Тема: Населення світу
План:
1. Кількість населення
2. Відтворення населення
3. Міграційні процеси
4. Статево – віковий скл...
1. Населення світу 6.6 мільярдів
Роки
М
л
р
д
о
с
і
б
ДинамікаДинаміка зростання чисельностізростання чисельності
населенн...
Чисельність населення світу і його динамікаЧисельність населення світу і його динаміка
 За прогнозами американськихЗа про...
Розподіл населення
 Розподіл населення по континентах
(млн. чол.):
 · Євразія - 4300 (Європа - 800, Азія
- 3500);
 · Аф...
61%
13%
13%
8%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Розміщення населення світу (у %)
Країни Азії
Країни Європи
Країни Африки
...
УрбанізаціяУрбанізація
УрбанізаціяУрбанізація (від(від
латинського “латинського “urbanus”urbanus”
– “– “міський”)міський”)...
 Сьогодні налічується більше 400Сьогодні налічується більше 400
міст з населенням понадміст з населенням понад
мільйон, 1...
Густота населенняГустота населення
 Чинники нерівномірного розміщенняЧинники нерівномірного розміщення
населеннянаселення :
- природні;природні;
- історичні...
2.Відтворення населення
 1 тип відтворення: низька народжуваність і низька
смертність. Природний приріст до 10 чол. на 10...
3. Міграційні процеси
 Міграція (від латинського migratio -
переселення) - фізичне переміщення
населення, внаслідок чого ...
 На початку ХХІ ст. потік
міжнародних міграцій
перевищив 150 млн. осіб,
 щорічні темпи росту
кількості мігрантів
становл...
4. Статево – віковий склад
 У світі чоловіків більше, ніж жінок.У світі чоловіків більше, ніж жінок.
 Найбільше чоловікі...
За різними даними, на Землі проживає від 4 до 5 тис. різних народів чисельністю
від декількох десятків до сотень мільйонів...
5. Етнічний склад
 У світі нараховується близькоУ світі нараховується близько
5 тис. народів5 тис. народів
 Найбільші: к...
6.Релігії світу
 34 % - християни;
 · 20 % - мусульмани;
 · 14 % - індуїсти;
 · 4 % - послідовники
етнічних релігій;
...
 УНІВЕРСАЛЬНі
o Християнство
o Іслам (Мусульманство)
o Буддизм
 ЕТНІЧНІ
o Індуїзм
o Синтоїзм
o Іудаїзм
o Даосизм
o Конфу...
Географія релігійГеографія релігій
7. Домашнє завдання
 1.Назвіть найважливішу причину того, чому в
північній півкулі постійні поселення існують і
на 78 ° ш...
of 19

Naselennya svitu sayt

Naselennya
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Naselennya svitu sayt

 • 1. Тема: Населення світу План: 1. Кількість населення 2. Відтворення населення 3. Міграційні процеси 4. Статево – віковий склад 5. Етнічний склад 6. Світові релігії 7. Домашнє завдання
 • 2. 1. Населення світу 6.6 мільярдів Роки М л р д о с і б ДинамікаДинаміка зростання чисельностізростання чисельності населення світунаселення світу Чисельність населення світу
 • 3. Чисельність населення світу і його динамікаЧисельність населення світу і його динаміка  За прогнозами американськихЗа прогнозами американських демографів, до 2050 року надемографів, до 2050 року на Землі будуть проживатиЗемлі будуть проживати 9,499,49 млрд. осібмлрд. осіб. Щорічне збільшення. Щорічне збільшення населення на планеті складаєнаселення на планеті складає приблизноприблизно 86 млн. осіб86 млн. осіб..  Чисельність населення ЗемліЧисельність населення Землі становитьстановить 6,89 мільярдів людей6,89 мільярдів людей
 • 4. Розподіл населення  Розподіл населення по континентах (млн. чол.):  · Євразія - 4300 (Європа - 800, Азія - 3500);  · Африка - 800;  · Північна Америка - 430  · Південна Америка - 350  · Австралія та Океанія - 26.  Країни - лідери за чисельністю населення (млн. чол.):  Китай - 1300, Індія - 934, США - 262, Індонезія - 198, Бразилія - 162, Росія - 147, Пакистан - 140, Японія - 125, Бангладеш - 120, Нігерія -114. європа азія африка пн америка пд америка австралія
 • 5. 61% 13% 13% 8% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Розміщення населення світу (у %) Країни Азії Країни Європи Країни Африки Країни Пн.Америки Країни Пд.Америки Населення Землі розміщене дужеНаселення Землі розміщене дуже нерівномірно:нерівномірно: на 7% території сушіна 7% території суші зосереджено 70% населення.зосереджено 70% населення. 60% населення світу проживає в60% населення світу проживає в помірному поясі Північної півкулі.помірному поясі Північної півкулі. 15% суші взагалі не заселено15% суші взагалі не заселено Найменше населення серед усіхНайменше населення серед усіх континентів у Австралії - 21 млн. ос.континентів у Австралії - 21 млн. ос.
 • 6. УрбанізаціяУрбанізація УрбанізаціяУрбанізація (від(від латинського “латинського “urbanus”urbanus” – “– “міський”)міський”) –– процес підвищення ролі міст у житті країни чи регіону Найвищий рівень урбанізації в Північній Америці та Європі - понад 70%, найнижчий - у країнах Африки та Азії - 30-35%
 • 7.  Сьогодні налічується більше 400Сьогодні налічується більше 400 міст з населенням понадміст з населенням понад мільйон, 19 з яких мають більшемільйон, 19 з яких мають більше 10 млн. жителів.10 млн. жителів. Шанхай 10 найбільших міст світу у 2008 р.10 найбільших міст світу у 2008 р. Джерело: ru.wikipedia.org Шанхай - 15 584 627 осіб Стамбул - 13 760 437 осіб Мумбай - 13 662 885 осіб Токіо - 12 570 000 осіб Карачі - 12 461 423 особи Буенос-Айрес - 12 127 814 осіб Делі - 11 954 217 осіб Маніла - 10 993 000 осіб Москва - 10 555 512 осіб Сан-Паулу - 10 287 833 особи
 • 8. Густота населенняГустота населення
 • 9.  Чинники нерівномірного розміщенняЧинники нерівномірного розміщення населеннянаселення : - природні;природні; - історичні;- історичні; - демографічні;- демографічні; - соціально-економічнісоціально-економічні  Густота населення в різних частинах світуГустота населення в різних частинах світу неоднакова :неоднакова : - від З осіб на 1 кв. км в Австралії до 1200 осібвід З осіб на 1 кв. км в Австралії до 1200 осіб на 1 кв. км у Банґладешна 1 кв. км у Банґладеш - Найвища - в Інді, Китаї, Японії, на заході- Найвища - в Інді, Китаї, Японії, на заході Європи та в районах великих мегаполісівЄвропи та в районах великих мегаполісів - Середня густота населення Землі - 45 осіб/кв.- Середня густота населення Землі - 45 осіб/кв. кмкм
 • 10. 2.Відтворення населення  1 тип відтворення: низька народжуваність і низька смертність. Природний приріст до 10 чол. на 1000 жителів (менше 1%). Це призводить до скорочення трудових ресурсів, старіння нації. До цього типу відносять розвинені країни Західної, Східної, Центральної Європи, США, Японію, Канаду, Австралію. Від'ємний приріст населення мають ФРН, Угорщина, Бельгія, Австрія, Данія, Україна.  2 тип відтворення: висока народжуваність і низька смертність. Природний приріст перевищує 1,2% (понад 12 чол. на 1000 жителів). До цього типу належать країни Африки, Азії, Латинської Америки, Албанія.
 • 11. 3. Міграційні процеси  Міграція (від латинського migratio - переселення) - фізичне переміщення населення, внаслідок чого відбувається зміна його кількості, тобто механічного руху.  Причини міграції: · природно-географічні (освоєння нових земель - США, Австралія); · соціально-економічні (зі слаборозвинених країн до розвинених, переїзд кращих учених до США, Японії, ФРН); · релігійні (між Індією та Пакистаном, Бангладеш); · національні (формування населення Ізраїлю); · політичні (розпад держав, репресії, переслідування).
 • 12.  На початку ХХІ ст. потік міжнародних міграцій перевищив 150 млн. осіб,  щорічні темпи росту кількості мігрантів становлять 2,5 %  виділяють три основні райони, привабливі для мігрантів:  Північна Америка — понад 25 млн. осіб мігрантів  Європейський Союз — понад 25 млн. осіб мігрантів  країни Перської затоки — 15 млн. осіб
 • 13. 4. Статево – віковий склад  У світі чоловіків більше, ніж жінок.У світі чоловіків більше, ніж жінок.  Найбільше чоловіків в країнах Азії, особливо вНайбільше чоловіків в країнах Азії, особливо в Індії та Китаї.Індії та Китаї.  Кількісне переважання чоловіків над жінкамиКількісне переважання чоловіків над жінками спостерігається в країнаспостерігається в країнах:х:  -- де становище жінок історично булоде становище жінок історично було несприятливе (ранні шлюби, численні й раннінесприятливе (ранні шлюби, численні й ранні народження дітей)народження дітей);;  -- де великий приплив чоловічої робочої сили.де великий приплив чоловічої робочої сили.  Приблизно в половині країн світу жінки кількісноПриблизно в половині країн світу жінки кількісно переважають над чоловіками. Причини:переважають над чоловіками. Причини:  - середня тривалість життя жінок на 5-8 років- середня тривалість життя жінок на 5-8 років більша, ніж чоловіків;більша, ніж чоловіків;  - результат Другої світової війни та сучасних- результат Другої світової війни та сучасних військових конфліктів.військових конфліктів.
 • 14. За різними даними, на Землі проживає від 4 до 5 тис. різних народів чисельністю від декількох десятків до сотень мільйонів людей. Національні критерії лежать в основі поділу світу на одно - та багатонаціональні держави. Однонаціональними є майже 100 країн світу, де більш як 90% населення - однієї національності (Франція, Італія, Данія, Норвегія, Чехія тощо). Винятком є КНР, де китайці становлять 91% всього населення  Вікова структура, %  Регіон (0-14 р) (15-55 р) (понад 55-60 р)  Світ 32 62 6  Європа 20 66 14  Азія 32 63 5  Африка 44 53 3  Пн Америка 26 60 14  Латинська  Америка 34 61 5  Австралія 31 59 10
 • 15. 5. Етнічний склад  У світі нараховується близькоУ світі нараховується близько 5 тис. народів5 тис. народів  Найбільші: китайці (1120Найбільші: китайці (1120 млн.),млн.), гіндустанці (240 млн.), американцігіндустанці (240 млн.), американці США (205 млн.).США (205 млн.).  Усі мови об'єднуються у 20Усі мови об'єднуються у 20 сімейсімей  Найбільша з мовних сімейНайбільша з мовних сімей індоєвропейська,індоєвропейська, мовами якої розмовляє близькомовами якої розмовляє близько 50%50% населення Землі.населення Землі.  Найбільш багатонаціональна іНайбільш багатонаціональна і багатомовна держава — Індія.багатомовна держава — Індія. У ній нараховується понад 500У ній нараховується понад 500 народностей і племен, котрінародностей і племен, котрі розмовляють більш як 800розмовляють більш як 800 мовами і діалектами.мовами і діалектами. Найпоширеніші мови світу млн. осіб китайська 1,3 англійська 450 хінді і урду 350 іспанська 300 німецька 100 французька 100
 • 16. 6.Релігії світу  34 % - християни;  · 20 % - мусульмани;  · 14 % - індуїсти;  · 4 % - послідовники етнічних релігій;  · 6 % - буддисти;  · 2 % - послідовники нових релігій;  · 0,2 % - іудеї;  · 0,8 % - послідовники інших релігій. Основні Релігії світу християнство Мусульманство (іслам) буддизм
 • 17.  УНІВЕРСАЛЬНі o Християнство o Іслам (Мусульманство) o Буддизм  ЕТНІЧНІ o Індуїзм o Синтоїзм o Іудаїзм o Даосизм o Конфуціанство o Сикхізм  ТРАДИЦІЙНІ o Шаманізм o Зороастризм Йемен. Мечеть Японія Буддистський храм Ватикан Єрусалим – колиска трьох релігій КиївКиїв Андріївська церкваАндріївська церква
 • 18. Географія релігійГеографія релігій
 • 19. 7. Домашнє завдання  1.Назвіть найважливішу причину того, чому в північній півкулі постійні поселення існують і на 78 ° широти, а в південній їх немає вже на 55 °  2. Сучасний демографічний вибух почався в 50—60-х рр. XX ст. і триватиме в першій чверті XXI ст. Розкажіть, як триватиме демографічний вибух у різних регіонах та країнах.  3. Як ви вважаєте, скільки дітей буде у вашій родині? Чи може економічна ситуація та дії уряду вплинути на ваше рішення