Sebut gambar, eja dan baca Haiwan Di Zoo
NAMA-NAMA HAIWAN DI ZOO ru sa rusa
NAMA-NAMA HAIWAN DI ZOO ka la kala
NAMA-NAMA HAIWAN DI ZOO nu ri nuri
ku da kuda
ke ra kera
ra ku kura-kura - ra ku
ma ra rama-rama - ma ra
ri bi biri-biri - ri bi
bi la labi-labi - bi la
of 10

Nama haiwan di zoo

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nama haiwan di zoo

  • 1. Sebut gambar, eja dan baca Haiwan Di Zoo
  • 2. NAMA-NAMA HAIWAN DI ZOO ru sa rusa
  • 3. NAMA-NAMA HAIWAN DI ZOO ka la kala
  • 4. NAMA-NAMA HAIWAN DI ZOO nu ri nuri
  • 5. ku da kuda
  • 6. ke ra kera
  • 7. ra ku kura-kura - ra ku
  • 8. ma ra rama-rama - ma ra
  • 9. ri bi biri-biri - ri bi
  • 10. bi la labi-labi - bi la

Related Documents