Курсова робота на тему:
«Особливості економічних
відносин та процесу відтворення
в аграрній сфері України»
Виконала студен...
Для досягнення поставленої мети
було визначено такі завдання:
 узагальнити особливості державного
регулювання земельних в...
З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ
ВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНІ
• В 1927р. почався курс на колективізацію,
який визначав,що єдин...
МетаМета
Великі
колективні
господарства
Матеріальна
база
усунення
приватно-
кооперативно
го сектору
Наслідки:
 встановлення контролю комуністичного
режиму над сільським господарством;
 державне закріпачення селян;
 підп...
СУТЬ АГРАРНИХ ВІДНОСИН, ЇХ СТРУКТУРА,
СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
Україна – це
країна з потужним
агропромисловим
пот...
Розвиток сільського господарства
Напрями інноваційоного
розвитку аграрного сектору
З метою переходу до ефективної системи
регулювання земельних відносин
необхідно сформувати чотири підсистеми:
 нормативно...
ПРОБЛЕМА РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО
СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Сучасний стан аграрного ринку має
ряд невирішених проблем:
1. проблеми кредитування
2. податкових відносин
3. Агрострахува...
В Україні зосереджена
значна частка зернових
культур
За земельною
територією Україна є
однією з найбільших
країн Європи (п...
Головні напрями структурної
перебудови сільського
господарства
 Здійснення аграрної реформи
 розвиток різноманітних форм...
Отже, незважаючи на
проблеми, які притаманні
сучасному етапу розвитку
сільськогосподарського
виробництва, Україна
повинна ...
Prezentatsia drogomiretska oksana
of 15

Prezentatsia drogomiretska oksana

аграрний сектор
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentatsia drogomiretska oksana

 • 1. Курсова робота на тему: «Особливості економічних відносин та процесу відтворення в аграрній сфері України» Виконала студентка групи КД-86-III Дрогомирецька Оксана Володиміривна
 • 2. Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання:  узагальнити особливості державного регулювання земельних відносин в Україні;  здійснити аналіз сучасного стану організаційно-адміністративного механізму земельних відносин в Україні;  проаналізувати функціонування механізмів державного управління у сфері використання та охорони земель;  визначити особливості розвитку ринку земель в Україні;
 • 3. З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНІ • В 1927р. почався курс на колективізацію, який визначав,що єдиною формою організації виробництва на селі повинні стати колгоспи й радгоспи. • При створенні колгоспів і радгоспів відбувалося насильницьке усуспільнення засобів праці, худоби тощо.
 • 4. МетаМета Великі колективні господарства Матеріальна база усунення приватно- кооперативно го сектору
 • 5. Наслідки:  встановлення контролю комуністичного режиму над сільським господарством;  державне закріпачення селян;  підпорядкування сільського господарства командно адміністративній системі управління;  Голодомор 1932-1933 рр.;
 • 6. СУТЬ АГРАРНИХ ВІДНОСИН, ЇХ СТРУКТУРА, СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ Україна – це країна з потужним агропромисловим потенціалом та величезними перспективами розвитку сільського господарства
 • 7. Розвиток сільського господарства
 • 8. Напрями інноваційоного розвитку аграрного сектору
 • 9. З метою переходу до ефективної системи регулювання земельних відносин необхідно сформувати чотири підсистеми:  нормативно-правового забезпечення;  економічного регулювання земельних відносин;  інституційного забезпечення;  організаційного забезпечення і адміністративних процедур;
 • 10. ПРОБЛЕМА РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
 • 11. Сучасний стан аграрного ринку має ряд невирішених проблем: 1. проблеми кредитування 2. податкових відносин 3. Агрострахування 4. фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників
 • 12. В Україні зосереджена значна частка зернових культур За земельною територією Україна є однією з найбільших країн Європи (після європейської частини Росії), а за якісним складом ґрунтів та біопродуктивністю угідь однією з найбагатших держав світу.
 • 13. Головні напрями структурної перебудови сільського господарства  Здійснення аграрної реформи  розвиток різноманітних форм власності та господарювання  розвиток промисловості з переробки сільськогосподарської сировини  створення малих підприємств на селі для вирішення проблеми зайнятості сільського населення
 • 14. Отже, незважаючи на проблеми, які притаманні сучасному етапу розвитку сільськогосподарського виробництва, Україна повинна розвивати виробничі потужності сільського господарства, щоб у найближчі декілька років наша сільськогосподарська продукція могла вийти на світовий ринок і конкурувати з продукцією інших розвинутих країн світу.

Related Documents