Narzędzia Web 2.0
w doradztwie handlowym
Rozważania teoretyczne i dyskusyjne
Sytuacja A
Obecnie często napotykamy oferty pracy dla:
Doradcy techniczno-handlowego
Inżyniera sprzedaży
Inżyni...
Narzędzia Web2 Doradcy Handlowego
Narzędzia Web2 Doradcy Handlowego
Narzędzia Web2 Doradcy Handlowego
Narzędzia Web2 Doradcy Handlowego
Narzędzia Web2 Doradcy Handlowego
Narzędzia Web2 Doradcy Handlowego
Narzędzia Web2 Doradcy Handlowego
Narzędzia Web2 Doradcy Handlowego
Narzędzia Web2 Doradcy Handlowego
Narzędzia Web2 Doradcy Handlowego
of 12

Narzędzia Web2 Doradcy Handlowego

Do dyskusji o narzędziach pracy Doradcy Techniczno-Handlowego
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Narzędzia Web2 Doradcy Handlowego

  • 1. Narzędzia Web 2.0 w doradztwie handlowym Rozważania teoretyczne i dyskusyjne
  • 2. Sytuacja A Obecnie często napotykamy oferty pracy dla: Doradcy techniczno-handlowego Inżyniera sprzedaży Inżyniera wsparcia rynku Przedstawiciela handlowego Doradcy klienta itd... Dla celów tej prezentacji nazwijmy zbiorczo te zajęcia -doradztwem handlowym. Na różnych forach dyskusyjnych pojawia się pogląd, że ten typ zajęcia będzie się rozwijał, coraz bardziej i wypierał nawet zajęcia typu produkcyjnego, zwłaszcza na terenach mniej rozwiniętych gospodarczo. Można by to uzasadnić postępującą globalizacją produktów wielkich firm oraz automatyzacją produkcji.

Related Documents