Creative My Blog
ตอนเด็กๆฉันเคยฝันว่าอยากจะเป็นพยาบาล แต่
พอเวลาผ่านไปความฝันมันก็มีมากขึน้ ฉันบอกกับ
ใครหลายคนว่าเคยฝันอยากจะเป็นตารวจ แ...
พ่อกับแม่อยากให้ฉันเป็นครู รับราชการจะได้มี
อาชีพที่มันคงจะได้ไม่ต้องทนลาบากเหมือนพ่อกับ
แม่ ฉันยอมรับว่าครอบครัวของฉันเ...
ดังนัน้ ความฝันของฉันจึงอยากจะเป็น
เหมือนพ่อ ไม่ว่างานอะไร ไม่ว่าอนาคต ความ
ฝันของฉันจะเป็นอะไร ฉันขอแค่เพียงเป็น
แบบพ่...
ฉันเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยมาก
ตัง้แต่เกิดมาฉันมีแต่เพื่อนที่โรงเรียน
เพื่อนร่วมห้องเท่านัน้ ส่วนเพื่อนสนิทก็มี
แต่เพื่อนท...
เหตุผลที่ฉันมีเพื่อนน้อย ก็เพราะว่าฉันเป็นคน
รักสันโดษ
-ไม่ชอบพึ่งพาใคร
-ไม่ชอบสุงสิงกับใคร
-ไม่ชอบทางานเป็นกลุ่ม
-เป...
แต่ใช่ว่าฉันจะไม่สนุก ไม่มีความสุข ฉันพอใจ
กับกลุ่มเพื่อนที่เป็นอยู่ตอนนี้ถึงแม้มันจะไม่ได้เป็น
กลุ่มใหญ่เหมือนกลุ่มอื่น...
-กลุ่มของฉัน มีด้วยกัน 4 คน
-เราตัง้ชื่อกลุ่มว่า จ๊ะทิงจา
-เพื่อนแต่ละคน ก็มีนิสัยที่แตกต่างกันออกไป นินทา
กันบ้าง ว่าก...
แน่นอนว่าสมัยนีก้ารมีความรักในวัยเรียนมันไม่ใช่
เรื่องแปลก แต่มันขึน้อยู่กับว่าแต่ละคนจะเลือกคบกัน
แบบไหน สาหรับฉันฉันคิ...
เราคบกันมาเกือบจะ 2 ปี
เขาเป็นทัง้เพื่อน เป็นพ่อ เป็นธนาคาร
เป็นเทรนเนอร์ลดนา้หนัก เป็นอะไรหลายๆ
อย่างให้กับฉัน เขาเป็น...
ฉันว่าที่เราคบกันอยู่ตอนนี้มันเป็นการ
คบแบบผู้ใหญ่มากกว่าวัยเด็ก เพราะเราไม่ได้
คบไปวันๆ เที่ยวเล่น กินขนมไปวันๆ แต่เราค...
ถ้าวันไหนที่ความรักครัง้นีห้ลุดมือฉันไป
เมื่อไหร่ แน่นอนฉันต้องเสียใจเอามากๆ แต่
อย่างที่บอก มันไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งในชีว...
แต่ก็ขอบคุณที่เขาเดินเข้ามาในชีวิต ทาให้ฉัน
เรียนรู้ และเปลี่ยนตัวเองหลายๆอย่าง ทาให้มี
กาลังใจในการเรียนมากขึน้ และที่ส...
Nareerut final 612
Nareerut final 612
Nareerut final 612
Nareerut final 612
Nareerut final 612
of 18

Nareerut final 612

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nareerut final 612

 • 1. Creative My Blog
 • 2. ตอนเด็กๆฉันเคยฝันว่าอยากจะเป็นพยาบาล แต่ พอเวลาผ่านไปความฝันมันก็มีมากขึน้ ฉันบอกกับ ใครหลายคนว่าเคยฝันอยากจะเป็นตารวจ แต่ก็ถูก ตอบกลับด้วยเสียงหัวเราะ เพราะอะไรหน่ะหรอ? เพราะครอบครัวของฉันไม่มีฐานะพอที่จะส่งฉันไป เรียนตารวจ จนมาถึงตอนนีฉั้นก็ยังไม่รู้ว่าฝันที่ แท้จริงของฉัน สิ่งที่ฉันอยากจะป็นมันคืออะไร
 • 3. พ่อกับแม่อยากให้ฉันเป็นครู รับราชการจะได้มี อาชีพที่มันคงจะได้ไม่ต้องทนลาบากเหมือนพ่อกับ แม่ ฉันยอมรับว่าครอบครัวของฉันเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ลาบากมาก ถึงขัน้กับว่าทัง้ครอบครัวมีเงินอยู่ 20 บาท แต่มาวันนี้ฉันต้องขอบคุณพ่อที่พ่อขยัน ทางาน ไม่ว่างานหนักแค่ไหนพ่อไม่เคยท้อ จนทา ให้เรามีเงินกินเงินใช้อย่างสุขสบาย
 • 4. ดังนัน้ ความฝันของฉันจึงอยากจะเป็น เหมือนพ่อ ไม่ว่างานอะไร ไม่ว่าอนาคต ความ ฝันของฉันจะเป็นอะไร ฉันขอแค่เพียงเป็น แบบพ่อของฉันก็พอ
 • 5. ฉันเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยมาก ตัง้แต่เกิดมาฉันมีแต่เพื่อนที่โรงเรียน เพื่อนร่วมห้องเท่านัน้ ส่วนเพื่อนสนิทก็มี แต่เพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันในปัจจุบัน
 • 6. เหตุผลที่ฉันมีเพื่อนน้อย ก็เพราะว่าฉันเป็นคน รักสันโดษ -ไม่ชอบพึ่งพาใคร -ไม่ชอบสุงสิงกับใคร -ไม่ชอบทางานเป็นกลุ่ม -เป็นคนค่อนข้างจริงจัง
 • 7. แต่ใช่ว่าฉันจะไม่สนุก ไม่มีความสุข ฉันพอใจ กับกลุ่มเพื่อนที่เป็นอยู่ตอนนี้ถึงแม้มันจะไม่ได้เป็น กลุ่มใหญ่เหมือนกลุ่มอื่น แต่ความรัก ความหวังดีที่มี ต่อกัน มันไม่ได้แพ้กลุ่มอื่นๆเลยถ้าจะให้แลกกับกลุ่ม ใหญ่ๆ ฉันว่าฉันก็คงไม่เอา เพราะที่เป็นอยุ่นี้ฉันว่ามัน ลงตัวที่สุด
 • 8. -กลุ่มของฉัน มีด้วยกัน 4 คน -เราตัง้ชื่อกลุ่มว่า จ๊ะทิงจา -เพื่อนแต่ละคน ก็มีนิสัยที่แตกต่างกันออกไป นินทา กันบ้าง ว่ากันบ้าง เล่นกันบ้าง แต่ใช่ว่าจะไม่รักกัน ปีสุดท้ายแล้วที่จะอยู่ด้วยกันฉันอยากจะบอก พวกเขา ว่าขอบคุณที่สร้างมิตรภาพดีๆที่สุดให้กับฉัน
 • 9. แน่นอนว่าสมัยนีก้ารมีความรักในวัยเรียนมันไม่ใช่ เรื่องแปลก แต่มันขึน้อยู่กับว่าแต่ละคนจะเลือกคบกัน แบบไหน สาหรับฉันฉันคิดว่าฉันเจอคนที่ดีแต่ยังไม่ ที่สุดตราบใดที่ชีวิตของฉันยังเดินต่อไปข้างหน้าอีก ยาว ถ้าถามว่ารักไหม?? ตอบได้เลยว่ารักมาก ถึงขัน้ ว่าเป็นส่วนหนงึ่ในชีวิตประจาวัน แต่สาหรับวัยนีฉั้น ยังถือว่ายังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
 • 10. เราคบกันมาเกือบจะ 2 ปี เขาเป็นทัง้เพื่อน เป็นพ่อ เป็นธนาคาร เป็นเทรนเนอร์ลดนา้หนัก เป็นอะไรหลายๆ อย่างให้กับฉัน เขาเป็นคนที่แปลกมากๆๆ ตัง้แต่คบกันมาเขาไม่เคยโกรธฉันสักครัง้ ทัง้ๆที่ ฉันก็ทาเรื่องแย่หลายๆอย่าง เขาเป็นคนที่ อารมณ์ดีทุกเวลา แต่บทจะมีเรื่องให้โมโห เขา ก็โมโหได้แบบอะไรก็เอาไม่อยู่นอกจากเขาจะ ขออยู่คนเดียว เขาเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างฉันใน เวลาที่ฉันท้อ คอยทาตัวตลกเวลาที่ฉันเครียด คอยพูด คอยคิดแทนฉันทุกเรื่อง
 • 11. ฉันว่าที่เราคบกันอยู่ตอนนี้มันเป็นการ คบแบบผู้ใหญ่มากกว่าวัยเด็ก เพราะเราไม่ได้ คบไปวันๆ เที่ยวเล่น กินขนมไปวันๆ แต่เราคบ เพื่อพากันเรียน พากันสอบเข้ามหาลัย ฉันชอบ และมีความสุขที่มีรักแบบนี้ แต่บางครัง้ชีวิตรักในวัยเรียนมันก็ ไม่ได้แตกต่างจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่ มีทะเลาะ มีเลิกรากันบ้าง จนตอนนี้มันกลายเป็นความ เสียใจที่สะสมอยู่ และมันเหมือนกับกาลังถึง จุดอิ่มตัว
 • 12. ถ้าวันไหนที่ความรักครัง้นีห้ลุดมือฉันไป เมื่อไหร่ แน่นอนฉันต้องเสียใจเอามากๆ แต่ อย่างที่บอก มันไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ฉัน ทาดีที่สุดแล้ว ทาได้เท่านี้ต่อให้พยุงความรัก ให้มันคงทนเท่าไหร่ ถ้าถึงเวลาของมันแล้ว อะไรก็เอาไม่อยู่
 • 13. แต่ก็ขอบคุณที่เขาเดินเข้ามาในชีวิต ทาให้ฉัน เรียนรู้ และเปลี่ยนตัวเองหลายๆอย่าง ทาให้มี กาลังใจในการเรียนมากขึน้ และที่สาคัญทาให้ ฉันโตเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเอง

Related Documents