NAMA DAN TUGAS 10 MALAIKAT
1. Jibrail ( ‫ ) ليربج/ليئاربج‬Menyampaikan wahyu Allah.
2. Mikail ( ‫ ) ليئاكيم‬Menyampaikan/...
of 1

Nama dan tugas 10 malaikat

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Devices & Hardware      


Transcripts - Nama dan tugas 10 malaikat

  • 1. NAMA DAN TUGAS 10 MALAIKAT 1. Jibrail ( ‫ ) ليربج/ليئاربج‬Menyampaikan wahyu Allah. 2. Mikail ( ‫ ) ليئاكيم‬Menyampaikan/membawa rezeki yang ditentukan Allah. 3. Israfil ( ‫ ) ليفارسإ‬Meniup sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari Akhirat 4. Izrail ( ‫ ) ليئارزع‬Mencabut nyawa. 5. Munkar ( ‫ ) ركنم‬Menyoal mayat di dalam kubur 6. Nakir ( ‫ ) ريكن‬Menyoal mayat di dalam kubur 7. Ridhwan ( ‫ ) ناوضر‬Menjaga pintu syurga dan menyambut ahli syurga. 8. Malik ( ‫ ) كلام‬Menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. 9. Raqib ( ‫ ) بيقر‬Mencatat segala amalan baik manusia. 10.Atid ( ‫ ) ديتع‬Mencatat segala perlakuan buruk manusia.

Related Documents