<ul><li>PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL </li></ul><ul><li>MEDIU, 2007-2013 </li></ul><ul><li>AXA PRIORITARĂ </li></ul><u...
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 60 LUNI ORGANISMUL RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE: SC AQUASERV SA TULCEA ( str. Rezervorului ...
REPARTIZAREA SURSELOR DE FINANŢARE: Surse de finanţare 8 0,24 % Fond de Coeziune: 336.523.368 Lei 1 2,27 % Buget de ...
ISTORICUL APLICAŢIEI (1): <ul><li>SEPTEMBRIE 2006 – Finalizarea elaborării Master Planului la nivelul judeţului Tulce...
ISTORICUL APLICAŢIEI (2): <ul><li>21 martie 2008 – S.C. Aquaserv S.A înaintează Autorităţii de Management Proiectul ma...
ISTORICUL APLICAŢIEI (3): <ul><li>25 august 2008 – In completarea Deciziei Comisiei Europene a fost emis Ordinul Minis...
Obiectivul general al Proiectului este de a imbunatati infrastructura de apa si apa uzata in beneficiul mediului si al pop...
Proiectul vizează în special masuri pentru sectorul de apa potabila, reabilitarea captarilor din surse de suprafata si s...
PRINCIPALELE COMPONENTE ALE PROIECTULUI : <ul><li>Aglomerarea Tulcea: </li></ul><ul><li>reabilitarea surselor de captare; ...
<ul><li>Aglomerarea Sulina : </li></ul><ul><li>reabilitarea surselor de captare; </li></ul><ul><li>reabilitarea staţiei d...
<ul><li>Aglomerarea Isaccea : </li></ul><ul><li>reabilitarea şi extinderea rezervoarelor; </li></ul><ul><li>reabilitarea ...
<ul><li>Aglomerarea Măcin : </li></ul><ul><li>realizarea unui nou front de captare; </li></ul><ul><li>reabilitarea a 19 k...
STADIUL IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR Contractul CL-1: Contract lucrari – executie+proiectare „ Extinderea si reabilitarea st...
Contract CL-2 : Contract lucrari – executie+proiectare „ Extinderea si reabilitarea statiei de tratare apa de suprafata pe...
Contract CL -3: Contract lucrari – executie+proiectare „ Extinderea si reabilitarea capacitatilor de tratare a apei in agl...
Contract CL -3: Contract lucrari – executie + proiectare SOCIETATEA DE CONSTRUCTII DELTACONS S.A. TULCEA
MACIN
ISACCEA
SULINA
Contract CL-4: Contract lucrari – executie+proiectare „ Statie noua de epurare in aglomerarea Tulcea” In executie: Antrepr...
Contract CL-4: Contract lucrari – executie + proiectare CORAL SRL TULCEA GINZLER Stahl-und Anlagenbau GmbH si MACHOWE...
 
Contract CL -5: Contract lucrari – executie + proiectare “ Statii de epurare in aglomerarile Macin si Isaccea”. In execut...
Contract CL -5: Contract lucrari – executie + proiectare CORAL SRL TULCEA
ISACCEA
MACIN
Contract CL -6: Contract lucrari – executie „ Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canal...
Contract CL -6: Contract lucrari – executie
Contract CL -7: Contract lucrari – executie „ Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canal...
Contractul CL -8: Contract lucrari – executie „ Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de can...
Contractul CL -8: Contract lucrari – executie
 
Contractul CL -9: Contract lucrari – executie „ Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de can...
Contractul CL -9: Contract lucrari – executie SOCIETATEA DE CONSTRUCTII DELTACONS S.A. TULCEA S.C. FIL CONSTRUCT S.R.L
 
Contractul CL -10: Contract lucrari – executie „ Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de ca...
Contractul CL -10: Contract lucrari – executie SOCIETATEA DE CONSTRUCTII DELTACONS S.A. TULCEA S.C. FIL CONSTRUCT S.R.L
MACIN
ISACCEA
Contractul CS -1: Contract servicii „ Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului” Prestator : TAHAL Consulting En...
Contractul CS -2: Contract servicii „ Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor proiectului” Prestator : HILL Inter...
INFORMAŢII SUPLIMENTARE SC AQUASERV SA TULCEA STR. Rezervorului, N r . 2, Tel. / Fax: 0240.524.310 Tulcea, România E-ma...
of 43

Prezentare 12 mai 2010 conferinta aquaserv extinsa foto buna

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      


Transcripts - Prezentare 12 mai 2010 conferinta aquaserv extinsa foto buna

 • 2. <ul><li>PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL </li></ul><ul><li>MEDIU, 2007-2013 </li></ul><ul><li>AXA PRIORITARĂ </li></ul><ul><li>Axa prioritară 1 : Extinderea şi modernizarea sistemelor de </li></ul><ul><li>apă şi apă uzată </li></ul><ul><li>PROIECTANT </li></ul><ul><li>CES Consulting Engineers UTCB Bucureşti </li></ul><ul><li>    </li></ul><ul><li>  AMPLASAMENT </li></ul><ul><li>Aglomerarile: Tulcea, Isaccea, Sulina si Macin din judetul Tulcea </li></ul>
 • 3. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 60 LUNI ORGANISMUL RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE: SC AQUASERV SA TULCEA ( str. Rezervorului nr.2 Tulcea , 820131 Judet Tulcea, Romania ) VALOARE PROIECT : 113.786.589 Euro / 419.371.852 Lei, fără TVA Valoarea în lei a proiectului a fost stabilită, pe baza cursului Inforeuro (1 Euro =3,6856 lei), valabil la data emiterii Deciziei CE nr. C(2008) 2318 din data de 27.05.2008, pentru aprobarea proiectului major ”Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”.
 • 4. REPARTIZAREA SURSELOR DE FINANŢARE: Surse de finanţare 8 0,24 % Fond de Coeziune: 336.523.368 Lei 1 2,27 % Buget de Stat:. 51.468.280 Lei 1,89 % Buget Local: 7.918.197 Lei 5,60 % Contribuţia Beneficiarului: 23.462.007 Lei
 • 5. ISTORICUL APLICAŢIEI (1): <ul><li>SEPTEMBRIE 2006 – Finalizarea elaborării Master Planului la nivelul judeţului Tulcea privind sectoarele apă potabilă şi apă uzată în perspectiva anului 2026; </li></ul><ul><li>14 IANUARIE 2008 – prezentarea către Comisi a Europe ană (CE) a Autorit ăţii de Management din cadrul Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (MMDD) a Pr oiectul ui Major “ Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea ” – în cadrul Axei Prioritare „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata” a Programului Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu). </li></ul>
 • 6. ISTORICUL APLICAŢIEI (2): <ul><li>21 martie 2008 – S.C. Aquaserv S.A înaintează Autorităţii de Management Proiectul major revizuit . Operatorul Regional Aquaserv SA a furnizat AM pentru POS Mediu toate informatiile necesare privind Proiectul, in calitate de Beneficiar ; </li></ul><ul><li>27 mai 2008 – Decizia de Aprobare a Comisiei Europene nr. C(2008) 2318 din data de 27.05.2008 a aprobat contributia financiara din partea Fondului de Coeziune la proiectul major ” Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in Judetul Tulcea ” </li></ul>
 • 7. ISTORICUL APLICAŢIEI (3): <ul><li>25 august 2008 – In completarea Deciziei Comisiei Europene a fost emis Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 982 / 25.08.2008 pentru aprobarea finantarii Proiectului din fonduri ale Uniunii Europene si contributia nationala. Acesta stabileste elementele esentiale de acordare a finantarii, respectiv contributia de la bugetul Uniunii Europene, bugetele locale, bugetul de stat si contributia Operatorului Regional ; </li></ul><ul><li>9 octombrie 2008 – A fost semnat Contractul de Finantare nr. 91802 intre MMDD, prin Directia Generala pentru Managementul Instrumentelor Structurale, in calitate de AM pentru POS Mediu si beneficiarul Proiectului – S.C. Aquaserv S.A. </li></ul><ul><li>Tulcea, avizat de OI POS Mediu si Asociaţia de dezvoltare </li></ul><ul><li>intercomunitară „Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă şi </li></ul><ul><li>canalizare din judeţul Tulcea” ; </li></ul>
 • 8. Obiectivul general al Proiectului este de a imbunatati infrastructura de apa si apa uzata in beneficiul mediului si al populatiei pentru a indeplini obligatiile de conformare stabilite prin Tratatul de Aderare si obiectivele POS Mediu, Axa Prioritara 1. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI Proiectul presupune investitii pentru imbunatatirea proceselor de captare, tratare si distributie a apei potabile si pentru colectarea si epurarea apelor uzate. Proiectul va fi implementat in aglomerarile Tulcea, Isaccea, Sulina si Macin de catre operatul regional AQUSERV S.A. TULCEA, respectandu-se directivele relevante in domeniul mediului.   Scopul Proiectului este reabilitarea sistemelor de apa potabila si a celor de canalizare-epurare apa uzata din aglomerarile mentionate, in scopul conformarii cu obligatiile asumate prin Tratatul de Aderare, precum si cu obiectivele POS Mediu . .
 • 9. Proiectul vizează în special masuri pentru sectorul de apa potabila, reabilitarea captarilor din surse de suprafata si subterane, a conductelor de aductiune, transport si distributie a apei, a statiilor de tratare (filtre rapide cu nisip, unitati de sedimentare prin coagulare-floculare, filtre cu carbon granular activ, unitati de ozonizare si clorinare, sisteme de tratare a namolului), reabilitarea si construirea de rezervoare de inmagazinare si statii de pompare, implementarea sistemelor SCADA si realizarea sistemului de contorizare a apei potabile, precum si masuri de reabilitare si extindere a sistemului de colectare si epurare a apelor uzate, inclusive infiintarea a trei statii de epurare – pentru o populatie echivalenta de 100.000, 5.000 si respectiv 10.000 p.e. BENEFICIARI DIRECŢI: 106.000 LOCUITORI AI CELOR 4 AGLOMERĂRI URBANE (Tulcea, Isaccea, Măcin, Sulina)
 • 10. PRINCIPALELE COMPONENTE ALE PROIECTULUI : <ul><li>Aglomerarea Tulcea: </li></ul><ul><li>reabilitarea surselor de captare; </li></ul><ul><li>reabilitarea a 51 km de conductă de apă; </li></ul><ul><li>montarea a 20 km de conductă de aducţiune; </li></ul><ul><li>înlocuirea şi extinderea a 62 km de conductă de apă uzată; </li></ul><ul><li>reabilitarea staţiei de tratare a apei; </li></ul><ul><li>realizarea unei staţii noi de epurare de 100.000 l.e; </li></ul><ul><li>realizarea a 4 staţii noi de pompare a apei; </li></ul>
 • 11. <ul><li>Aglomerarea Sulina : </li></ul><ul><li>reabilitarea surselor de captare; </li></ul><ul><li>reabilitarea staţiei de tratare a apei; </li></ul><ul><li>reabilitarea a 19 km de conductă de apă; </li></ul><ul><li>extinderea a 19 km de conductă de apă uzată; </li></ul><ul><li>realizarea a 4 staţii noi de pompare a apei uzate; </li></ul>PRINCIPALELE COMPONENTE ALE PROIECTULUI :
 • 12. <ul><li>Aglomerarea Isaccea : </li></ul><ul><li>reabilitarea şi extinderea rezervoarelor; </li></ul><ul><li>reabilitarea şi extinderea a 19 km de conductă de apă; </li></ul><ul><li>înlocuirea şi extinderea a 16 km de conductă de apă uzată; </li></ul><ul><li>realizarea a 2 staţii noi de pompare a apei uzate; </li></ul><ul><li>realizarea unei staţii noi de epurare de 5.000 l.e; </li></ul>PRINCIPALELE COMPONENTE ALE PROIECTULUI :
 • 13. <ul><li>Aglomerarea Măcin : </li></ul><ul><li>realizarea unui nou front de captare; </li></ul><ul><li>reabilitarea a 19 km de conductă de apă şi extinderea cu 4 km; </li></ul><ul><li>înlocuirea a 4 km de conductă de apă uzată şi extinderea cu 18 km; </li></ul><ul><li>realizarea unui rezervor nou; </li></ul><ul><li>realizarea a 2 noi staţii de pompare a apei uzate; </li></ul><ul><li>realizarea unei staţii noi de epurare pentru 10.000 l.e; </li></ul>PRINCIPALELE COMPONENTE ALE PROIECTULUI :
 • 14. STADIUL IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR Contractul CL-1: Contract lucrari – executie+proiectare „ Extinderea si reabilitarea statiei de tratare apa subterana pentru aglomerarea Tulcea”. In derulare procedura de achizitie publica;
 • 15. Contract CL-2 : Contract lucrari – executie+proiectare „ Extinderea si reabilitarea statiei de tratare apa de suprafata pentru aglomerarea Tulcea”. In derulare procedura de achizitie publica – se pregateste pentru semnare
 • 16. Contract CL -3: Contract lucrari – executie+proiectare „ Extinderea si reabilitarea capacitatilor de tratare a apei in aglomerarile Sulina, Macin si Isaccea”. In executie: Antreprenor : SC DELTACONS SA Tulcea (Lider) / SC GAZ CONTROL SRL TULCEA (asociat) Valoare contract: 15.626.113,00 lei fara TVA Data de incepere: 28.12.2009 Data finalizarii: 27.12.2011 + 12 luni P.N.D. Stadiul la zi: in faza de proiectare; nu au inceput lucrarile fizice Proiectul tehnologic a fost predat cf.conditiilor contractuale Contractul e in curs de obtinere a avizelor necesare emiterii Autorizatiei de construire.
 • 17. Contract CL -3: Contract lucrari – executie + proiectare SOCIETATEA DE CONSTRUCTII DELTACONS S.A. TULCEA
 • 18. MACIN
 • 19. ISACCEA
 • 20. SULINA
 • 21. Contract CL-4: Contract lucrari – executie+proiectare „ Statie noua de epurare in aglomerarea Tulcea” In executie: Antreprenor : SC CORAL SRL Tulcea (Leader) / GINZLER Stahl-und Anlagenbau GmbH si MACHOWETZ & PARTNER Consulting Ziviltechniker GmbH Austria (asociati) Valoare contract: 45.698.462,77 lei fara TVA Autoriz. Constr: DECEMBRIE 2009 Data de incepere: 03.09.2009 Data incepere teren: 12 ian.2010 Data finalizarii: 02.09.2012 + 12 luni P.N.D. Stadiul la zi: faza de proiectare a expirat in 3 mai 2010 Organizarea de santier finalizata, au inceput lucrarile fizice in teren Stadiu fizic 1,50%
 • 22. Contract CL-4: Contract lucrari – executie + proiectare CORAL SRL TULCEA GINZLER Stahl-und Anlagenbau GmbH si MACHOWETZ & PARTNER Consulting Ziviltechniker GmbH Austria
 • 24. Contract CL -5: Contract lucrari – executie + proiectare “ Statii de epurare in aglomerarile Macin si Isaccea”. In executie: Antreprenor : S.C. CORAL S.R.L. TULCEA (lider), S.C. ADISS S.R.L. Baia Mare, S.C. ESCALIA Baia Mare ,(asociati)) Valoare contract: 8.013.931,78 lei fara TVA Autorizatie Construcţie: sept.2009 (30) Data de incepere: 13.05.2009 Data incepere teren: 29 sept.2009 Data finalizarii 12.05.2011 + 12 luni P.N.D. Stadiul la zi: Organizarea de santier finalizata; au fost incepute lucrarile de baza.
 • 25. Contract CL -5: Contract lucrari – executie + proiectare CORAL SRL TULCEA
 • 26. ISACCEA
 • 27. MACIN
 • 28. Contract CL -6: Contract lucrari – executie „ Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in Tulcea, Lot 1”. In executie: Antreprenor : S. C. OCIDE CONSTRUCCION S. A. cu sediul social in Valencia C/. Clariano, 16, Entlo. 46021 Spania Valoare contract: 36.265.632,00 lei fara TVA Autoriz. Constr. : dec. 2009 Data de incepere: 26.04.2010 Data finalizarii: 25.11.2011 + 12 luni P.N.D. Stadiul la zi: In faza de depunere a documentelor de executie Nu au fost incepute lucrarile in teren.
 • 29. Contract CL -6: Contract lucrari – executie
 • 30. Contract CL -7: Contract lucrari – executie „ Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in Tulcea, Lot 2”. In derulare procedura de atribuire achizitie publica – contestare a raportului procedurii – perioada de aşteptare a deciziei CNSC
 • 31. Contractul CL -8: Contract lucrari – executie „ Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in Tulcea, Lot 3”. In executie: Antreprenor : LUDWIG PFEIFFER HOCH und TIEFBAU GmbH & Co. KG cu sediul social in Lilienthalstrausse 33, 34123 Kassel, Germania şi sediu permanent in Timisoara Valoare contract: 18.476.291,99 lei fara TVA Autoriz. Constr: oct.2009 Data de incepere: 02.11.2009 Data incepere teren: 15.11.2009 Data finalizarii: 01.11.2010 + 12 luni P.N.D. Stadiul la zi: Au fost incepute lucrarile in teren
 • 32. Contractul CL -8: Contract lucrari – executie
 • 34. Contractul CL -9: Contract lucrari – executie „ Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in Sulina”. Antreprenor : S.C. DELTACONS S.A. TULCEA (lider), S.C. FIL CONSTRUCT Sarichioi (asociat) Valoare contract: 27.605.330,00 lei fara TVA Autoriz. Constr. iulie.2009 Data de incepere: 29.07.2009 Data incepere teren: oct.2009 Data finalizarii: 28.07.2011 + 12 luni P.N.D. Stadiul la zi: Au fost incepute lucrarile fizice in teren
 • 35. Contractul CL -9: Contract lucrari – executie SOCIETATEA DE CONSTRUCTII DELTACONS S.A. TULCEA S.C. FIL CONSTRUCT S.R.L
 • 37. Contractul CL -10: Contract lucrari – executie „ Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in Isaccea si Macin”. Antreprenor : S.C. VILCEANA Valoare contract: 23.895.934,10 lei făra TVA Autoriz. Constr. octombrie .2009 Data de incepere: 24.02.2010 Data incepere teren: martie 2010 Data finalizarii: 23.08.2012 + 12 luni P.N.D. Stadiul la zi: Au fost incepute lucrarile fizice in teren
 • 38. Contractul CL -10: Contract lucrari – executie SOCIETATEA DE CONSTRUCTII DELTACONS S.A. TULCEA S.C. FIL CONSTRUCT S.R.L
 • 39. MACIN
 • 40. ISACCEA
 • 41. Contractul CS -1: Contract servicii „ Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului” Prestator : TAHAL Consulting Engineers LTD Israel Valoare contract: 7.072.360,00 lei fara TVA Data de incepere: 16.02.2009 Data finalizarii: 15.08.2012 Stadiul la zi: Au fost depuse la Beneficiar toate rapoartele si strategiile conform contract;
 • 42. Contractul CS -2: Contract servicii „ Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor proiectului” Prestator : HILL International S.A. Luxembourg– HILL International (Bucharest) S.R.L. Valoare contract: 9.721.922,98 lei fara TVA Data de incepere: 18.02.2009 Data finalizarii: 17.09.2013 Stadiul la zi: Inginerul executa activităţile de supervizare pentru contractele CL3, CL4, CL5, CL6, CL8, CL9 si CL10.
 • 43. INFORMAŢII SUPLIMENTARE SC AQUASERV SA TULCEA STR. Rezervorului, N r . 2, Tel. / Fax: 0240.524.310 Tulcea, România E-mail: office@aquaservtulcea.ro Vă mulţumim pentru atenţie! Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Related Documents