Zarządzanie czasem i projektami
- narzędzia
 możliwość tworzenia list zadań
EVERNOTE
 porządkowanie zadań / prorytety
 alerty
 zapsywanie pomysłów / stron www /...
3
CZAS GONI
NAS!
 Jedna książ ka starczy - i tak nie
macie czasu na jej przeczytanie!
4
PROJEKT
- jakie projekty realizujecie?
- ile osób nad nimi pracuje?
- jakich używacie narzędzi?
PROCESY
REALIZACJI
 liniowy --> 1 osoba --> 2 osoba --> 3 osoba
 całościowy --> wszyscy pracują jednocześnie i niezależ...
JAK TO
ROBILIŚMY
WCZEŚNIEJ?
 maile
 telefony
 spotkania
 “sekretarz”
7
TAK TO
ROBILIŚMY!
8
 pomysł / zadanie
 planowanie
PROCES
 harmonogram
 realizacja
 testy
 wdrożenie
 podsumowanie / raportowanie
9
10
 zarządzanie projektem
KIEROWNIK
PROJEKTU
 koordynacja pracy
 odpowiednie motywowanie uczestników projektu
 komunika...
NARZĘDZIA
- PODSTAWA
 Google Documents
 Grupa na Facebooku
12
NARZĘDZIA
PRO
 PODIO
 TRELLO
 ASANA
 BASECAMP
13
 PORZĄDEK!
 wszyscy uczestnicy projektu wiedzą, co się dzieje
 “jak idzie grafika?” - ten problem znika :)
+
 praca ...
-
 praca jest z nami wszędzie
15
BASECAMP
 możliwość tworzenia wielu projektów jednocześnie
 tworzenie list wewnątrz projektów
 przypisywanie konkretne...
Dziękujemy za uwagę
www.nowgoonline.wosp.org.pl
fb.me/nowgoonline
of 17

Zarządzanie czasem i projektami - narzędzia

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Zarządzanie czasem i projektami - narzędzia

 • 1. Zarządzanie czasem i projektami - narzędzia
 • 2.  możliwość tworzenia list zadań EVERNOTE  porządkowanie zadań / prorytety  alerty  zapsywanie pomysłów / stron www / inspiracji  mobilność i dostępność 2
 • 3. 3
 • 4. CZAS GONI NAS!  Jedna książ ka starczy - i tak nie macie czasu na jej przeczytanie! 4
 • 5. PROJEKT - jakie projekty realizujecie? - ile osób nad nimi pracuje? - jakich używacie narzędzi?
 • 6. PROCESY REALIZACJI  liniowy --> 1 osoba --> 2 osoba --> 3 osoba  całościowy --> wszyscy pracują jednocześnie i niezależnie nad jednym projektem 6
 • 7. JAK TO ROBILIŚMY WCZEŚNIEJ?  maile  telefony  spotkania  “sekretarz” 7
 • 8. TAK TO ROBILIŚMY! 8
 • 9.  pomysł / zadanie  planowanie PROCES  harmonogram  realizacja  testy  wdrożenie  podsumowanie / raportowanie 9
 • 10. 10
 • 11.  zarządzanie projektem KIEROWNIK PROJEKTU  koordynacja pracy  odpowiednie motywowanie uczestników projektu  komunikacja  eliminowanie problemów, zmniejszanie ryzyka niepowodzeń 11
 • 12. NARZĘDZIA - PODSTAWA  Google Documents  Grupa na Facebooku 12
 • 13. NARZĘDZIA PRO  PODIO  TRELLO  ASANA  BASECAMP 13
 • 14.  PORZĄDEK!  wszyscy uczestnicy projektu wiedzą, co się dzieje  “jak idzie grafika?” - ten problem znika :) +  praca równoległa  odpowiedzialność za zadanie  odpowiedzialność za słowo  termonowość  przejrzystość pracy i zadań 14
 • 15. -  praca jest z nami wszędzie 15
 • 16. BASECAMP  możliwość tworzenia wielu projektów jednocześnie  tworzenie list wewnątrz projektów  przypisywanie konkretnego zadania zawsze JEDNEJ osobie 16
 • 17. Dziękujemy za uwagę www.nowgoonline.wosp.org.pl fb.me/nowgoonline

Related Documents