Segmenty rynku pracy i edukacji na tle
aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w
Europie i w Polsce
dr Monika Klimowicz
Z...
Segmentacja
w ujęciu teoretycznym
Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...
Determinanty segmentacji
rynku pracy
Konkretne wymagania (np.
kwalifikacje)
Czynniki stworzone sztucznie
Czynniki kulturow...
Segmentacja rynku pracy
Rynek pierwotny (zamknięty)
Rynek wtórny (otwarty)
Charakterystyka miejsca pracy
•miejsca pracy...
„insider-outsider” na rynku
pracy
Insiderzy – osoby o wysokich
kwalifikacjach, specjali ś ci;
Outsiderzy – g ł ównie bezro...
Edukacja
a segmentacja rynku pracy
Uwarunkowania decyzji
edukacyjnych
Dostosowanie do wymogów rynku
pracy
„Modne” kierunki...
Rynek pracy i edukacji w
Europie i w Polsce w
warunkach recesji
gospodarczej
Projekt współfinansowany ze środków ze środkó...
W roku 2013
12% stopa bezrobocia w strefie euro
10,9 % w ca ł ej Unii – 10,9 proc.
W roku 2012
11,5% w strefie euro
10,6% ...
Wybrane wskaźniki rynku pracy w Polsce oraz w krajach UE 15 i UE 12 (%)
Opracowanie własne na podstawie Eurostat
Projekt...
Wykres. Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu w latach 2007-2013
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS,...
Struktura bezrobocia zarejestrowanego w Polsce II kw. 2013 bezpowrotni według
poziomu wykształcenia
Opracowanie własne na...
DYLEMAT POLSKIEGO
MATURZYSTY,
CZYLI JAK
ZAPLANOWA Ć
PRZYSZ Ł O ŚĆ ZAWODOW Ą ?
Projekt współfinansowany ze środków ze środ...
Dziękuję za uwagę.
Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społe...
of 13

Segmenty rynku pracy i edukacji na tle aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Europie i w Polsce - dr Monika Klimowicz

Prezentacja przedstawiona przez dr Monikę Klimowicz na konferencji Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji w dniu 24 pażdziernika 2013 roku.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Career      


Transcripts - Segmenty rynku pracy i edukacji na tle aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Europie i w Polsce - dr Monika Klimowicz

 • 1. Segmenty rynku pracy i edukacji na tle aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Europie i w Polsce dr Monika Klimowicz Zakład Integracji Gospodarczo-Społecznej i Rozwoju Regionalnego Katedra Studiów Europejskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 2. Segmentacja w ujęciu teoretycznym Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 3. Determinanty segmentacji rynku pracy Konkretne wymagania (np. kwalifikacje) Czynniki stworzone sztucznie Czynniki kulturowe, obyczajowe Innymi przeszkody Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 4. Segmentacja rynku pracy Rynek pierwotny (zamknięty) Rynek wtórny (otwarty) Charakterystyka miejsca pracy •miejsca pracy atrakcyjne •wysokie zarobki •dobre warunki pracy • stabilność zatrudnienia, stałe umowy o prace •duże możliwości awansu •wysoki prestiż •wymaganie od pracowników kreatywności, •innowacyjności Charakterystyka miejsca pracy •miejsca pracy nieatrakcyjne •niskie zarobki (często na poziomie płacy minimalnej) •gorsze warunki pracy (w tym niska ochrona bezpieczeństwa pracy) •niepewność zatrudnienia, stosowanie innych niż stałe umów o prace – umowy czasowe, umowy zlecenia, ułatwiające zwalnianie pracowników •praktycznie brak możliwości awansu •niski prestiż •wymaganie od pracowników punktualności, podporzadkowania, lojalności i ścisłego wykonywania poleceń Charakterystyka pracowników •niskie kwalifikacje •wysoka mobilność •brak identyfikacji z firma, częste rotacje •brak identyfikacji z zawodem, przyjmowanie pracy akurat dostępnej, brak możliwości wyboru Charakterystyka pracowników •wysokie kwalifikacje •innowacyjność, kreatywność pracownika •identyfikacja z firma i z zawodem •niska mobilność Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 5. „insider-outsider” na rynku pracy Insiderzy – osoby o wysokich kwalifikacjach, specjali ś ci; Outsiderzy – g ł ównie bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach, otrzymuj ą cy nieatrakcyjne oferty pracy. Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 6. Edukacja a segmentacja rynku pracy Uwarunkowania decyzji edukacyjnych Dostosowanie do wymogów rynku pracy „Modne” kierunki Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 7. Rynek pracy i edukacji w Europie i w Polsce w warunkach recesji gospodarczej Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 8. W roku 2013 12% stopa bezrobocia w strefie euro 10,9 % w ca ł ej Unii – 10,9 proc. W roku 2012 11,5% w strefie euro 10,6% w ca ł ej UE W roku 2013 26,6 miliona osób zdolnych do jej podj ę cia nie ma pracy, z czego: 19,2 mln to mieszka ń cy krajów strefy euro W porównaniu z sytuacj ą sprzed roku, ta pierwsza grupa powi ę kszy ł a si ę o 882 tys. osób, ta druga o 895 tys. osób.5,5 miliona bezrobotnych osób poni ż ej 25 roku ż ycia 3,5 miliona w strefie euro – prawie. Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 9. Wybrane wskaźniki rynku pracy w Polsce oraz w krajach UE 15 i UE 12 (%) Opracowanie własne na podstawie Eurostat Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 10. Wykres. Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu w latach 2007-2013 Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, MF, IBnGR Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 11. Struktura bezrobocia zarejestrowanego w Polsce II kw. 2013 bezpowrotni według poziomu wykształcenia Opracowanie własne na podstawie GUS Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 12. DYLEMAT POLSKIEGO MATURZYSTY,
CZYLI JAK ZAPLANOWA Ć PRZYSZ Ł O ŚĆ ZAWODOW Ą ? Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 13. Dziękuję za uwagę. Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Related Documents