ՄԵԾ ՁՆԵՄԱՐԴԸ<br />ԵսառաջինանգամձմռանըգնացիԱղվերան: Ճանապարհինմենքանցանքմիանտառիկողքով, որը, կարծես, ձմեռայինդրախտլիներ:...
Գիտե՞ք, եսսահելուցընկա և թաղվեցիձյանմեջ:<br />
Հետոորոշեցինքձնեմարդպատրաստել: Պատրաստեցինք, և ստացվեցմիմեծձնեմարդ: Ձնեմարդուհասակըհասավ 264 սմ-ի:<br />
Վզինկապեցինքքույրիկիսշարֆը, գլխինդրեցինքկարմիրգլխարկ, աչքերինփոխարինեցինքարերը, հաստփայտիկովստացանքքիթը, իսկբարակճյուղով` ...
Նյութըպատրաստեցին` <br />Նարեկ և Նարե<br />Գևորգյանները<br />Նորդպրոց, 3.1 դասարան<br />mskh.am 2011թ.<br />
of 5

Narek ձնեմարդը

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Narek ձնեմարդը

  • 1. ՄԵԾ ՁՆԵՄԱՐԴԸ<br />ԵսառաջինանգամձմռանըգնացիԱղվերան: Ճանապարհինմենքանցանքմիանտառիկողքով, որը, կարծես, ձմեռայինդրախտլիներ: Քանիորերկուսահնակունեինք, որոշեցինքսահելուհամարտեղփնտրել: Գտանք և սկսեցինքուրախսահել: <br />
  • 2. Գիտե՞ք, եսսահելուցընկա և թաղվեցիձյանմեջ:<br />
  • 3. Հետոորոշեցինքձնեմարդպատրաստել: Պատրաստեցինք, և ստացվեցմիմեծձնեմարդ: Ձնեմարդուհասակըհասավ 264 սմ-ի:<br />
  • 4. Վզինկապեցինքքույրիկիսշարֆը, գլխինդրեցինքկարմիրգլխարկ, աչքերինփոխարինեցինքարերը, հաստփայտիկովստացանքքիթը, իսկբարակճյուղով` ժպտունբերանը:<br />Ոչմիմեքենաանտարբերչանցավ: Բոլորնիջանմեքենաներից և նկարվեցինմերուրախձնեմարդուհետ: <br />
  • 5. Նյութըպատրաստեցին` <br />Նարեկ և Նարե<br />Գևորգյանները<br />Նորդպրոց, 3.1 դասարան<br />mskh.am 2011թ.<br />

Related Documents