Kamienie milowe OPITZ CONSULTING 199...
Fabryka energii i relaksu ...
Wsparcie przy stworzeniu organizacyjnych podstaw ...
Prezentacja firmy OPITZ CONSULTING
of 4

Prezentacja firmy OPITZ CONSULTING

Kamienie milowe i krótka prezentacja firmy OPITZ CONSULTING.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - Prezentacja firmy OPITZ CONSULTING

  • 1. Kamienie milowe OPITZ CONSULTING 1990 - Bernhard Opitz (od prawej), Peter Dix i Rolf Scheuch zakładają firmę pod nazwą „TRIGON" w Bensbergu koło Kolonii. Andreas Röttger od stycznia 2010 roku odpowiedzialny jest za działalność operacyjną koncernu. W 1993 roku rozpoczął pracę w firmie OPITZ CONSULTING jako Doradca. W latach 1999 - 2009 stworzył oddział firmy w Monachium i przyczynił się do jego rozwoju, będąc jednocześnie jego Prezesem oraz wspólnikiem.1992 - Partner firmy Oracle Deutschland GmbH.1993 - Przeniesienie siedziby firmy do zabytkowej, szachulcowej zabudowy wGummersbach-Nochen. Janusz Jarząbkowski1994 - Zmiana nazwy firmy na „Opitz und Partner“ („Opitz i Partnerzy”). od 1991 należy do zespołu doradczego IT.1996 - Rozbudowa budynku. Pracował mi.i. w DzialeFirma wprowadza się do nowych biurowców. Zakup gospodarstwa rolnego znajdującego się Zarządzania Bazamiw pobliżu firmy. Danych oraz Rozwoju Oprogramowania,1997 – Spółka OPITZ CONSULTING Service GmbH. Przystosowanie zakupionego kierował wewnętrznymgospodarstwa rolnego pod uprawę ekologiczną. IT, był Kierownikiem Działu ServiceOPITZ CONSULTING jako jedna z pierwszych firm w Niemczech otrzymuje od firmy Oracle Engineering. W 2002tytuł „Certified Solution Partner“. założył Dział Managed Services Infrastructure1998 - Zakup, przebudowa i wprowadzenie się do kolejnych obiektów w sąsiedztwie. (dawniej PASM®) odpowiedzialny za1999 – Spółki OPITZ CONSULTING Hamburg GmbH i OPITZ CONSULTING München monitoring oraz zdalnąGmbH. administrację IT infrastrukturą Oracle. Od2000 - Jubileusz dziesięciolecia działalności firmy. grudnia 2007 jest Prezesem Zarządu2001 – Spółki Holding (OPITZ CONSULTING GmbH), OPITZ CONSULTING Gummersbach Spółki OPITZGmbH i OPITZ CONSULTING Bad Homburg GmbH. CONSULTING w 2007 – Utworzenie OPITZ CONSULTING w Polsce z siedzibą w Krakowie Polsce.Nagroda „Oracle Awards” za najlepsze wdrażanie technologii. Oddziały w Berlinie i Essen. OPITZ CONSULTING zostaje Złotym Partnerem firmy SAP. OPITZ CONSULTING staje się „pełnoletnia“ i kończy 18 lat.2002 - OPITZ CONSULTING otrzymuje tytuł „Oracle Certified Advantage Partner„ 2009 - OPITZ CONSULTING otrzymuje status "Oracle Premium Business Intelligence Partner„Nagroda „Oracle Awards” w kategorii najwyższego poziomu zadowolenia klienta. 2010 - 20-lecie OPITZ CONSULTING. Firma otrzymuje od Oracle tytuł ”Oracle Platinum Partner”. Pierwszy partner Oracle z tytułem „SOA Specialized Oracle Partner” dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) i certyfikatem “Specialized Business Intelligence Foundation”. Nagroda Oracle „EMEA SOAFirma wprowadza się do nowych biurowców na terenie byłego gospodarstwa rolnego po Community Award”. Certyfikat „Specialized Oracle Database“. Nagroda Oracle „Fusion Middleware Award” oraz wyróżnienie jako partner roku 2010 w dziedziniezakończeniu 2-letniego etapu rozbudowy. Middleware. 2011 – Certyfikat “Oracle Enterprise Linux” oraz “Real Application Cluster”.2005 - Nagroda Oracle Awards w kategorii najwyższego wzrostu obrotów ze sprzedażylicencji. 2012 – OPITZ CONSULTING Kraków Sp. z o.o. otrzymuje nagrodę „Oracle Partner Award“ oraz Distribution Rights (resell rights) for Oracle Exadata Database Machine and Oracle Exalogic Elastic Cloud.2006 - Centrum SOA Competence Centers. Zmiana statusu OPITZ CONSULTING Grupa składającej się z OPITZ CONSULTING GmbH jako Holding, OPITZ CONSULTING Deutschland GmbH z siedzibąLiczba zatrudnionych wzrasta do ponad 200. w Gummersabch oraz OPITZ CONSULTING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.2007 – Centrum Szkoleniowe OPITZ CONSULTING. 2013 – biuro w WarszawieCentrum otrzymuje status "Oracle Approved Education Center„. Liczba zatrudnionych w Grupie OPITZ CONSULTING to ponad 400 pracowników.
  • 2. Fabryka energii i relaksu Wszyscy pracownicy mogą korzystać w wolnych chwilach FABRYKA MYŚLI z należącego do firmy na łonie natury centrum fitness oraz sauny, a także zażywać ruchu na świeżym powietrzu na naszych rowerach górskich i podczas pieszych wędrówek w powiecie Oberbergisch. Pomysł Kultura przedsiębiorstwa W roku 1996 po przejęciu Nasza firma dba o bardzo sąsiedniego gospodarstwa w dobry klimat pracy oraz Gummersbach/Nochen zrodził wysoką motywację wśród się pomysł założenia „Fabryki pracowników, na co wpływ myśli na łonie natury”. Celem mają z pewnością liczne było połączenie tradycyjnego imprezy integracyjne dla gospodarstwa rolnego z nowozatrudnionych lub nowoczesną firmą coroczne Święto Lata dla konsultingową i stworzenie wszystkich pracowników i ich inspirującej atmosfery pracy. rodzin.Oddziały Rolnictwo ekologiczne i własny sklep ze zdrowąOwocna współpraca żywnościąz klientami przyczyniła się doekspansji naszej firmy. Do W ramach naszegodnia dzisiejszego powstały gospodarstwa prowadzimyoddziały w Krakowie, Essen, hodowlę szkockiej rasy bydłaBerlinie, Hamburgu, Highland Cattle (szkocka rasaMonachium, Bad Homburgu, wyżynna) oraz rekreacyjnieGummersbach oraz w prowadzimy stadninę koni z 6Nochen, gdzie mieści się pięknymi wierzchowcami.również Holding. Raz w tygodniu nasz firmowy sklep BIO mieszczący się na terenie naszej firmy w Gummersbach oferuje pracownikom naszej firmy oraz wszystkim fanom zdrowej żywności różnorodne produkty rolne, również z własnej uprawy (mi.i. warzywa i owoce, własne wędliny, sery, chleb oraz inne wyroby ekologiczne).
  • 3. Wsparcie przy stworzeniu organizacyjnych podstaw ulepszonego procesu tworzenia wartości przedsiębiorstwa za pomocą technologii informatycznej. Wsparcie przy efektywniejszym sortowaniu rozległych zasobów informacji biznesowych oraz zapewnieniu lepszej ich dostępności. Wsparcie w zakresie poprawy wydajności procesów w firmie, jak również obniżania kosztów procesowych podczas całego cyklu życia projektów (zarządzanie procesami, automatyzacja procesów, controlling procesów). Wsparcie przy ulepszaniu cech wyróżniających przedsiębiorstwo na rynku i zapewnieniu mu przewagi konkurencyjnej poprzez zastosowanie efektywnych rozwiązań IT dostosowanych do konkretnych potrzeb. Wsparcie podczas całego cyklu życia projektów (plan-build-run). Koncentracja na wyborze koncepcji architektury zorientowanej na usługi, która udoskonali projekty w zakresie SOA i Integracji Systemów z zyskiem dla przedsiębiorstwa Wsparcie przy redukcji kosztów operacyjnych i rozbudowie infrastruktury, która umożliwi sprawne i elastyczne reagowanie na pojawiające się wymagania, a dzięki temu zapewnienie utrzymania niezbędnej ciągłości działania (ang. Business Continuity) w przedsiębiorstwieOd 2007 roku prowadzimy w GummersbachCentrum Szkoleniowe ze statusem "OracleApproved Education Center„.Nowoczesne i wygodnie urządzone saleszkoleniowe oraz położenie w samym sercuśredniogórza regionu Oberbergisch wpływająkorzystnie na samopoczucie uczestników istanowią jeden z gwarantów sukcesu naszychprojektów szkoleniowych.Na życzenie Klientów przeprowadzamy równieższkolenia dedykowane dostosowane do ichindywidualnych potrzeb bezpośrednio w ichsiedzibie, jak również w poszczególnychoddziałach naszej firmy.

Related Documents