“Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập tập
trung và duy nhất, tích hợp các kênh thông
tin, các dịch vụ và ứng dụng, phân...
1.
2.
3.
4.
Cổng thông tin công cộng (Public portals)
Cổng thông tin doanh nghiệp (“Enterprise
portals” hoặc “Corporate D...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Khả năng cá nhân hoá (Customization hay
Personalization)
Tích hợp nhiều loại thông tin (Content
ag...
Khả năng cá nhân hoá (Customization hay
Personalization)
1.
◦
2 người dùng khác nhau hoặc với 2 cấp độ sử
dụng (quyền) ...
Tích hợp nhiều loại thông tin (Content
aggregation)
2.
◦
Mở rộng thêm thành phần (module) dịch vụ mới,
thì chỉ cần điều...
Xuất bản thông tin (Content syndication)
3.
◦
◦
◦
Dựa trên một số tiêu chuẩn đã được công bố
và thừa nhận trên toàn th...
Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin
(Multidevice support)
4.
◦
◦
Hỗ trợ hiển thị dữ liệu ở môi trường và thiết b...
Khả năng đăng nhập một lần (Single Sign On
– SSO)
5.
◦
◦
Khi dịch chuyển giữa các màn hình làm việc hoặc
các module ng...
Quản trị portal (Portal administration)
6.
Xác định cách thức hiển thị thông tin cho người
dùng cuối với nhiều cách thức...
Quản trị người dùng (Portal user
management)
7.
◦
◦
◦
Người sử dụng có thể tự đăng ký trở thành thành
viên hoặc được n...


Quản trị dễ dàng
An toàn
◦ Đạt tiêu chuẩn SSO (single sign-on- đăng nhập hệ
thống 1 lần duy nhất), hệ thống portal p...

Sự hữu dụng
◦ Phải có thể tùy biến giao diện, hình thức thể hiện
thông tin, có công cụ tìm kiếm thông tin hữu hiệu.

...
1. Xây dựng portal trên cơ sở một bộ phần mềm hệ
thống chuyên dùng
 Ví dụ: BEA, IBM, Oracle, Sun và Microsoft
2. Định hư...
 BEA
WEBLOGIC PLATFORM 8.0
Nổi trội ở bộ công cụ phát triển ứng dụng là
WebLogic Workshop
Phù hợp với yêu cầu xây dựn...
 ORACLEAS
PORTAL 10G
Sản phẩm có đầy đủ các tính năng chuyên cho một portal
quy mô công nghiệp
Phát triển từ bộ cơ sở...
 WebSphere
Portal (IBM)
Hoạt động được trên nền của nhiều hệ điều hành
khác nhau và có hỗ trợ chuẩn JSR 168 về xây dựn...
 Plumtree
Nổi trội về khả năng tích hợp với phần mềm ứng
dụng của các hãng thứ ba, điều này hứa hẹn giảm
chi phí giá th...


Một sản phẩm Office system 2007 của MS
Ứng dụng máy chủ hỗ trợ quản trị các wesite
nội bộ và internet của tổ chức

Windows sharepoint services 3.0 (WSS 3.0)
◦ Dịch vụ nền tảng
◦ Hỗ trợ chia sẻ thông tin và tài liệu
◦ Cung cấp giải phá...
Blog
 Calendar
 Discussion Board
 Libraries
 Wikis
 Lists and Imported Spreadsheets
 Custom Views
 My Site
 Sites ...
 Calendar
o
o
o
Events
Meetings
Due dates
 Email
Notifications
 Libraries
Uploading is easy
 Documents
 Lists
& Imported Spreadsheets
Xem danh sách…
Xem dạng Excel
 Custom
View
 Web
Parts
 Sites
 Site
Templates
Template Name
Hướng dẫn mô tả
 Survey
 Discussion
Board
 Wiki
Library
 Blogs
 Project
tracking
 Tìm
kiếm
Portal solution with sharepoint 2007
Portal solution with sharepoint 2007
of 37

Portal solution with sharepoint 2007

Giải pháp cổng thông tin điện tử nội bộ với MOSS 2007
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Portal solution with sharepoint 2007

 • 1. “Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập tập trung và duy nhất, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, phân phối tới người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất và đơn giản trên nền tảng Web”
 • 2. 1. 2. 3. 4. Cổng thông tin công cộng (Public portals) Cổng thông tin doanh nghiệp (“Enterprise portals” hoặc “Corporate Desktops”) Cổng giao dịch điện tử (Marketplace portals) Cổng thông tin ứng dụng chuyên biệt (Specialized portals)
 • 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Khả năng cá nhân hoá (Customization hay Personalization) Tích hợp nhiều loại thông tin (Content aggregation) Xuất bản thông tin (Content syndication) Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin (Multidevice support) Khả năng đăng nhập một lần (Single Sign On SSO) Quản trị portal (Portal administration) Quản trị người dùng (Portal user management)
 • 4. Khả năng cá nhân hoá (Customization hay Personalization) 1. ◦ 2 người dùng khác nhau hoặc với 2 cấp độ sử dụng (quyền) khác nhau => thông tin được sử dụng có sự khác nhau
 • 5. Tích hợp nhiều loại thông tin (Content aggregation) 2. ◦ Mở rộng thêm thành phần (module) dịch vụ mới, thì chỉ cần điều chỉnh và tích hợp lại thông tin của module dịch vụ đó một cách đơn giản, nhanh chóng và tức thì đối với hệ thống mà không phải biên dịch lại hoặc viết lại mã chương trình.
 • 6. Xuất bản thông tin (Content syndication) 3. ◦ ◦ ◦ Dựa trên một số tiêu chuẩn đã được công bố và thừa nhận trên toàn thế giới Khai thác, sử dụng mà không cần thông qua giao diện tương tác của hệ thống mà sử dụng một số phần mềm của hãng thứ 3 Ví dụ : XML, RSS, ATOM…
 • 7. Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin (Multidevice support) 4. ◦ ◦ Hỗ trợ hiển thị dữ liệu ở môi trường và thiết bị khác nhau Ví dụ: Máy tính để bàn, thiết bị cầm tay…
 • 8. Khả năng đăng nhập một lần (Single Sign On – SSO) 5. ◦ ◦ Khi dịch chuyển giữa các màn hình làm việc hoặc các module nghiệp vụ thì không cần phải đăng nhập lại Các thành phần của hệ thống phải tự nhận biết được đó là người sử dụng nào, thẩm quyền đến đâu.
 • 9. Quản trị portal (Portal administration) 6. Xác định cách thức hiển thị thông tin cho người dùng cuối với nhiều cách thức và nguồn khác nhau Ví dụ: ◦ ◦   Thay đổi các vị trí hiển thị của các khối thông tin, Thay đổi các nội dung sẽ hiển thị trong một vài khối thông tin  …
 • 10. Quản trị người dùng (Portal user management) 7. ◦ ◦ ◦ Người sử dụng có thể tự đăng ký trở thành thành viên hoặc được người quản trị tạo lập và gán quyền sử dụng tương ứng Hỗ trợ và tích hợp công việc quản trị và xác thực người dùng bằng tiêu chuẩn công nghiệp LDAP Phân quyền sử dụng phải mềm dẻo và có thể thay đổi được khi cần
 • 11.   Quản trị dễ dàng An toàn ◦ Đạt tiêu chuẩn SSO (single sign-on- đăng nhập hệ thống 1 lần duy nhất), hệ thống portal phải giao tiếp tốt với cơ chế bảo mật LDAP hay cơ chế bảo mật tương tự khác    Tùy biến dễ dàng Khả năng mở rộng hệ thống Tính khả chuyển ◦ Phải hỗ trợ cơ chế xử lý phân luồng, mô hình dữ liệu phân tán, cân bằng động, nhân bản...
 • 12.  Sự hữu dụng ◦ Phải có thể tùy biến giao diện, hình thức thể hiện thông tin, có công cụ tìm kiếm thông tin hữu hiệu.  Giá cả ◦ Chi phí mua bản quyền phần mềm portal, mà còn phải tính cả các chi phí về đào tạo, tinh chỉnh hệ thống....
 • 13. 1. Xây dựng portal trên cơ sở một bộ phần mềm hệ thống chuyên dùng  Ví dụ: BEA, IBM, Oracle, Sun và Microsoft 2. Định hướng lại dòng luân chuyển thông tin của tất cả các hệ thống ứng dụng hiện có trong doanh nghiệp thông qua một ứng dụng portal đã xây dựng sẵn  Vignette và Plumtre 3. Triển khai portal theo hướng sử dụng hệ thống phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP-Enterprise Resource Planning)
 • 14.  BEA WEBLOGIC PLATFORM 8.0 Nổi trội ở bộ công cụ phát triển ứng dụng là WebLogic Workshop Phù hợp với yêu cầu xây dựng những portal được tích hợp từ những hệ thống thương mại điện tử sẵn có và ứng dụng phức tạp  MICROSOFT SERVER OFFICE SHAREPOINT PORTAL Tích hợp tốt với các sản phẩm làm việc dành cho người sử dụng như MS Office, hay các công cụ phát triển hệ thống và cơ sở hạ tầng của Microsoft. Nổi trội ở ưu điểm cài đặt tốn ít thời gian nhất
 • 15.  ORACLEAS PORTAL 10G Sản phẩm có đầy đủ các tính năng chuyên cho một portal quy mô công nghiệp Phát triển từ bộ cơ sở dữ liệu nổi tiếng nên chức năng quản trị hệ thống hết sức tinh xảo và chặt chẽ  SUN JAVA SYSTEM PORTAL SERVER 6.2 (JSPS 6.2) Nổi trội ở khâu sử dụng công nghệ thống nhất, tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn portal hiện hành, khai thác tốt cơ chế bảo mật của hệ thống và các thiết bị di động Đòi hỏi người phát triển hệ thống phải có kiến thức tốt về Java khi cài đặt và quản trị hệ thống.
 • 16.  WebSphere Portal (IBM) Hoạt động được trên nền của nhiều hệ điều hành khác nhau và có hỗ trợ chuẩn JSR 168 về xây dựng ứng dụng máy chủ cho portal.  Application Portal 7.0 (Vignette) Hỗ trợ cấu trúc J2EE rất tốt để xây dựng phần mềm cho máy chủ. Các tính năng quản trị, đóng gói và phân phối sản phẩm cũng rất xuất sắc.
 • 17.  Plumtree Nổi trội về khả năng tích hợp với phần mềm ứng dụng của các hãng thứ ba, điều này hứa hẹn giảm chi phí giá thành triển khai portal và thời gian thu hồi vốn  Phần mềm mã nguồn mở Metadot. Gluecode Advanced Server
 • 18.   Một sản phẩm Office system 2007 của MS Ứng dụng máy chủ hỗ trợ quản trị các wesite nội bộ và internet của tổ chức
 • 19.  Windows sharepoint services 3.0 (WSS 3.0) ◦ Dịch vụ nền tảng ◦ Hỗ trợ chia sẻ thông tin và tài liệu ◦ Cung cấp giải pháp làm việc nhóm hiệu quả  MS Office Sharepoint server 2007 ◦ Dựa trên nền tảng WSS 3.0 ◦ Cung cấp các giải pháp:     Quản trị nội dung Quy trình nghiệp vụ Chia sẻ thông tin từ nhiều nguồn khác nhau …
 • 20. Blog  Calendar  Discussion Board  Libraries  Wikis  Lists and Imported Spreadsheets  Custom Views  My Site  Sites and Workspaces  Site Templates  Survey  Web Parts 
 • 21.  Calendar o o o Events Meetings Due dates
 • 22.  Email Notifications
 • 23.  Libraries Uploading is easy
 • 24.  Documents
 • 25.  Lists & Imported Spreadsheets Xem danh sách… Xem dạng Excel
 • 26.  Custom View
 • 27.  Web Parts
 • 28.  Sites
 • 29.  Site Templates Template Name Hướng dẫn mô tả
 • 30.  Survey
 • 31.  Discussion Board
 • 32.  Wiki Library
 • 33.  Blogs
 • 34.  Project tracking
 • 35.  Tìm kiếm

Related Documents