СТУДЕНТ: ДАНИЦА ТУЈКИЋ УЧИТЕЉ : МАРИЈА СЕЛЕШИ МЕНТОР ОДЕЉЕЊЕ: II3 ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАСОШ “ОЛГА ПЕ...
В р ш а ц3 20 30 1 27
Насеља Насеља су места у којима људи живе и раде. Сваконасеље има своје име и заузима одређену територију.У сваком н...
Постоје две врсте насеља: села и градови. Они се разликују повеличини територије коју заузимају, као и по броју становника...
Градови су насеља у којима Град живи и ради много људи.Препознајемо их по разним установама ...
Начин живота људи у градовима раније се разликовао.
Вршац некад
Село Села су насеља у којима живи мали број људи. Они живе упородичним кућама, у домаћинствима које чини пуно чланова...
Планинско селоУ планинским селима куће су разбацене по падинама брда и планина и зато у њима нема улица. Становници пла...
Равничарско село Равничарска села се препознају по широким и дугим улицама и кућама које су збијене једна уздругу. У равни...
Одговори на питања: 1. Шта има свако насеље? Подвуците одговарајуће речи:позориште реку територију куће становништво...
Naselja danica tujkic
Naselja danica tujkic
of 13

Naselja danica tujkic

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naselja danica tujkic

 • 1. СТУДЕНТ: ДАНИЦА ТУЈКИЋ УЧИТЕЉ : МАРИЈА СЕЛЕШИ МЕНТОР ОДЕЉЕЊЕ: II3 ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАСОШ “ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ” ВРШАЦ
 • 2. В р ш а ц3 20 30 1 27
 • 3. Насеља Насеља су места у којима људи живе и раде. Сваконасеље има своје име и заузима одређену територију.У сваком насељу живи одређен број становника.
 • 4. Постоје две врсте насеља: села и градови. Они се разликују повеличини територије коју заузимају, као и по броју становника. Усваком насељу постоје објекти који су потребни за живот и рад људи. Уселима људи живе у породичним кућама. У градовима људи живе упородичним кућама или стамбеним зградама.
 • 5. Градови су насеља у којима Град живи и ради много људи.Препознајемо их по разним установама (болница, полиција, пошта, банка,музеј, биоскоп, позориште, вртић, факултет, фабрике, паркови), стамбенимзградама са више спратова, бројним улицама и раскрсницама. Људи у градовима се баве различитим занимањима.
 • 6. Начин живота људи у градовима раније се разликовао.
 • 7. Вршац некад
 • 8. Село Села су насеља у којима живи мали број људи. Они живе упородичним кућама, у домаћинствима које чини пуно чланова (баке идеке, родитељи, деца). Људи из села користе оно што се производи уграду, а своје производе продају на градским пијацама (млеко, сир,јаја, мед, поврће, воће, дрва за огрев). Нека села се налазе на планинама, а нека у равницама, обично поред река. Према месту где се налазе, села могу бити планинска или равничарска. У селима се људи претежно баве обрађивањем земље и гајењем биљака и животиња.
 • 9. Планинско селоУ планинским селима куће су разбацене по падинама брда и планина и зато у њима нема улица. Становници планинских села највише гаје овце од чијег млека праве сир и кајмак, а од вуне плету џемпере.
 • 10. Равничарско село Равничарска села се препознају по широким и дугим улицама и кућама које су збијене једна уздругу. У равничарским селима људи највише гаје поврће, а на њивама сеју пшеницу, кукуруз, сунцокрет.
 • 11. Одговори на питања: 1. Шта има свако насеље? Подвуците одговарајуће речи:позориште реку територију куће становништво назив парк стадион 2. Насеља делимо на: градска и сеоска3. равничарско село планинско село вуна 4. град чоколада пшеница млеко аутомобил село јаја сапун

Related Documents