Ponudba storitev
svetovanja
Olja Salesin, univ. dipl. prav.
olja.salesin@siol.net
Zagotovo ste v času svojega poslovanja
pridobili znanja s področja kadrovanja,
izterjav, internega komuniciranja, da ste l...
Izkušnje in kompetence sem si pridobila v
veliki delniški družbi, v kateri sem več kot 10
let vodila dela na pravnem in ka...
Dovolite, da prevzamem nekaj vaših rutinskih bremen.
Delovnopravno
svetovanje
Organizacija
poslovanja
Pravno
svetovanje
Iz...
S povezovanjem smo uspešnejši.
Veselim se sodelovanja z vami in
vas lepo pozdravljam,
Olja Salesin
of 5

Ponudba storitev svetovanja2

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Ponudba storitev svetovanja2

  • 1. Ponudba storitev svetovanja Olja Salesin, univ. dipl. prav. olja.salesin@siol.net
  • 2. Zagotovo ste v času svojega poslovanja pridobili znanja s področja kadrovanja, izterjav, internega komuniciranja, da ste lahko reševali sprotne težave. Kaj bi za vaš posel pomenilo, če bi ta čas porabili za pridobivanje poslov, negovanje stikov s svojimi strankami, ali pa za to, da bi bili s svojo družino? Razmere terjajo od managerja, da se popolnoma posveti svojemu poslu in podjetju.
  • 3. Izkušnje in kompetence sem si pridobila v veliki delniški družbi, v kateri sem več kot 10 let vodila dela na pravnem in kadrovskem področju. Ob tem sem se tudi dodatno izobraževala s področja ISO standardov, coachinga in pridobivanja certifikata “Družini prijazno podjetje”. Za svoje delo sem skupaj s sodelavkami leta 2009 prejela s strani Združenja Manager tudi priznanje “Managerkam prijazno podjetje”.
  • 4. Dovolite, da prevzamem nekaj vaših rutinskih bremen. Delovnopravno svetovanje Organizacija poslovanja Pravno svetovanje Izobraževanje, treningi Interno komuniciranje Upravni postopek in prekrški Projektno delo
  • 5. S povezovanjem smo uspešnejši. Veselim se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljam, Olja Salesin

Related Documents