Na zamku rycerskim
O zamku, rycerzach i ich zajęciach
Usytuowanie zamku
Zamki były budowlami obronnymi.
Budowano je w trudno dostępnych miejscach,
wykorzystując ukształtowanie ...
Wygląd zamku
Zamki otoczone
były murami
obronnymi
System obronny
stanowiły również
baszty i wieże, które
były doskonałymi
...
Znane polskie zamki
Chęciny
Ogrodzieniec
Będzin
Malbork
Mieszkańcy zamku
Właścicielami zamku byli rycerze.
Ich głównym zajęciem była walka w obronie kraju. Na wezwanie
władcy ryc...
Droga do rycerstwa
Rycerzem mógł być ten, kto pochodził z rodu rycerskiego, ale najpierw
musiał przejść określoną drogę.
P...
Pasowanie na rycerza
Pasowanie było uroczystością ważną dla
wszystkich mieszkańców zamku. Po nocy
spędzonej na modlitwach ...
Kodeks rycerski
Rycerzy obowiązywał kodeks rycerski.
Każdy rycerz musiał:
 Bronić ludzi słabszych, wdów i sierot.
 Walcz...
Turniej rycerski
Ulubioną rozrywką rycerzy były turnieje, podczas których
popisywali się swoimi umiejętnościami walki. Sta...
of 9

Na zamku rycerskim

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Na zamku rycerskim

  • 1. Na zamku rycerskim O zamku, rycerzach i ich zajęciach
  • 2. Usytuowanie zamku Zamki były budowlami obronnymi. Budowano je w trudno dostępnych miejscach, wykorzystując ukształtowanie terenu. na wzgórzach w pobliżu rzek w pobliżu granic państwowych
  • 3. Wygląd zamku Zamki otoczone były murami obronnymi System obronny stanowiły również baszty i wieże, które były doskonałymi punktami obserwacyjnymi Do zamku można było wejść przez bramę lub most zwodzony, zamocowany nad fosą Otwory okienne na zewnątrz murów przeważnie były małe i wysoko umieszczone
  • 4. Znane polskie zamki Chęciny Ogrodzieniec Będzin Malbork
  • 5. Mieszkańcy zamku Właścicielami zamku byli rycerze. Ich głównym zajęciem była walka w obronie kraju. Na wezwanie władcy rycerz stawiał się w pełnym uzbrojeniu i konno. Podczas nieobecności pana, na zamku zarządzała żona rycerza i urzędnicy. Rycerze posiadali też swoja służbę: kuchmistrza, paziów i stajennych.
  • 6. Droga do rycerstwa Rycerzem mógł być ten, kto pochodził z rodu rycerskiego, ale najpierw musiał przejść określoną drogę. Paź – kiedy syn rycerza osiągał 7 lat, oddawany był w ręce wychowawców. Uczył się śpiewu, tańca, czytania, pisania, dobrych manier, ćwiczeń sprawnościowych, jazdy konnej i posługiwania bronią. Giermek – gdy paź osiągał 15 lat awansował na giermka. Opuszczał wtedy dom rodzinny i uczył się u doświadczonych rycerzy. Dbał o konia i oręż pana, towarzyszył mu też w wyprawach wojennych. Jeśli giermek należycie opanował rzemiosło rycerskie stawał się rycerzem.
  • 7. Pasowanie na rycerza Pasowanie było uroczystością ważną dla wszystkich mieszkańców zamku. Po nocy spędzonej na modlitwach i przyjęciu komunii świętej giermek składał przysięgę wierności zasadom rycerskim. Pan przyjmował przysięgę uderzając giermka mieczem w ramię i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na rycerza”. Po przysiędze nowo pasowany rycerz otrzymywał ostrogi i pas do zawieszenia miecza.
  • 8. Kodeks rycerski Rycerzy obowiązywał kodeks rycerski. Każdy rycerz musiał:  Bronić ludzi słabszych, wdów i sierot.  Walczyć w obronie kraju.  Walczyć równy z równym.  Być wiernym królowi.  Być prawdomównym i odważnym.
  • 9. Turniej rycerski Ulubioną rozrywką rycerzy były turnieje, podczas których popisywali się swoimi umiejętnościami walki. Stawali ubrani w zbroję i hełm. Przed ciosami przeciwnika broniła ich tarcza, na której znajdował się znak rycerza. Zwycięzcom nagrody wręczały damy.

Related Documents