ПРОЕКТ
ЯК МЕТОД НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА
УРОКАХ ХІМІЇ
вч.Маленко О.Г
1
Метод проектів
• Метод проектів завжди орієнтований на
самостійну роботу учнів-індивідуальну, групову,
парну, яку учні вик...
ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЕМ
1. ПІДГОТОВКА
2. ПЛАНУВАННЯ
3. РЕАЛІЗАЦІЯ
4. ОБГОВОРЕННЯ
5. ОЦІНЮВАННЯ
Wed...
ПІДГОТОВКА
• Проаналізувати технічні можливості власного
кабінету та кабінету інформатики.
• Продумати критерії оцінювання...
ПЛАНУВАННЯ
• Визначити урок для ознайомлення учнів з новим
видом діяльності та її організацією.
• Скласти таблицю організа...
РЕАЛІЗАЦІЯ
• Урок
• Урок
Wednesday, January 20, 2016 6
Вступний урок. Проектна діяльність
на уроках хімії»
1. Познайомити ...
Сучасна класифікація проектів
1. Дослідницькі
проекти;
2. Інформаційні;
3. Комп’ютерні
Дослідницькі проекти
• Вимагають добре продуманої структури,
актуальності предмета дослідження,
відповідних експерименталь...
Інформаційні проекти
Спрямовані на збір
інформації про певний
об'єкт, явище, їх аналіз і
узагальнення фактів.
Комп’ютерні технології
Працюючи над проектом,
учні вчаться працювати з
комп’ютером : здобувають
інформацію у мережі
Інтерн...
Результатом роботи над проектом є створення
комп'ютерної презентації Роwег Роіnt, що допомагає учням
узагальнити матеріал ...
Обговорення
•Навчальний проект, з
точки зору учня, – це
можливість виконувати
щось цікаве самостійно в
групі чи самому,
ма...
ОЦІНЮВАННЯ
13
-бали середнього рівня – за фрагментарну участь у дослідженні,
хоча й за умови її вчасного виконання;
-бали ...
Анкетування серед учнів 7-А та 7- Б класів
“Проектна діяльність на уроках хімії” (так чи ні)
1. Чи подобається вам проектн...
Результати анкетування серед
учнів 7-А класу
Wednesday, January 20, 2016 15
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1 2 3 4 5 6 6
Так
Ні
Результати анкетування серед
учнів 7-Б класу
Wednesday, January 20, 2016 16
0
2
4
6
8
10
12
1 2 3 4 5 6
так
ні
Висновок
Отже, за результатами анкетувань, можна зробити такі
висновки:
• Учні зацікавлені в проектній роботі.
• Потребуют...
of 17

Prezentatsiya malenko o_g

ПРОЕКТ ЯК МЕТОД НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentatsiya malenko o_g

 • 1. ПРОЕКТ ЯК МЕТОД НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ вч.Маленко О.Г 1
 • 2. Метод проектів • Метод проектів завжди орієнтований на самостійну роботу учнів-індивідуальну, групову, парну, яку учні виконують протягом певного часу. Цей метод органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Якщо говорити про метод проектів як педагогічну технологію, то вона включає в себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю.
 • 3. ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЕМ 1. ПІДГОТОВКА 2. ПЛАНУВАННЯ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ 4. ОБГОВОРЕННЯ 5. ОЦІНЮВАННЯ Wednesday, January 20, 2016 3
 • 4. ПІДГОТОВКА • Проаналізувати технічні можливості власного кабінету та кабінету інформатики. • Продумати критерії оцінювання результатів проектної діяльності. • Продумати алгоритм, який учні запишуть у зошит. • Підібрати приклади різних форм звітності учнів (презентація, буклет, стіннівка, виставка, стаття тощо). Wednesday, January 20, 2016 4
 • 5. ПЛАНУВАННЯ • Визначити урок для ознайомлення учнів з новим видом діяльності та її організацією. • Скласти таблицю організації проектної діяльності учнів Wednesday, January 20, 2016 5 Назва проекту Дата (термін) презентації результатів Дати консультацій Прізвище, ім’я учасників Клас 2. Хімічні явища в природному довкіллі. 26.11.15 16.11. 23.11 Півчук Єлизавета Хвалько Олександр 7а Савіна Анастасія Снагощенко Ірина 7б 3. Хімічні явища в побуті. 01.12.15 17.11 24.11. Остряніна Аліна 7а Синякевич Роман 7б
 • 6. РЕАЛІЗАЦІЯ • Урок • Урок Wednesday, January 20, 2016 6 Вступний урок. Проектна діяльність на уроках хімії» 1. Познайомити учнів із сутністю проектної діяль-ності, її значенням для розвитку певних умінь і якостей. 2. Назвати теми проектів. 3. Скласти алгоритм проектної діяльності. 4. Обговорити критерії оцінювання. 5. Розглянути різні приклади результатів проектної діяльності учнів. 6. Звернути увагу на вимоги до їх оформлення (шрифт, розмір картинок, фон тощо) Урок. Навчальний проект з теми « … » (алгоритм). 1. Постановка проблеми і завдань щодо її вирішення 2. Планування діяльності (шляхи розв'язання обраної проблеми, об'єкти дослід- ження, розподіл обов’язків). 3. Пошук інформації 4. Підведення підсумків (узагальнення, висновки) та підготовка презентацій-ного проекту. 5. Презентація результатів і обговорення.
 • 7. Сучасна класифікація проектів 1. Дослідницькі проекти; 2. Інформаційні; 3. Комп’ютерні
 • 8. Дослідницькі проекти • Вимагають добре продуманої структури, актуальності предмета дослідження, відповідних експериментальних і дослідницьких робіт, методів обробки інформації. Структура їх наближена до істинного дослідження.
 • 9. Інформаційні проекти Спрямовані на збір інформації про певний об'єкт, явище, їх аналіз і узагальнення фактів.
 • 10. Комп’ютерні технології Працюючи над проектом, учні вчаться працювати з комп’ютером : здобувають інформацію у мережі Інтернет; створюють мультимедійні презентації, буклети.
 • 11. Результатом роботи над проектом є створення комп'ютерної презентації Роwег Роіnt, що допомагає учням узагальнити матеріал над яким працювали.
 • 12. Обговорення •Навчальний проект, з точки зору учня, – це можливість виконувати щось цікаве самостійно в групі чи самому, максимально використо- вуючи свої можливості; це діяльність, що дозволяє виявити себе, випробувати свої сили, докласти свої знання, принести користь і показати публічно результат (досягнення) Wednesday, January 20, 2016 12 самостійно виконане учнем завдання чи особистий внесок у груповий проект повноту розкриття теми дослідження й презентацію індивідуального проекту
 • 13. ОЦІНЮВАННЯ 13 -бали середнього рівня – за фрагментарну участь у дослідженні, хоча й за умови її вчасного виконання; -бали достатнього рівня – за правильне виконання своєї частини роботи у разі, якщо він не брав участі в підсумковому обговоренні і формулюванні висновків за результатами дослідження; - бали високого рівня – за повне розкриття теми, належним оформленням роботи і презентацією індивідуального проекту або точного, вчасного виконання своєї частини спільного дослідження, визначенні мети і завдань, активній участі в аналізі результатів і формулюванні висновків.
 • 14. Анкетування серед учнів 7-А та 7- Б класів “Проектна діяльність на уроках хімії” (так чи ні) 1. Чи подобається вам проектна діяльність на уроках? 2. Чи вам подобається самостійно працювати над створенням проекту? 3. Чи любите ви створювати проекти у вигляді презентацій? 4. Вам подобається створювати проекти у вигляді постерів чи доповідей? 5. Ви б хотіли частіше отримувати завдання з використанням проектної діяльності? 6. Чи необхідна проектна робота на уроках?Wednesday, January 20, 2016 14
 • 15. Результати анкетування серед учнів 7-А класу Wednesday, January 20, 2016 15 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1 2 3 4 5 6 6 Так Ні
 • 16. Результати анкетування серед учнів 7-Б класу Wednesday, January 20, 2016 16 0 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 так ні
 • 17. Висновок Отже, за результатами анкетувань, можна зробити такі висновки: • Учні зацікавлені в проектній роботі. • Потребують допомоги та пояснень. • Творчо мислять та виявляють значущість хімії у повсякденному житті. • Апробація методу проектів у сучасних умовах показує, що з його використанням ефективність процесу навчання та виховання збільшується. Він дає змогу реалізувати низку найважливіших теоретичних положень. За допомогою методу проектів здійснюються міжпредметні зв'язки та здобуваються знання через взаємодію учнів між собою та вчителем, що є дуже важливим для формування інтелектуальних здібностей учнів.