon, Darius Milhaud dirigeert het Philips Orkest; Eindhoven , 1935
 • 10. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren  Kunstheeftaltijdopdrachtgeversgekend  Verschiltussen de Philips patronage en modernevormen van patronage, zoals corporate collections, prettigeomgevingvoor het personeel, filantropie, assets, of bijv. socialestratificatie van de CEO en zijnvrouw.  Deutsche Bank, Van Abbe, Stuivezand, Gerard Meulensteen, enz.
 • 11. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren  Saint Denis
 • 12. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren  De Medici, Cellini, Vasari
 • 13. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren  Philips, PTT, enz.  Strategischfunctiewinst/positie  Tactischinhoudnarratief  Uitvoerendvormesthetiek
 • 14. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren  Johannes van Genua, Catholicon, 13 de eeuw  HISTORIA  MEMORABILIA  AFFECTIONIS
 • 15. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren  Kalff: uitvoerend, vorm, strengevormgever: quot;enigszinsafstandelijk en min of meerongenaakbaarquot;, quot;Iederplakaatwordtgebouwdalseenwiskundigevergelijk ing met veleonbekende. Zulkeenvergelijkingheeftveleoplosingen en men kanermaaréénmaken. Eenzuiverutilteitsvoorwerp, datgeheeldoordacht is, is aesthetischookverantwoordquot;. Reclame, oktober 1928, -p492. Apollo
 • 16. Poème, Patronage, Propaganda en positioneren
 • 17. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren  Numann: tactischinhoudelijk, Budget, Whiggishness history van Philips,  Pater Jansen, Broeder John.,  The man behind the jester's mask, Anouncer, (no 3), 1967. Tony Briggs  Dionysos
 • 18. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren HOMO SUM, NIL NUMANNI A ME ALIENUM PUTO I am a human, and nothing of Numann do I disown
 • 19. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren  Otten: strategie: winst&bezieling  Rolmodelvoorondernemers: onconventioneleverbeeldingskracht, door controversiele, alternatievezelfssubversievehoudingbij het oplossen van problemen  Kunstmoetwelmachthebbenanderszoudenze in autoritaire regimes nooitzoondercontrolestaan  Zeus
 • 20. Poéme, Patronage, Propaganda en Positioneren
 • 21. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren  Resultaat
 • 22. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren  Conclusie/Succesfactoren Voorstelmoetvoldoenaan de eisen van Johannes van Genua Patron is eenjonglerendeondernemervolop in beweging op zoeknaarbalans, zelfpromotie en rebellie en nooiteenvoorzichtige in spreadsheet gevangenzittende manager
 • 23. Poème, Patronage, Propaganda en Positioneren