MLADINA, 15. februar 2013; št. 07 piše: Bernard Nežmah foto: Borut P...
začno obnašati kot najstniki ali ko sedemdesetletni gospodje hodijo vplesne klube z dvajsetletnicami, je to patetično. Vla...
informacij bombardirajo prek TV, oglasov na stavbah in panojih,prek e-pošte, družabnih omrežij. Ali te ne zadušijo šolskih...
takoj odzovejo. Princip stimulans-reakcija, stimulans-reakcija se ponavljaves dan, količina stimulansov je postala tolikšn...
to dramatično spremembo človekove miselne naravnanosti,skratka bolezen mišljenja?► Filozofi. V Benetkah smo pred osmimi le...
Prihodnost Evrope preobilja je njen propad?► Zagotovo, ali se odločimo, da se bomo sistematično osiromašili, ali pabomo ce...
Pomanjkanje nas premika - Umberto Galimberi
Pomanjkanje nas premika - Umberto Galimberi
of 8

Pomanjkanje nas premika - Umberto Galimberi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pomanjkanje nas premika - Umberto Galimberi

  • 1. MLADINA, 15. februar 2013; št. 07 piše: Bernard Nežmah foto: Borut Peterlin Pomanjkanje nas premika Umberto Galimberi italijanski filozof o novih boleznih mišljenja Avtor uspešnice »Nihilizem in mladi«, v kateri je uporabo drog med mladimi pojasnjeval skozi njihovo mesto v sodobni družbi, je pred časom napisal knjigo »Miti našega časa«. Z njo zaobjame še vso preostalo populacijo, ki množično trpi zaradi tesnobe in depresije, posledic verovanja v sodobne mite. Toda duševne bolezni zdravijo psihiatri, nove bolezni mišljenja pa se izmikajo tradicionalnemu zdravljenju. Pojem duševnih bolezni ločujete od bolezni mišljenja. V čem je razlika? ► To so miti kot ideje, ki jih ne mislimo, ampak si nas lastijo. Kot samoumevne sprejemamo mite o mladosti, o večni gospodarski rasti, o sreči, o psihoterapiji, o novih tehnologijah, o modi, o rasi. Če pogledava konkretno, ljudje se na splošno veselimo mladosti in vitalnosti. V kateri točki postane mit večne mladosti vir bolezni mišljenja? ► Ko si stare ženske privoščijo lifting, jih to ne osreči. Ko se stari ljudje
  • 2. začno obnašati kot najstniki ali ko sedemdesetletni gospodje hodijo vplesne klube z dvajsetletnicami, je to patetično. Vladajoči mit mladostipri starih ustvari strah pred staranjem. Vseskozi prežijo na vsako sledtelesnega propada. Živijo v tesnobi, z namišljenimi boleznimi, depresijo.Obsedeni so s tehtnico, ogledalom, dieto, telovadnico, prodajalnoparfumov, ki jim zbujajo varljivo upanje, da se pobegla mladost vrne.Hvalnica mladosti doseže pri starih, da si ne upajo več biti stari,zadovoljni v svoji počasnosti in manjši učinkovitosti. Toda starost niposlednja etapa življenja, ampak slovo od časa poželenja in izkušnja časasveta, ki je na voljo samo starostniku. Najvišja vrednota je biti mlad, todalepota obstaja tudi v starosti, čeprav je ta drugačna, kot jo predstavljajosodobni miti.Danes računalniki in podatkovne zbirke nadomeščajo modroststarcev, očakov, ki so nekoč veljali za vir učenosti. Toda ali smo stem novim prenašanjem znanja kaj izgubili?► Izgubili smo sintezo. V podatkovnih bankah imamo veliko podatkov, nimamo pa modrosti starih, ki so Danes mladi ljudje bile plod sinteze lastnih izkušenj. nimajo več želja, ker so Računalnik ti da seveda veliko dobili igrače, še preden informacij, a težava ni v tem, da te podatke poznaš, ampak da znaš iz so si jih zaželeli. njih kaj izluščiti, napraviti sintezo.Enak premik od sintetičnega mišljenja k analitičnemu poteka tudi v šolah.Kje smo izgubili sposobnost sinteze?► Preveč informacij ti ne dovoljuje več sinteze. Zgled nam daje naše telo:ko so celice odveč, odmrejo. Ta naravni proces, ki ga imenujemoapoptoza, deluje tako, da odvečne celice odmrejo, rak pa je nasprotniproces nenehne rasti. Tudi če v hiši, polni stvari, ničesar ne zavržemo, vtako nagomiljeni hiši ne moremo več živeti. Pri mnoštvu informacij, ko jihnakopičimo, ne da bi jih popreprostili, iz njih ne moremo več izluščitinobene osnovne smernice. Lahko rečemo, da se umira tudi zaradipreobilja, najsi bo podatkov ali stvari, ne samo zaradi pomanjkanja alirevščine.Kakšna je danes sploh še vloga šole? Čez dan nas z mnoštvom
  • 3. informacij bombardirajo prek TV, oglasov na stavbah in panojih,prek e-pošte, družabnih omrežij. Ali te ne zadušijo šolskihvsebin, ki jih šolarji absorbirajo med poukom? Kaj jim ostane odšolskega dneva?► Šola naj bi dajala primer obnašanja, za to naj bi poskrbel učitelj s svojokarizmo. Je kraj, kjer se ustvarja čarobna situacija, v kateri se učencivzgajajo tudi čustveno in v tem, da znajo selekcionirati podatke. Če biučitelja nadomestil računalnik, bi prav gotovo več povedal, vendarračunalnik ne bi mogel dati zgleda, kako poteka pot misli, torejrazmišljanje. Včasih so naši očetje znali manj, imeli so veliko manjpodatkov o življenju, vendar so svojim sinovom dali več, kot jim dajejoočetje danes. Šola bi morala biti kot pri Sokratu, ki spremlja učenca prekkulture skozi življenje.Kaj ustvari bogastvo preobilja podatkov?► Preveč informacij ustvarja samo mentalni nered. Informatika pa stvariše poslabša, v njej vse deluje na konvergentni način, ko poiščemo rešitevv okviru postavljenega problema, kar počnejo računalniški programi.Zgodovina je potekala po načelu divergentne inteligence. Kopernik jerekel: koliko stvari lahko razložimo, če predpostavimo, da se Zemlja vrtiokoli Sonca in ne obratno?K onesnaženju okolja z najrazličnejšimi odvrženimi materiali inizpusti bi lahko dodali kontaminacijo duha s hiperprodukcijoinformacijskih smeti.► Prav gotovo. Nekoč je družba živela v deficitu znanja, denimo nismovedeli, kako potekajo okužbe, kako nastajajo bolezni, kako se zdravijo, inzaradi tega pomanjkanja znanja je družba živela slabo. Danes družba živislabo zaradi preveč informacij.Praktično vprašanje. Ko v vsakdanjem bivanju opazim goreodpadkov, zaznam kontaminirani okus vode in vonj zraka, seovem, da so odpadki škodljivi. Kako pa sploh lahko začutim, daza informacije velja isto?► Beseda, ki je zelo pomembna pri takih vprašanjih, je usmerjenost. Čeimam preveč smernikov, znakov in signalov, kam bi moral iti, se neznajdem več. Mladi danes živijo na način, da dobijo stimulans in se nanj
  • 4. takoj odzovejo. Princip stimulans-reakcija, stimulans-reakcija se ponavljaves dan, količina stimulansov je postala tolikšna, da je odpravila umirjeniodgovor, ki ga sestavljajo etape, pot odzivanja, premislek, ustvarjanjeodgovora. Ne gradijo več kompleksnih procesov odzivanja, ampak seodzovejo hipno in neposredno.Sodobni svet ponuja svobodo izbire, človek si hkrati omisli večodnosov, več poklicev, več hobijev, praktično več življenj, vi papravite, da bi moral biti skromnejši in si izbrati eno ali dve?► Dvomim, da smo tako vsemogočni, da bi bili lahko geometri, zdravnikiin geografi v enem. Variacija izbir, ki jih imamo, se kljub vsemu skrči naeno kompetenco, ki pa jo resnično obvladamo. Pomislite samo, kako sepočutite pri zdravniku, ki je predan svojemu poklicu, v katerem jeizjemen poznavalec in ne goljuf z licenco zdravnika, zanima ga pa vsedrugo.Vsi uporabljamo mobitele. Kdaj postane odnos do mobitelalahko vzrok za nastanek bolezni duha?► Če si zaljubljen in ne dobiš takoj odgovora svojega ljubljenega, sepričnejo stiske. Kaj je? Zakaj mi ne odgovori? Če te nihče ne pokliče, sepočutiš zapuščenega. Če imaš zunajzakonska razmerja, moraš tudi lagatipartnerju, skrivati pred njim telefon. Koliko zakonskih zvez je zaradimobitelov uničenih. Predvsem pa prevladujoča uporaba mobitela določa,da moraš biti ves čas na voljo. Ti si, ti postaneš odgovor, nimaš več svojezgodbe. Z elektronsko pošto in mobiteli delamo vseskozi, noč in dan.Ljudje vstajajo ponoči, da pogledajo, ali so dobili kakšno pismo insporočilo. Recite: ali ni to odvisnost, grozljiva bolezen duha? Nastanenekakšna človečnost, ki nima več antropološkega časa. Če bi mi onanapisala pismo, ki bi mi ga prinesel poštar, bi imel čas, da razmislim, kaj biji odgovoril. Sedaj pri sporočilih nimam več časa misliti. Naš razum ni takohiter kot računalnik, ker potrebuje čas za refleksijo, problemi so boljkompleksni kot to, kar nam uspe zapisati v hipnem odgovoru. Tudi čustvaimajo več odtenkov od tistega, kar nam uspe napisati in poslati prekelektronskih medijev. Tako se reducira sposobnost mišljenja, čustvovanjain jezikovnega izražanja.Če duševno bolezen zdravi psihoterapevt, kdo lahko sploh zdravi
  • 5. to dramatično spremembo človekove miselne naravnanosti,skratka bolezen mišljenja?► Filozofi. V Benetkah smo pred osmimi leti odprli podiplomski študijfilozofskega svetovanja, zakaj tudi ideje zbolijo. Prihodnost filozofije bozdravljenje idej. Filozofija se ni rodila na univerzi, ampak na ulicah Aten,kjer je Sokrat hodil naokoli in spraševal ljudi, kakšne ideje imajo v glavi,kaj mislijo o tem in onem, in jih napeljeval, naj mu te idejeargumentirajo. Postavljal je vprašanja idej: ali so dobre, ali so slabe, ali sonapačne?Banalno vprašanje ...► Ne, nič ni banalnega, vprašanja so pomembna.... Kako torej razumeti to diskrepanco v človeku, ki bo znavdušenjem hodil po muzejih gledajoč stare artefakte, boponosen, da ima sto let staro mizo, obenem pa ga bo sram, da bioblekel 20 let staro bundo?► Stara miza ima vrednostni pridih starinskosti, stara bunda pa je samoobrabljena. Tu je v ozadju sistem mode, ki pogubno vpliva na izgubočlovekove identitete. Ko se posameznik začne podrejati videzu, se navadi,da je njegova podoba pomembnejša od njegove osebnosti.Gre za strah, da bi človek ne upal slediti samemu sebi, svojimidejam, in se v varnosti raje ukloni zakonom splošne všečnosti,kot je moda?► Če sledimo idejam, ki so modne, smo padli v konformizem. Filozofijase je rodila kot problematiziranje vladajočega mišljenja »pravilnosti«. Čezmaga konformizem, bo vedno zmagal Berlusconi. Demokracija jemanipuliranje javnega mnenja, zmaga retoričnega prepričevanja nadargumentacijo. Retorika ubija filozofijo, ker ustvarjakonsenz.Če je zvedavost vrednota, je njen pogoj pomanjkanje?Absolutno, želja, radovednost in ljubezen izhajajo iz pomanjkanja. Ljubimtisto, česar nimam. Kajti sicer bi to, kar imam, užival. Pomanjkanje jetisto, kar nas premika. Danes mladi ljudje nimajo več želja, ker so dobiliigrače, še preden so si jih zaželeli.
  • 6. Prihodnost Evrope preobilja je njen propad?► Zagotovo, ali se odločimo, da se bomo sistematično osiromašili, ali pabomo celina konformistov, ki sprejemajo samo še splošno sprejetepredstave. X Če zmaga konformizem, bo vedno zmagal Berlusconi.