NASZA GMINA STEPNICA ...
NASZA GMINA STEPNICA PIENIĄDZE / AKTUALNOŚCI ...
NASZA GMINA STEPNICA ...
NASZA GMINA STEPNICA CIEKAWOSTKI / INFORMACJE ...
of 4

Nasza gminastepnica1

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nasza gminastepnica1

  • 1. NASZA GMINA STEPNICA 1REFERENDUM GMINNE NIEDZIELA 9 WRZEŚNIA 2012 R. „WIERZĘ WNASZA GMINA MĄDROŚĆSTEPNICAINFORMATOR MIESZKAŃCÓW” NR. 1/2012 mówi Andrzej Wyganowski Wójt Gminy Stepnica czytaj str. 4 WIATRAKI JARSZEWKO 600 m. CZY STANĄ ŁĄKA 400 m. W NASZEJ RACIMIERZ 500 m. GMINIE? ŻARNOWO 1000 m. CZARNOCIN ŻARNÓWKONasze życie Decyzją Rady Gminy obszari dom zostały 1100 hektarów przeznaczono podzniszczone... str. 3 wiatraki z zakazem zabudowy.„Trudno w takich Na tej decyzji stracą wszyscy ZIELONCZYNwarunkach żyć.” Mieszkańcy Gminy. KOPICEmówi Radny str. 3 Stracimy: . 50 m 0 0Mieszkańcy Miłowa 90 m • zdrowie MIŁOWO . 4 00PROTESTUJĄ . m • wartości nieruchomości m 0 20 500 m. . czytaj str. 2 • szansę na rozwójGmina musi oddać • możliwość przekształcenia versja 8 GĄSIERZYNO m. gruntów rolnych objętych 5006,4 mln zł. 60 zmianą na działki budowlane 0mpodatku str. 4 Zyskają: . 400 m. . m STEPNICZKACICHA • inwestor 0 60 • Urząd Gminy STEPNICA BOGUSŁAWIEŚMIERĆ • właściciele gruntów Na podstawie obowiązujące obecnie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaostrzegają naukowcy zPolskiejAkademiiNauk str. 3 str. 2 przestrzennego gminy Stepnica” „Zaczęło się od jednego wiatraka w Jarszewku, teraz problem dotyczy wszystkich Mieszkańców Naszej Gminy 9-go września mamy ostatnią szansę ochronić nasze zdrowie, majątki i przyszłość. Weź udział w referendum! Powiedz nie wiatrakom w naszym domu, na naszej ziemi ! Nie pozwólmy aby inni decydowali za nas! Pamiętaj twój głos jest bardzo ważny bo Twoja nieobecność jest głosem za wiatrakami.”Apeluje do mieszkańców Iwona Krępic Prezes Stepnickiej Organizacji Turystycznej „Nie Tylko Dla Orłów”. str. 2
  • 2. NASZA GMINA STEPNICA PIENIĄDZE / AKTUALNOŚCI 2Oficjalny protest Mieszkańców Miłowa złozony Wójtowi 27 czerwca tego roku Rada Gminy podjęła decyzję, Aktualnie na stronie stopwiatrakom.eui Radzie Gminy Stepnica 12.04.2012r. Protestu nie uwględniono. której następstwem może być budowa farm przeciwko lokalizacji farm wiatrowych protestuje wiatrowych na terenie naszej Gminy. Aktualnie 376 miejscowości w Polsce.SPRZECIW MIESZKAŃCÓW WSI MIŁOWO pod wiatraki w Gminie Stepnica przeznaczoneZgłaszamy zdecydowany sprzeciw wobec planów mogą być obszary w sąsiedztwie miejscowości:lokalizacji farm wiatrowych w bezpośrednim sąsiedztwie Stepnica, Stepniczka, Bogusławie, Miłowo,naszych miejsc zamieszkania w okolicy wsi Miłowo Gąsierzyno, Piaski Małe, Kopice, Łąka, Racimierz,w Gminie Stepnica. Żarnowo. Pod Jarszewkiem pierwszy wiatrak jużW przypadku decyzji nie uwzględniającej woli stoi! Protesty Mieszkańców wymusiły na władzachmieszkańców, domagamy się zachowania odległości gminy decyzję o referendum w tej sprawie. 9wiatraków nie mniejszej niż 3000 m od domów września możemy sami zdecydować o naszejmieszkalnych i rezerwujemy sobie możliwość przyszłości i komforcie życia, dlatego wartodochodzenia odszkodowania za wszelkie poniesione wiedzieć z czym wiąże się bliskie sąsiedztwo farmystraty. wiatrowej i jaki będzie miało wpływ na życieMiędzy ogłoszeniem a przeprowadzeniem konsultacji i zdrowie nasze i naszych dzieci.społecznych przewidziano bardzo niewiele czasu. Zbyt Sąsiedztwo farm wiatrowych wpływa na "Bezpieczna Energia" to nieformalna koalicja 22mało by zainteresowani mieszkańcy mogli w pełni spadek wartości nieruchomości Na ceny stowarzyszeń i organizacji społecznych działającychrozpoznać problem i wyrobić sobie opinię. Przedstawiono nieruchomości obok wielu czynników wielki wpływ ma w celu ochrony walorów krajobrazowychmieszkańcom racje inwestora. Nie przedstawiono POPYT. Jest to podstawowe prawo rynkowe i walczyć i przyrodniczych woj. warmińsko-mazurskiego. z nim nie warto. A zainteresowanie nieruchomościami Członkowie koalicji sporządzili list otwarty do Ministrarzetelnego opracowania na temat inwestycji lub choćby z widokiem na wiatraki maleje i to jest fakt! Oto Środowiska, możemy w nim przeczytać m.in.:tylko zestawienia możliwych strat i zysków jakie przykłady z krajów Europy i nie tylko ( w Polsce wciąż "Przekazanie kompetencji decyzyjnych o lokalizacjiprzyniosą planowane instalacje generatorów. brak regulacji i orzecznictwa w tej kwestii). farm wiatrowych na poziom lokalnych samorządów,Podstawowe straty jakie może spowodować Dania - System odszkodowań dla właścicieli szukających za wszelką cenę możliwości zwiększenia domu, gdy wartość nieruchomości spadnie ze względu swoich budżetów, prowadzi często do sytuacjiwybudowanie farm wiatrowych w przedstawianej na sąsiedztwo farmy wiatrowej. Właściciel turbiny korupcjogennych, i nie gwarantuje w najmniejszymlokalizacji wiatrowej ma obowiązek wypłaty odszkodowania za stopniu zachowania bezpieczeństwa środowiska1. Utrata zdrowia mieszkańców utratę wartości nieruchomości w wyniku budowy i obywateli". List podpisało 60 stowarzyszeń oraz elektrowni wiatrowej. Wielkość utraty wartości jest przedstawicieli miejscowości województwa.Mamy do czynienia nie tylko z wiatrakiem ale z potężną ustalana przez specjalny organ oceniający szkodę. źródło:http://www.bezpiecznaenergia.eu/elektrownią pracującą nad naszymi głowami. Silne, Szwecja 30% spadek wartości domu tylko na Lokalizowanie farm wiatrowych w bliskim sąsiedztwienegatywne działanie szumów i infradźwięków na podstawie planu elektrowni wiatrowej. Doświadczony domów i na obszarach cennych przyrodniczo od lat budzizdrowie człowieka jest potwierdzone naukowymi agent nieruchomości, po zasięgnięciu opinii wielu jego coraz większe sprzeciwy w krajach Europy Zachodniej. szwedzkich kolegów, poinformował, że sam list Z uwagi na skalę tego zjawiska powstała organizacjabadaniami medycznymi oraz badaniami na rzecz wojska. o nazwie Europejska Platforma Antywiatrakowa EPAW intencyjny dotyczący planowanego montażu wiatraka2. Spadek wartości majątku mieszkańców w pobliżu natychmiast zmniejsza wartości zrzeszająca stowarzyszenia i organizacje z całej Europy.Zmniejszona zostaje wartość gruntów i budynków. Jest nieruchomości o 30 procent. Anglia, Lincolnshire – Sąd potwierdza stratę Naszą szansą na lepsze życie jest rozwój ekoturystyki.możliwe, że straty mieszkańców spowodowane Przyrodnicy, ornitolodzy i fotografowie z różnych krajów wartości z powodu turbin. Jane Davis otrzymałobniżeniem wartości gruntów będą większe niż zmniejszenie podatku od nieruchomości z powodu europejskich , jak Szwecja, Holandia, Belgia, Niemcycałkowita suma wpływów do Urzędu Gminy z tytułu tej turbiny umieszczonej 1000 m od jego nieruchomości. twierdzą, że powinniśmy być dumni z miejsca, w którym Podczas przesłuchania agentów nieruchomości mieszkamy. Zazdroszczą nam tego, że ochroniliśmy takinwestycji. Działki przeznaczone pod zabudowę stają się cenne przyrodniczo tereny. Potwierdzają ,że to diament natrudno zbywalne i tracą na wartości. Ludzie nie chcą powiedział, nikt nie chce kupić jego domu z powodu skalę europejską. Szansą na lepsze życie dla nas turbin. Orzeczenie uznano na rynku nieruchomości jako mieszkańców tych terenów jest ekoturystyka. W samejbudować domów w pobliżu farm wiatrowych. przyznanie, że farmy wiatrowe - często oskarżane oMieszkańcy będą mieli poczucie, że zostali ograbieni. Holandii korzystających z tych form wypoczynku szacuje się psucie widoku i emitowanie irytujących dźwięki - ma na 2,5 mln osób. W Meklemburgi, w 2010 roku roczne3. Dyskomfort życia codziennego negatywny wpływ na ceny domów. obroty branży turystycznej wyniosły 5,5 mld euro, a USA, Lake District - Sprzedający został pozwany zatrudnionych w turystyce jest tam ok. 170 tys. osób . ToOdgłosy natury, śpiew ptaków, lekki głos wiatru, zostają do sądu o odszkodowanie, bo nie ujawnił, że w pobliżu wciąż rozwijająca się gałąź gospodarki.zastąpione ciągłym szumem pracujących generatorów i została zaplanowana przemysłowa elektrownia Elektrownie wiatrowe w sercu naszej gminy toturbin. Wraz ze wzrastającym stopniem zużycia, głośność wiatrowa. Sędzia okręgowy Michael Buckley samobójstwo. Zgoda na wielkie farmy wiatrowe w sercupracy urządzeń wzrasta. Olbrzymie łopaty przesłaniają powiedział, że hałas, zmiana krajobrazu oraz tak cennych dla nas mieszkańców miejsc to zamach nasłońce. Otacza nas bezustanne migotanie światła. migotanie światła poprzez łopatki turbin naszą przyszłość. Te ponad 160 m kolosy, zakaz zabudowy i zmniejszyła wartość domu o jedną piątą. setki ton betonu wylane w naszą ziemię nieodwracalnie4. Utrata możliwości rozwojowych. zniszczą perspektywy na lepszą przyszłość dla nas i naszychTrzeba zrezygnować z rozwoju agroturystyki oraz Mieszkańcy kilku wsi pod Giżyckiem złożyli w swojej dzieci. gminie wnioski o wypłatę odszkodowań za utratę W momencie, gdy słyszymy o szalejącym kryzysie, aturystyki przyrodniczej opartej na przykład na największy zakład w Stepnicy zwalnia ludzi musimy wybraćobserwacjach ptaków. To potencjalnie duża strata dla wartości ich ziemi z powodu budowy w okolicy farm dobry kierunek rozwoju, aby przeżyć. Jeśli wybierzemy wiatrowych. Domagają się od gminy przymusowego dobry sposób zarządzania, stworzymy mądry biznes plan iszukających pracy i dochodów mieszkańcy gminy. wykupu ich ziemi za wskazane przez wnioskodawców ochronimy to w czym tkwi nasz potencjał czyli naturę5. Zagrożenie w przypadku awarii. kwoty – w sumie 6 mln zł. możemy stać się gminą bogatych i mądrych mieszkańców iPlanowane jest posadowienie jednych z najwyższych jednym z najatrakcyjniejszych miejsc na mapie Europy.budowanych wież w bezpośrednim sąsiedztwie terenów Zyski z tego będziemy czerpać wszyscy. To ciężka praca, ale to szansa dla nas.mieszkalnych. Urządzenia techniczne mogą ulec awarii. Członkowie stepnickiej organizacji turystycznej mówią nieŻyjemy w polu rażenia np. urwanego śmigła i bezustanną wiatrakom w naszym domu, tak dla lepszego, spokojnegotego świadomością. życia. Iwona Krępic Prezes SOT6. Degradacja przyrodnicza.Lokalizacja farm planowana jest w obszarze Natura2000. Spowoduje dewastację krajobrazu oraz fauny na Coraz więcej województw wprowadza w dokumentachobszarze występowania m. in. orła bielika. żurawi, oraz planistycznych ograniczeniawielu innych chronionych gatunków ptaków. Codzienne możliwości lokowania farmobserwacje mieszkańców potwierdzają wcześniejsze wiatrowych w pobliżu domówraporty środowiskowe i są sprzeczne z aktualnym i infrastruktury. Tłumaczą to względami zagrożeniem dlaraportem, wykonanym na zlecenie inwestora. życia ludzi, funkcjonowania W Niemczech w 2005r powstał „raport DENAPrzedstawiliśmy tylko kilka podstawowych argumentów utajniony i zakazany przez rząd G. Schrödera w którym urządzeń czy krajobrazu.których rozwinięcie znajdziecie Państwo w powszechnie stwierdzono: Ostatnio ograniczenia takiedostępnych materiałach naukowych. Skupiliśmy się na 1. bardzo małą opłacalność energii wiatrowej Wiatrak - wys.148 m. wprowadziło województwo 2. obniżenie emisji gazów cieplarnianych można Kościół św. Jacka w kujawsko-pomorskie. Zgodniesprawach lokalnych uważając, że kwestie interesu osiągnąć tańszymi metodami Stepnicy - wys. 35 m. z nowymi przepisami, wiatraki wnaszego Państwa są oczywiste. Farmy wiatrowe 3. uzyskiwany prąd jest bardzo złej jakości województwie nie mogą byćfunkcjonują w oparciu o różne formy dotacji, obecnie i charakteryzuje się niestabilnością i szkodliwymi stawiane w odległości mniejszej niż 1 km odograniczanych przez naszych sąsiadów. Nie widzimy wahaniami napięcia budynków mieszkalnych. Kujawsko-pomorskie nie jest 4. planowany wzrost udziału energii wiatrowej pierwszym województwem, które takie ograniczeniapowodu by obce firmy korzystały z polskiego budżetu do 2015 r. spowoduje wzrost cen prądu od 2 do wprowadziło. Podobne zapisy w planach zagospo-dewastując polskie środowisko oraz niszcząc nasze 2,5 raza darowania przestrzennego i dokumentach im towarzy-warunki życia. 5. sam tylko koszt podłączenia farm wiatrowych do szących wprowadziły m.in. zachodniopomorskie, Z poważaniem mieszkańcy Miłowa sieci wyniesie 1,1 mld euro, wymaga bowiem pomorskie i dolnośląskie. Źródło: http://www.urbanistyka.info/ budowy setek kilometrów sieci przesyłowych” (1)
  • 3. NASZA GMINA STEPNICA ZDROWIE 3 OBJAWY ZDROWOTNE CHOROBY POWODOWANEJ CICHA ŚMIERĆ !!! MINIMALNE ODLEGŁOŚCI WEDŁUG NAUKOWCÓW: PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE Infradźwięki tworzone przez wiatraki Minimalna odległość zabudowań ludzkich i 1. Początkowe objawy (1-4 lata) prądotwórcze są niesłyszalne i rozchodzą zwierzęcych od pojedynczej turbiny wiatrowej • zaburzenia nastroju, migreny, depresja, się w promieniu 10 kilometrów. powinna wynosić co najmniej (w przypadku farm agresywność, irytacja, nietolerancja na hałas, Infradźwięki zabijają ludzi w tym wiatrowych dużo dalej): • zaburzenia równowagi (u ok. 57 % szczególnie dzieci, kobiety w ciąży i osoby •1500 m – w/g French Academy of Medicine badanych), starsze. Infradźwięki to CICHA ŚMIERĆ !!! warns of wind turbine noise – raport (Francja) dr Chantal Gueniot Panorama du Medecin, 20 marca 2006 r. • uporczywe infekcje narządów oddechowych Wiatraki prądotwórcze wytwarzają (gardła, oskrzeli), bronchit, uszkodzenie •1900 m - w/g Effects of the wind profile at night infradźwięki, które rozchodzą się on wind turbine sound (Holandia) G.P. VAN DEN BERG pęcherzyków w oskrzelikach i płucach. w promieniu nawet 10 kilometrów, Journal of Sound and Vibration (2004) 277, str. 955–970 2. Następnie (4-10 lat) prowadzi do patologii całego dlatego nie wolno stawiać farm •2000 m – w/g Wind Turbines, Noise and Health – organizmu, rozprzestrzeniając się na wiele organów i wiatrowych w pobliżu obszarów raport (Wielka Brytania) Amanda Harry, doktor nauk powoduje: mieszkalnych. Ujemne skutki oddziaływania medycznych – laryngolog (M.B.Ch.B. P.G.Dip.E.N.T.) • osłabienie układu odpornościowego na organizm ludzki fal infradźwiękowych •2000 m – w/g Noise Radiation from Wind Turbines Installed Near Homes: Effects on Health – raport (Wielka organizmu, wytwarzane przez wiatraki prądotwórcze Brytania) Barbara J. Frey, BA, MA, Peter J. Hadden, BSc, • alergie, potwierdza wiele międzynarodowych FRICS - dla turbin o mocy do 2 MW, znacznie dalej dla • patologie kardiologiczne (choroby serca), zespoły naukowców i są one następujące: większych mocy. • padaczka (epilepsja) – 10 % populacji, mikropęknięcia w oskrzelach, zgrubienia •3200 m – w/g Wind Turbine Syndrome: Noise, serca, niszczenie obszarów mózgu, napady shadow flicker, and health – raport (USA) Nina Pierpont, • bóle kręgosłupa oraz w klatce piersiowej doktor nauk medycznych . 3. Po upływie ponad 10 lat pojawiają się patologie padaczkowe, które mogą prowadzić do dr inż. Manley, akustyk, podaje ponadto: neurologiczne, a także: ślepoty,zaburzenia równowagi, brak snu, „stwierdzono, że ludzie mieszkający nawet 8.2 bóle głowy, spadek wydajności pracy. • bóle głowy, (żródło: Raport - ELEKTROWNIE WIATROWE A ZDROWIE - wyniki km od farmy wiatrowej są zagrożeni, jeżeli są • poważne bóle stawów międzynarodo(źródło: Sataloff, J, et al. 1987. Tinnitus and vertigo in wyczuleni na dźwięki niskiej częstotliwości” healthy senior citizens without a history of noise exposure. American (żródło: FEATURE: And the beat goes on… and on and on By KATHY WEBB, • intensywne bóle mięśni Journal of Otolaryngology 8:87-89)wych badań. Oddziaływanie turbin 18.02.2006.) wiatrowych na organizmy żywe. prof. dr hab. n. med. Maria Podolak- • wrzody żołądka i dwunastnicy Dawidziak, członek Komitetu Patofizjologii PAN, prof. dr hab. inż. • zespół jelita nadwrażliwego Adam Janiak, członek Polskiej Akademii Nauk, dr inż. Mateusz CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Gorczyca, dr inż. Andrzej Kozik, mgr inż. Rafał Januszkiewicz, mgr inż. ostrzega: “Infradźwięki mogą powodować • obniżenie ostrości wzroku Bartosz Tomeczko - Wrocław, luty 2010 roku) trwałe, szkodliwe zmiany w organizmie. • krwawienia z błony śluzowej nosa, spojówek, Działanie to charakteryzuje się subiektywnie narządów układu pokarmowego oraz określonymi stanami nadmiernego hemoroidy zmęczenia, dyskomfortu, senności, 4. Przy dalszym trwaniu ekspozycji ponad 10 lat zaburzeniami równowagi, sprawności pojawiają się także patologie neuropsychiatryczne, w psychomotorycznej oraz zaburzeniami tym : funkcji fizjologicznych. Obiektywnym • zmniejszenie zdolności poznawczych potwierdzeniem tych stanów są zmiany w • znaczące obniżenie ilorazu pamięci ośrodkowym układzie nerwowym.” (żródło: www.ciop.pl Hałas infradźwiękowy) • pogłębione zaburzenia psychiczne • zaburzenia neurologiczne charakterystyczne dla rozległego ”Nasze życie i dom zostały zniszczone, trzeba to zobaczyć, żeby uwierzyć. Staliśmy się uszkodzenia mózgowia podobne do Stosunkowo niedawno bo w grudniu wybuchowi, zanikła umiejętność koncentracji. objawów choroby Parkinsona, stwardnienia 2011 wydano opracowanie dotyczące Aby stłumić hałas zastawiliśmy ścianę wszystkim rozsianego i AIDS. wpływu elektrowni wiatrowych na zdrowie co znaleźliśmy: materacami, kołdrami, (źródło: Raport - ELEKTROWNIE WIATROWE A ZDROWIE - wyniki międzynarodowych badań. Oddziaływanie turbin wiatrowych na organizmy żywe. prof. dr hab. n. med. Maria Podolak- ludzi. Opracowanie przygotowali naukowcy poduszkami grubymi na kilkanaście Dawidziak, członek Komitetu Patofizjologii PAN, prof. dr hab. inż. Adam Janiak, członek Polskiej z Institute of Noise Control Engineering centymetrów, 3 warstwami tkaniny tłumiącej Akademii Nauk, dr inż. Mateusz Gorczyca, dr inż. Andrzej Kozik, mgr inż. Rafał Januszkiewicz, mgr inż. Bartosz Tomeczko - Wrocław, luty 2010 roku) (międzynarodowy instytut inżynierii hałasu) – hałas, 3 warstwami falistego azbestu, kocami, Stephen E. Ambrose oraz Robert W. Rand. zasłonami a nawet dywanem. Nie o taki pokój Pracę opatrzono wypowiedzią Dr. Aleca ochotniczo walczyłem.”(Odl. 700 m) Salt’a z departamentu otolaryngologii „Ciągłe migotanie, nawet przy z Waszyngtońskiego Uniwersytetu Medy- zaciągniętych zasłonach, powoduje PIEKŁO. cznego: „Teza, że infradźwięki nie mają lub Hałas boli. Dniem i nocą staram się go zagłuszyć nie mogą wpływać na ucho jest po prostu telewizorem. Nie potrafię przy nim czytać książki nieprawdziwa” ani pisać listów.” (Odległość od farmy wiatrowej W celu dokładnego zbadania problemu 1 mila = 1,6 km) badacze sami mieszkali w trakcie badań w Przykłady z Wind Turbines, Noise and bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni Health – raport (Wielka Brytania) Amanda Harry, wiatrowej. Zarejestrowali oni silny sygnał doktor nauk medycznych – laryngolog (M.B.Ch.B. Szkody zdrowotne powodowane P.G.Dip.E.N.T.) Badani pochodzą z licznych miejsc infradźwiękowy o częstotliwości 22.9 Hz,sąsiedztwem turbin wiatrowych dokumentuje Walii, Kornwalii i północnej Anglii który odpowiada częstotliwości tzw.amerykańska praca naukowa mówiąca o starszych wysokich fal Beta w mózgu ludzkim Rodzina z Te Apiti w Nowej Zelandiiludziach, którzy śpią gorzej i cierpią na zaburzenia i odpowiada za stan pobudzenia, złości, musiała opuścić swój dom (odl. 3000 m od turbinrównowagi w sąsiedztwie wiatraków. Wśród stresu i walki. Mózg ludzki poddany temu wiatrowych) z powodu hałasu i wibracji.zdrowych ludzi w wieku od 57 do 91 lat, 29 % oddziaływaniu pozostaje w stanie Opisywali, że po uruchomieniu elektrownicierpi na zaburzenia powodowane wiatrakami.(źródło: Sataloff, J, et al. 1987. Tinnitus and vertigo in healthy senior pobudzenia także w czasie snu co może wiatrowej ich życie zamieniło się w istne piekło zcitizens without a history of noise exposure. American Journal of prowadzić także do śmiertelnych efektów. powodu hałasów o niskiej częstotliwości.Otolaryngology 8:87-89) Badacze sami też doświadczyli zaburzeń [http://stuff.co.nz : Turitea man fears he’ll have snu kiedy wiatr wiał z prędkością ok. 10m/s. to go. 10 November 2006] W sąsiedztwie instalacji wiatrowychwystępują zawroty głowy i uczucie nudności, Pomimo opuszczenia okolicy wiatraka ten Zbigniew Serafin, radny gminy Jeleniewo –„Nieniepokoju i depresji w połączeniu z innymi stan utrzymywał się blisko tydzień a objawy zdawałem sobie sprawy jakie będą skutki pracy takiejsymptomami. Są to reakcje neurologiczne na nudności i nawracające bóle głowy trwały turbiny. Po 3 latach mam nieustający szum w uszach.zaburzenia równowagi, jakie powstają u osób blisko 7 tygodni. Raport przedstawia zmiany Halas turbiny zakłóca sen. Trudno w takichnarażonych na migotanie cieni lub hałas o niskiej w mózgu ludzkim wywołane ekspozycją na warunkach żyć. Od znajomego neurologa usłyszałemczęstotliwości. Niepokój i depresje są także infradźwięki z wiatraków (tomografia radę aby się z tamta jak najszybciej wyprowadzić, alewywołane przez brak snu. mózgu). ja nie ma dokąd. Budowa domu pochłonęła(źródło: Balaban, CD, and Thayer, JF. 2001. Neurological bases for balance- (źródło: http://www.noturbine.com/pdfs/BruceMcPhersonInfrasoundandLowFrequencyNoiseStudy.pdf) oszczędności całego życia.”anxiety links. Journal of Anxiety Disorders 15:53-79)
  • 4. NASZA GMINA STEPNICA CIEKAWOSTKI / INFORMACJE 4 CZY WIESZ ŻE...? BLISKIE SĄSIEDZTWO FARM WIATROWYCH Turbiny są śmiertelnym niebezpie- czeństwem dla ptaków– Michael Fry (American STANOWI ZAGROŻENIE DLA LUDZI Bird Conservancy) szacuje, że każdego roku Energia wiatrowa to jedna z najdroższych "Czworo zabitych i 300 rannych elektrownie wiatrowe w USA zabijają od 75energii. Jeśli w Polsce zainstalujemy osób. To krwawy i kosztowny dla budżetu 000 do 275 000 ptaków. Jeśli chodzi o Europę,proporcjonalnie tyle wiatraków, co w bilans wypadków na brytyjskich farmach to w samej tylko południowej HiszapniiNiemczech, to będziemy mieli dwa razy wiatraków, ekologicznych turbin rocznie ginie 409 sępów, 432 ptakówdroższą energię! drapieżnych, 671 nietoperzy i 6152 innych powietrznych dających czystą energię." gatunków ptaków… (dane za Fondo Navarro Ponad 100 wybitnych niemieckich "1500 wypadków w ciągu 5 lat daje para la Protección del Medio Naturalnaukowców z Darmstadt podpisało dokument średnio mniej więcej wypadek każdego gurelur.org).zwany Manifestem z Darmstadt, w którym dnia - Gazeta powołuje się na raport Prawie 300 Mieszkańców Stepnicykrytycznie odnieśli się oni do energii wiatrowej i RenewableUK." podpisało petycję przeciwko planom budowyusytuowania farm wiatrowych w Niemczech. W grudniu zeszłego roku mogliśmy przeczytać w elektrowni wiatrowych. Trzy stowarzyszenia i "The Daily Telegraph" dwie miejscowości z naszej Gminy złożyłyMITEM JEST ŻE GMINY POBIERAJĄ MILIONY Wójtowi i Radzie Gminy oficjalne sprzeciwyPODATKÓW ZA WIATRAKI NA ICH TERENACH. dotyczące lokalizacji w naszej Gminie farmPierwszy proces sądowy w tej sprawie toczyła wiatrowych. Są to: Mieszkańcy Jarszewka,gmina Darłowo, która od 6 wiatraków na Mieszkańcy Miłowa, Stepnicka Organizacjaswoim terenie, wybudowanych za 21,5 mln zł Turystyczna oraz Towarzystwo Przyjaciół Rzek Inynaliczyła 430 tys. zł podatku rocznie. Właściciel i Gowienicy i Zachodniopomorskie Towarzystwofarmy dowodził natomiast, że wartość Przyrodnicze. Uwagi wniosły też osoby prywatne ifundamentów i masztów wynosi 2,8 mln zł, a firmy, chcą wyznaczenia minimalnej odległościwięc podatek powinien wynosić 56 tys. wiatraków od zabudowań na 1 do 3 km. ŻadnychDarłowo przegrało w sądzie. Proste liczenie uwag ani Radni ani Wójt nie uwzględnili. Do Polski trafia ok.90% (w tymwskazuje, że gminy w Polsce nie dostają 2% od najgroźniejsze składanki) bardzo szkodliwych Ostatnie szczegółowe analizy (dotycząwartości inwestycji tylko około 2,5 promila od starych wiatraków. Choć stare turbiny głównie Hiszpanii) stwierdzają, że na każdecałej inwestycji! Inwestor sugeruje że Nasza powinny trafiać na złom, jadą do nas. Składanki miejsce pracy stworzone przez państwo wGmina za pierwsze 13 wiatraków dostawać montowane z różnych elementów są mało wyniku wsparcia pozyskiwania ze źródełbędzie miliony. Nam wychodzi, że budując efektywne i wręcz niebezpieczne. W przypadku odnawialnych, szczególnie elektrowniwiatraki jak te darłowskie musiałoby ich być ... awarii uszkodzone fragmenty śmigła kręcą się wiatrowych, 2.2 osoby tracą pracę. Każde160 !! Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach podczas pracy z prędkością ponad 150km/h nowe stanowisko pracy w przemyślelokalnych gmina pobiera za nie podatek od mogą zostać rozrzucone w promieniu kilku wiatrowym kosztuje niemalże 2 milionybudowli, wynoszący 2 procent jej wartości. kilometrów. Wyjaśnia dr.H Wojciechowski dolarów w subsydiach!Niestety... budowlą jest tylko to, co zostało z Instytutu Energoelektryki Politechniki Ciężki transport elementów turbin nadokładnie wymienione w prawie budowlanym, Wrocławskiej. docelowe miejsce może powodowaćw tym przypadku tylko fundament i maszt. źródło: artykuł "Ekozłom" "Newsweek 22(str.34) rozjeżdżanie i dewastację lokalnych dróg oraz naruszenie konstrukcji domów.Gmina musi oddać 6,4 mln zł. Nawet firmy ubezpieczeniowe uważają obecnie wiatraki za ryzykowne Zimą często zdarzają się wypadki związane z Gminy Suwałki i Jeleniewo muszą zwrócić przedsięwzięcie. W samym 2006 roku firma pociskami lodowymi, które odrywają się odnadpłatę podatku od nieruchomości firmie Alianz musiała wypłacić odszkodowania za śmigieł turbiny i niczym z katapulty wyrzucaneRWE, właścicielowi elektrowni wiatrowych na 1000 awarii. Jej eksperci oceniają, że operator są na potężne odległości.terenie tych samorządów. Sama Gmina Suwałki wiatraka musi liczyć się z uszkodzeniem gomusi zwrócić kwotę 6 milionów 400 tysięcy średnio raz na 4 lata, nie licząc usterek i awariizłotych!! Poprzedni wójt Jeleniewa, Sławomir nie objętych ubezpieczeniem.Bielski obiecywał, że wiatraki to dla gminyszansa, z której nie można zrezygnować. Nie ma dowodów na to, że przemysłoweMimo oporów części mieszkańców udało mu się wykorzystanie energii wiatru, może miećprzeforsować budowę jednej farmy znaczący wpływ na ograniczenie emisjiwiatrakowej, budowę drugiej zablokowali dwutlenku węgla. Doświadczenia europejskiemieszkańcy i radni. Powód to oszpecenie są szczególnie w tym względzie pouczające.krajobrazu, który przestanie przyciągać Dania, kraj najbardziej intensywnieturystów oraz spadek cen działek wykorzystujący wiatr, z ponad 6000 turbinamibudowlanych, bo ludzie nie zechcą mieszkać generującymi 19% energii elektrycznej,koło wiatraków. zmuszona jest zużywać 50% więcej węgla przy produkcji elektryczności – ze względu na Odległość na jaką wyrzucany jest przez śmigłoNie istnieje bezpieczna metoda utylizacji pokrycie kosztów nieprzewidywalności energii wiatraka pocisk lodowy zależy od wysokości wiatraka iwiatraków. Paląc je powoduje się emisję wiatrowej. Emisja zanieczyszczeń i dwutlenku prędkości śmigła (w uproszczeniu) i może wynosić 500niebezpiecznych gazów, zakopane w ziemi węgla wzrosła o 36% tylko w 2006 roku. metrów!!mogą leżeć przez stulecia! Dlatego duńska Doświadczenia Niemiec są podobne. Derminister ochrony środowiska Karen Ellemann Spiegel donosi, że „emisja CO2 w Niemczech Pan Wójt Andrzej Wyganowski zwrócił sięwyznaczyła nagrodę w wysokości 800 tysięcy nie została obniżona nawet o jeden gram!”, do nas wszystkich w ”Liście do mieszkańców weuro za opracowanie bezpiecznej ekologicznie natomiast musiały być wybudowane sprawie referendum” z następującą prośbąmetody ich utylizacji. dodatkowe elektrownie węglowe i opalane „Szanowni Państwo, decydując się naPrzemysłowa energetyka wiatrowa nie jest gazem, aby zapewnić niezawodność dostaw przeprowadzenie referendum głęboko wierzęrealną ekonomiczną alternatywą dla innych energii elektrycznej. w Państwa mądrość i proszę o wzięcie w nimopcji oszczędzania energii. Ponownie, duńskie udziału.”doświadczenia jest pouczające. Duńskie koszty Szwedzka Królewska Akademia Nauk jest krytyczna wobec energetyki wiatrowej. My też wierzymy w Waszą mądrość.wytwarzania energii elektrycznej są najwyższe Dlatego oddajemy w Wasze ręce powszechniew Europie (15 eurocentów / kWh w porównaniu Swoje stanowisko wyraziła w artykule, którego główne tezy w/g rzecznika EPAW w dostępne wyniki badań naukowych,do 6 eurocentów w Ontario). Niels Gram z Skandynawii Petera Skeel Hjorth dwie z nich stanowiska rządów, opinie osób mieszkającychDuńskiego Stowarzyszenia Przemysłu mówi„wiatraki są błędem i nie mają brzmią następująco: w pobliżu farm wiatrowych i oficjalne opinieekonomicznego sensu.” Aase Madsen, • Rozbudowa energetyki wiatrowej Mieszkańców miejscowości w Naszej Gminie.przewodniczący komisji Polityki Energetycznej będzie drogo kosztować odbiorców 9-go września musi zagłosować 1200 osóbw duńskim parlamencie, nazywa energii elektrycznej aby Nasz głos był wiążący dla Rady.wiatraki „straszliwie drogą katastrofą”. • Rozbudowa energetyki wiatrowej nie Pozdrawiamy i do zobaczenia przy urnach.(źródło: Profesor Michael Trebilcock z Katedry Prawa i Ekonomii na Wydziale zmniejszy emisji dwutlenku węgla Monika Moroń, Rafał Strzelczyk, Reginald ŚcieżkaPrawa Uniwersytetu w Toronto - Financial Post 4/8/09 )

Related Documents