„Визначення обсягів викидів
забруднюючих речовин автомобільного
транспорту в селі Бояни”
Робота учениці 10 класу
НВК „Боян...
Статистична оцінка забрудненняСтатистична оцінка забруднення
атмосферного повітряатмосферного повітря
автотранспортомавтот...
Мета дослідження:Мета дослідження:
1) дослідити обсяг забруднення атмосферного повітря відпрацьованими
газами автотранспор...
Основні шкідливі речовини, щоОсновні шкідливі речовини, що
виділяються під час роботи ДВЗвиділяються під час роботи ДВЗ
Ві...
Граничний вміст основнихГраничний вміст основних
шкідливих речовин ушкідливих речовин у
відпрацьованих газахвідпрацьованих...
Пункт екологічногоПункт екологічного
контролюконтролю
м. Чернівці на вул. Коломийській розміщений інструментальний
контрол...
АвтомобільніАвтомобільні
забруднювачізабруднювачі
атмосфериатмосфери
Аерозолі
Сполуки
Плюмбуму
Сполуки
Сульфуру
Оксиди
ніт...
Екологічні дослідженняЕкологічні дослідження
мікрорайон Глиниця
с. Бояни
17 жовтня о 13 год. 55 хв. було
здійснено дослідж...
Середнє значення загальногоСереднє значення загального
об'єму чадного газуоб'єму чадного газу
0,504
26,496
0,132
3,432
0,1...
В селі Бояни:
Легкові автомобілі -368
Вантажні автомобілі – 116
Мікроавтобусів – 52
Автобусів - 8
Середнє значення об'єму повітряСереднє значення об'єму повітря
для розчинення вихлопних газівдля розчинення вихлопних газі...
Prezentatsiya ekol 2 (2)
Prezentatsiya ekol 2 (2)
of 13

Prezentatsiya ekol 2 (2)

///////////
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      


Transcripts - Prezentatsiya ekol 2 (2)

 • 1. „Визначення обсягів викидів забруднюючих речовин автомобільного транспорту в селі Бояни” Робота учениці 10 класу НВК „Боянська гімназія” Новоселицького р-ну Ігнатюк Марії
 • 2. Статистична оцінка забрудненняСтатистична оцінка забруднення атмосферного повітряатмосферного повітря автотранспортомавтотранспортом 91% 88% 75% 78% 83% 79% Ужгород Ялта Чернівці Київ Сімферополь Львів
 • 3. Мета дослідження:Мета дослідження: 1) дослідити обсяг забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами автотранспорту; 2) вивчити рівень хімічного забруднення в Новоселицькому районі; 3) показати переваги тенденції переходу автотранспорту на альтернативні види палива; 4) простежити загальну тенденцію збільшення загазованості атмосферного повітря в Новоселицькому районі. Для досягнення поставленої мети було намічено наступні завдання: 1) узагальнити існуючі положення впливу автомобільного транспорту на атмосферне повітря; 2) обґрунтувати розрахунки обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від автомобільного транспорту; 3) визначити та охарактеризувати основні показники для розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин при роботі автомобільного транспорту; 4) узагальнити організаційні та методологічні підходи створення інформаційної бази антропогенного впливу на атмосферне повітря. Об’єктомОб’єктом дослідження:дослідження: виступає автомобільний транспорт. ПредметомПредметом дослідження:дослідження: забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами, які відходять з відпрацьованими газами автотранспорту.
 • 4. Основні шкідливі речовини, щоОсновні шкідливі речовини, що виділяються під час роботи ДВЗвиділяються під час роботи ДВЗ Відпрацьовані гази Випаровування з системи живлення Картерні гази
 • 5. Граничний вміст основнихГраничний вміст основних шкідливих речовин ушкідливих речовин у відпрацьованих газахвідпрацьованих газах Назва речовин Бензинові двигуни Дизельні двигуни Оксид Карбону (ІІ) CO,% 10 0,3 Вуглеводні СmHn, % 2 0,5 Оксид Нітрогену NО, % 0,6 0,2 Альдегіди (RCHO),% 0,2 0,05 Діоксид Сульфуру, SO2 мг/м3 0,003 0,015 Сажа, мг/м3 100 2000 Сполуки Плюмбуму, мг/м3 60 - Канцерогенні, мг/м3 25 10
 • 6. Пункт екологічногоПункт екологічного контролюконтролю м. Чернівці на вул. Коломийській розміщений інструментальний контроль проходження техогляду автомобілів, сертифікації транспорту а в якому розміщене обладнання стаціонарного пункту екологічного контролю. Кількість викидів СО і СО2 вимірюється ГАЗОАНАЛІЗАТОРОМ в бензинових ДВЗ, а в дизелів – ДИМОМІРОМ.
 • 7. АвтомобільніАвтомобільні забруднювачізабруднювачі атмосфериатмосфери Аерозолі Сполуки Плюмбуму Сполуки Сульфуру Оксиди нітрогену Сажа і канцер. речовини Акролеїн Формаль- дегід Вуглевод- неві сполуки Чадний газ Сполучення СО з гемоглобіном крові – серцево – судинні захворювання, атеросклероз, легеневі захворювання. Вуглеводневі сполуки - вражають центральну нервову систему, порушують шлунково – кишечний тракт. Формальдегід (НСНО) – органи дихання, слизові оболонки, вражає печінку, нирки. Акролеїн – 0,002% -смертельна, 0,0005%- важко переноситься, 0,00008%-безпечна. Сажа і канцерогенні речовини – викликають алергію, спричиняють ракові пухлини, переважно рак легень. Оксиди Нітрогену – вражають слизові оболонки, легені. Розчини NO2 у воді є складовою “кислотних дощі”. Сполуки Сульфуру – вражають органи дихання, змінюють склад крові, погіршують імунітет, порушують білковий обмін. Сполуки Плюмбуму – порушують органи травлення, нервово - м'язової системи і мозку.
 • 8. Екологічні дослідженняЕкологічні дослідження мікрорайон Глиниця с. Бояни 17 жовтня о 13 год. 55 хв. було здійснено дослідження. За одну годину проїхало – 7 легкових автомобілів, два мікроавтобуси, один автобус.
 • 9. Середнє значення загальногоСереднє значення загального об'єму чадного газуоб'єму чадного газу 0,504 26,496 0,132 3,432 0,155 21,42 0,156 21,58 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 легкові авт. мікроавт. автобуси вантажівки Глиниця Бояни
 • 10. В селі Бояни: Легкові автомобілі -368 Вантажні автомобілі – 116 Мікроавтобусів – 52 Автобусів - 8
 • 11. Середнє значення об'єму повітряСереднє значення об'єму повітря для розчинення вихлопних газівдля розчинення вихлопних газів 106,3 8926,7 4226,7 11040 108,3 1065,5216,6 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 легкові мікроавт. автобуси вантажівки Бояни Глиниця

Related Documents