Federación de Comercio, Hostalaría, Turismo e Xogo Comisions Obreiras de Galicia ...
of 1

Pontevicus vigo

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pontevicus vigo

  • 1. Federación de Comercio, Hostalaría, Turismo e Xogo Comisions Obreiras de Galicia r/ Miguel Ferro Caaveiro, 8 Tfnos.:981 958 230 - 981 551 818 15707 Santiago de Compostela Móbil: 626 100 310 - Fax.:981 958 201 fecohtgalicia.blogspot.comwww.fecoht.ccoo.es www.galicia.ccoo.es fecoht.sn@galicia.ccoo.esEstimado Compañeiro/ade Pontevicus da comarca de Vigo-Baixo Miño: Comisións Obreiras vai celebrar o seu proceso congresual para elixir os distintos órganosde dirección do Sindicato e aprobar as liñas de actuación sindical para o próximo período. Este é un momento moi importante para ti, para o Sindicato e para os traballadores e astraballadoras, xa que é moi importante que acertemos, tanto na política sindical a seguir nospróximos catro anos como na elección das persoas que van a ter que dirixir a nosa organización.Polo tanto pídoche que fagas un esforzo na lectura dos seguintes documentos que están a debatee que teñen que ser aprobados nos respectivos Congresos, e que fagas as achegas queconsideres oportunas para melloralos: – Relatorios da Confederación Sindical de CC.OO. – Relatorios do Sindicato Nacional de CC.OO. De Galicia. – Relatorios da Federación Estatal de Comercio, Hostalaría, Turismo e Xogo de CC.OO. (FECOHT)Estes documentos están dispoñibles no blog de Fecoht Galicia (fecohtgalicia.blogspot.com), e encalquera caso, podes pasar polo Sindicato a recollelos.Por isto, o 25 de Setembro estás convocado/a a ASEMBLEA CONGRESUAL de I nivel daFECOHT, que vai ter lugar na sede da Unión Comarcal de Vigo (As Teixugueiras, 11 entreplanta(Navia) 36212 - Vigo), desde as 11:00 horas ás 18:00 horas, co seguinte Orde do Día: – Debate relatorios Confederais. – Debate relatorios Sindicato Nacional. – Debate relatorios Federación Estatal Fecoht. – Elección delegados e delegadas para a Asemblea Congresual Comarcal de Vigo. A fase deliberativa será desde as 11:00 horas ás 14:00 horas. A fase electiva da Asemblea será desde as 11:00 horas ás 18:00 horas. Facer que o Sindicato sexa un mellor instrumento para a defensa dos intereses dastraballadoras e traballadores é responsabilidade de toda a afiliación, o 25 de Setembro é omomento no que coa túa participación, colaborarás no futuro do Sindicato.Compañeira/o, recibe un saúdo, Santiago de Compostela, a 27 de Xullo do 2,012 Asdo. Isabel Castaño Becerra Secretaria Xeral Fecoht-Galicia CC.OO.

Related Documents