Představení projektu:
„Školní asistent – nástroj upevňující rovné
příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji“
Projekt "Školní asistent
– nástroj upevňující
rovné příležitosti
dětí a žáků ve
Středočeském kraji"
Nová škola o.p.s....
Náplň práce asistentek:
podpora žáků ve
vyučování, doučování,
pomoc učiteli…
Od většiny „běžných“ asistentů pedagoga s...
Výstupy projektu: Web
www.asistentpedagoga.cz
Výstupy projektu:
Příručka…
Zkušenost z projektu:
Práce asistentek s
rodinami žáků
Cíle v komunikaci a spolupráci asistentek s rodinami žáků:
- za...
Zkušenosti z projektu: Etnická příslušnost
a znalost rodinného prostředí žáků
Výhody romských asistentů:
- přispívá k t...
Některé návrhy a požadavky pedagogů ze závěrečných
projektových workshopů:
- zaměstnávat více pedagogicky kvalifikované ...
Děkuji za pozornost.
www.asistentpedagoga.cz
of 9

Prezentace skolni asistenti

Co vše obnáší projekt Školních asistentů? Podívejte se na krátkou prezentaci, kterou připravil metodik Zbyněk Němec.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentace skolni asistenti

  • 1. Představení projektu: „Školní asistent – nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji“
  • 2. Projekt "Školní asistent – nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji" Nová škola o.p.s. OP VK (CZ.1.07/1.2.33/02.0022). Realizace: 04/2013 – 12/2014. Projekt byl realizovaný ve spolupráci s partnerskými školami: • Základní škola Kladno, Brjanská 3078, • Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, • Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618, • Základní škola Zlonice, okres Kladno.
  • 3. Náplň práce asistentek: podpora žáků ve vyučování, doučování, pomoc učiteli… Od většiny „běžných“ asistentů pedagoga se školní asistentky lišily zejména tím, že: • ve své práci kladly větší důraz na spolupráci s rodinami žáků, intenzivnější propojení rodiny a školy; • žákům se sociálním znevýhodněním zajišťovaly doučování i v období školních prázdnin; • měly pravidelné metodické vedení odbornými pracovníky Nové školy o.p.s. (formou metodických schůzek, seminářů); • měly možnost pravidelného společného setkávání, sdílení zkušeností i příkladů dobré praxe.
  • 4. Výstupy projektu: Web www.asistentpedagoga.cz
  • 5. Výstupy projektu: Příručka…
  • 6. Zkušenost z projektu: Práce asistentek s rodinami žáků Cíle v komunikaci a spolupráci asistentek s rodinami žáků: - zajistit (podpořit) pravidelnou školní docházku žáků; - porozumět rodinnému prostředí žáků; - zprostředkovat informace mezi rodinou a školou; - přivést rodiče do školy (nebo učitele do rodiny?); - zprostředkovat rodičům žáka zpětnou vazbu ke školním výkonům žáka. Podmínky: respekt, postupné budování důvěry, zdůraznění pozitivních informací o dítěti.
  • 7. Zkušenosti z projektu: Etnická příslušnost a znalost rodinného prostředí žáků Výhody romských asistentů: - přispívá k tomu, aby žáci přijali prostředí školy za své; - je živým kontaktem žáků s romskou kulturou; - je pracovním vzorem pro sociálně znevýhodněné žáky; - může mít větší důvěru menšiny (žáků i rodičů). Etnická příslušnost asistentek romského původu je výhodou, znalost rodinného prostředí žáků je u všech asistentek podmínkou jejich práce.
  • 8. Některé návrhy a požadavky pedagogů ze závěrečných projektových workshopů: - zaměstnávat více pedagogicky kvalifikované asistenty, kteří budou schopni samostatné práce s žáky; - více zapojit asistenty do podpory školní docházky žáků a prevence záškoláctví; - posílit roli asistentů v sociální oblasti, sociální podpoře rodin žáků; - doučování žáků realizovat v tandemu asistent – učitel; - více asistenty zapojit do realizace volnočasových aktivit ve školách. Inspirace pro budoucí praxe – pohledem pedagogů
  • 9. Děkuji za pozornost. www.asistentpedagoga.cz