CIOCANE RANFORSATE CU DESEURI RECUPERABILE DE CARBURI PENTRU MORI DE MACINARE - MILHAM Contract PARTENERIATE nr. 72-218/20...
PARTENERI, BUGET <ul><li>PARTENERI IN CONSORTIU </li></ul><ul><ul><li>Coordonator : Universitatea Politehnica din Buc...
OBIECTIVE, NOUTATE, BENEFICIARI <ul><li>Obiectivul general – proiectarea si realizarea modelului functional al ciocanul...
STADII DE REALIZARE <ul><li>ETAPA I /200 9. CERCETARI FUNDAMENTALE PRIVIND PROCESELE CARE DEFINESC REALIZAREA CORPURILOR D...
STADII DE REALIZARE ETAPA III /20 1 0 . PROIECTAREA MODELULUI FUNCTIONAL CORP DE MACINARE DIN OTELURI RANFORSATE CU DESEUR...
MODUL DE IMPLICARE A TINERILOR CERCETĂTORI <ul><li>Specializări : </li></ul><ul><ul><li>Studii MASTERAT in UPB: Ing. B...
INDICATORI DE REZULTAT REALIZAŢI <ul><li>Lucrări </li></ul><ul><ul><li>A.C.Pavalache, G.M.Dumitru. E.M. Stanciu, Raul Lope...
ACTIVITĂŢI PROPUSE A SE REALIZA IN 2011 ETAPA IV / 20 11. REALIZAREA MODELULUI FUNCTIONAL CORP DE MACINARE DIN OTELURI ...
of 8

Prezentare contract 72218

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare contract 72218

  • 1. CIOCANE RANFORSATE CU DESEURI RECUPERABILE DE CARBURI PENTRU MORI DE MACINARE - MILHAM Contract PARTENERIATE nr. 72-218/2008 Director Proiect : Prof. Dr. Ing. Victor GEANTA
  • 2. PARTENERI, BUGET <ul><li>PARTENERI IN CONSORTIU </li></ul><ul><ul><li>Coordonator : Universitatea Politehnica din Bucuresti - Centrul de Cercetare şi Expertizare Materiale Speciale , Director proiect - Prof. Dr. Ing. Victor GEANTĂ </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 1 : S.C. Econet Prod S.R.L. Bucureşti – Responsabil proiect - Ing. Radu Mihai NEGRIU </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 2 : S. C . TEHNOMAG Cluj-Napoca – Responsabil proiect – CS1 Ing. Tiberiu CĂTUNEANU </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 3 : S.C. Sudotim As S.R.L. Timişoara - Responsabil proiect – CS 1 Dr. Ing. Horia BINCHICIU </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 4 : S.C. Fontax-Im S.R.L. Iaşi – Responsabil proiect – Ing. Mihai TĂNASE </li></ul></ul><ul><li>Adresa web: www. milham.lx .ro </li></ul>Rol TOTAL 2009 2010 2011 B C B Credit C Credit C B C CO 480 . 000 0 24.716 16.650 0 119.952 0 318 . 432 0 P1 550 . 000 124 . 250 28.000 16.900 4.225 113.350 28.275 392 . 000 91 . 750 P2 580 . 855 122 . 464 20.000 11.695 2.924 126.160 27.040 423 . 000 92 . 500 P3 350 . 000 77 . 500 20.000 11.695 2.924 78.305 19.576 240 . 000 55 . 000 P4 19 . 145 1 . 786 12.000 7.145 1.786 0 0 0 0 Total 1 . 980 . 000 326 . 000 104 . 716 64 . 085 11 . 859 437.767 74.891 1 . 373 . 432 239 . 250
  • 3. OBIECTIVE, NOUTATE, BENEFICIARI <ul><li>Obiectivul general – proiectarea si realizarea modelului functional al ciocanului – prag de retenţie pentru instalaţii de sfărâmare – măcinare (concasoare centrifugale) </li></ul><ul><li>Noutate si originalitate </li></ul><ul><li>– proiectarea în diverse variante tehnologice a ciocanelor – praguri de retenţie din dotarea concasoarelor centrifugale orizontale (7 variante de lucru), cu accent pe întreaga zonă “Δ”, zonă intens supusă fenomenelor de uzură (abraziune – eroziune – coroziune) ; </li></ul><ul><li>– proiectarea şi realizarea pe baza unor reţete compoziţionale noi a unei matrici metalice dure, pe bază de carburi, dar prelucrabilă mecanic, capabile să asimileze elementele ranforsante; </li></ul><ul><li>– utilizarea deşeurilor ranforsabile din carburi recuperate din procesele industriale şi recuperabile la sfârşitul ciclului de viaţă al elementului de sfărâmare; </li></ul><ul><li>– proiectarea şi realizarea tehnologiilor de obţinere şi recuperare a deşeurilor ranforsabile. </li></ul><ul><li>Potentialii beneficiari : cariera Albiţa – Iaşi şi toate exploatările miniere care utilizează concasoare centrifugale şi prin extensie, alte tipuri de instalaţii de sfărâmare - măcinare. </li></ul><ul><li>Potenţialul de aplicare în economie este dat de: </li></ul><ul><li> – realizarea de către membrii consorţiului a proiectării integrale a corpului de sfărâmare: proiectare funcţională, compoziţională, SDV-istică de turnare, tehnologii de obţinere şi recuperare a deşeurilor ranforsabile. </li></ul><ul><li>– existenţa cuptoarelor cu inducţie, apte pentru realizarea matricii metalice la toţi participanţii din consorţiu (Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca); </li></ul><ul><li> – necesitatea reducerii importului de astfel de corpuri de sfărâmare, implicit cu costuri mai reduse şi durate de viaţă mai mari. </li></ul>
  • 4. STADII DE REALIZARE <ul><li>ETAPA I /200 9. CERCETARI FUNDAMENTALE PRIVIND PROCESELE CARE DEFINESC REALIZAREA CORPURILOR DE MACINARE DIN OTELURI RANFORSATE CU DESEURI DIN CARBURI RECUPERABILE </li></ul><ul><ul><li>Achizitii: materiale, materii prime şi consumabile: peste 50.000 RON </li></ul></ul>ETAPA II /200 9. CONCEPTE PRIVIND PROIECTAREA MODELULUI FUNCTIONAL CORP DE MACINARE DIN OTELURI RANFORSATE CU DESEURI DIN CARBURI RECUPERABILE <ul><ul><li>Buget de stat – 104.716 RON; Credite angajament – 64.085 RON; Co-finanţare – 11.859 </li></ul></ul><ul><li>ACTIVITĂŢI REALIZATE – Cercetări fundamentale </li></ul><ul><li>Cercetari fundamentale privind caracteristicile fizico-mecanice si tehnologice ale otelurilor aliate cu mangan; </li></ul><ul><li>Studiul fenomenelor de infiltrare a topiturilor metalice in matrici solide de carburi; </li></ul><ul><li>Studiul fenomenelor de difuzie in procesele de infiltrare a topiturilor metalice; </li></ul><ul><li>Studiul proceselor de uzare a corpurilor de macinare din mori cu ciocane. </li></ul><ul><li>Concepte privind proiectarea constructiva a corpului de macinare, proiectarea compoziţională a aliajului metalic, a SDV-urilor de turnare, proiectarea reţetelor compoziţionale aliaj – ranforsant, proiectarea tehnologiilor de recuperare a deseurilor de carburi. </li></ul>
  • 5. STADII DE REALIZARE ETAPA III /20 1 0 . PROIECTAREA MODELULUI FUNCTIONAL CORP DE MACINARE DIN OTELURI RANFORSATE CU DESEURI DIN CARBURI RECUPERABILE <ul><ul><li>Credite angajament – 437.767 RON; Co-finanţare – 74.891 </li></ul></ul><ul><li>ACTIVITĂŢI REALIZATE </li></ul><ul><li>Proiectarea constructiva a corpului de macinare; </li></ul><ul><li>Proiectarea compozitionala a aliajului metalic pentru modelul functional; </li></ul><ul><li>Proiectarea SDV-urilor necesare realizarii prin turnare în condiţii industriale a modelului functional; </li></ul><ul><li>Realizarea SDV-urilor necesare obţinerii prin turnare în condiţii industriale a modelului functional; </li></ul><ul><li>Proiectarea tehnologiilor de recuperare a deseurilor de carburi; </li></ul><ul><li>Cercetari preliminare privind obtinerea corpului de macinare. </li></ul>Proiect corp măcinare Compoziţie chimică matrice metalică Oţel slab aliat cu elemente formatoare de carburi: C = 0,45 – 0,55 %; Si = 0,4 – 0,6 %; Cr = 1,2 – 1,8 %; Mn = 1,5 – 2 %; P = max. 0,03 %; S = max. 0,03 %; eventual Mo şi W. SDV- Model de lemn Tehnologii recuperare deşeuri carburi Corp de sfărâmare – prag de retenţie turnat
  • 6. MODUL DE IMPLICARE A TINERILOR CERCETĂTORI <ul><li>Specializări : </li></ul><ul><ul><li>Studii MASTERAT in UPB: Ing. Bărbulescu Mircea – Alin (Procedee de obţinere a materialelor speciale), Ing. Adrian Catalin PAVALACHE, Ing. Elena-Manuela STANCIU (Ingineria Sudarii) 2008 – 2010 . </li></ul></ul><ul><ul><li>Studii MASTERAT in Centro Laser, Universidad Politehnica de Madrid - Master in Laser Technology: Ing. Adrian Catalin PAVALACHE, Ing. Elena-Manuela STANCIU (10.2009 – 06.2011) . </li></ul></ul><ul><li>Stagii de formare : </li></ul><ul><li>Centro Laser, Universidad Politehnica de Madrid, Spania – Drd. Ing. Adrian Cătălin PAVALACHE, Drd. Ing. Elena-Manuela STANCIU (UPB) – (2009-2010). </li></ul><ul><li>Doctorate pe tematica proiectului : </li></ul><ul><ul><li>Adrian Catalin PAVALACHE – Cercetări privind obţinerea si caracterizarea straturilor compozite armate cu particule (2008-2011) </li></ul></ul><ul><ul><li>Angelica NEGUŢ – Cercetări privind obţinerea materialelor metalice feroase speciale în cuptoare cu inducţie în vid (2009 – 2012) </li></ul></ul>
  • 7. INDICATORI DE REZULTAT REALIZAŢI <ul><li>Lucrări </li></ul><ul><ul><li>A.C.Pavalache, G.M.Dumitru. E.M. Stanciu, Raul Lopez, I.M.Vasile, Dan Petre . An experimental approach to the robotized fabrication of WC-Co based Layers (International Conference ICMERA 2010, ISI ); </li></ul></ul><ul><ul><li>V.Popovici, A.C.Pavalache, I.M.Vasile, I.Voiculescu, E.M.Stanciu, D.Pausan . Finite element method for simulating the Vickers hardness test (International Conference ICMERA 2010, ISI ). </li></ul></ul><ul><ul><li>I.Voiculescu, E.M. Stanciu, V. Geanta, , I.M.Vasile, T.Laurian, G.Chisu . Tribological behaviour of composite Electrodes for Spot Welding (International Conference ICMERA 2010, ISI ). </li></ul></ul><ul><ul><li>I . Voiculescu, V . Geanta, E . Alexandrescu, A . C . Pavalache, E . M . Stanciu, Cooper-Carbide Composite Layer Obtained By Laser Beam Remelting, International Conference DAAAM, 2010, ISI ) . </li></ul></ul><ul><ul><li>M.A. Bărbulescu. Cercetări privind obţinerea oţelurilor cu compoziţie controlată din încărcătură curată. Sesiune comunicări ştiinţifice studenţeşti, UPB, Fac. SIM, 2010 – Cond. Şt. V. Geantă. </li></ul></ul><ul><li>S tudii </li></ul><ul><li>Studiul fenomenelor de infiltrare a topiturilor metalice in matrici solide de carburi; Studiul fenomenelor de difuzie in procesele de infiltrare a topiturilor metalice; Studiul proceselor de uzare a corpurilor de macinare din mori cu ciocane; Cercetari fundamentale privind caracteristicile fizico-mecanice si tehnologice ale otelurilor aliate cu mangan. </li></ul><ul><li>Proiect model conceptual – corp de sfărâmare – prag de retenţie – 7 variante; </li></ul><ul><li>Reţetă proiectare conceptuală matrice metalică – 1; </li></ul><ul><li>Tehnologii de recuperare deşeuri ranforsabile de carburi – 2; </li></ul><ul><li>Proiect SDV – istică de turnare corp de sfărâmare - 1; </li></ul><ul><li>Model conceptual corp de sfărâmare – 1. </li></ul><ul><li>Cerere brevet invenţie nr. A 00012/11.01.2010 - PROCEDEU ŞI MATERIAL COMPOZIT PENTRU OBŢINEREA PRAGURILOR DE RETENŢIE ALE CONCASOARELOR CENTRIFUGALE </li></ul><ul><li>Cărţi – 3. </li></ul><ul><li>1. Geantă, V., Ştefănoiu, R. Ingineria producerii oţelului. Editura BREN, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-648-746-0, 322p. </li></ul><ul><li>2. Geantă, V., Tripsa, I., Stefanoiu, R. Tratat de Stiinta si Ingineria Materialelor, Vol. 2., Bazele teoretice si ingineria obtinerii materialelor metalice, Cap. 7 – Elaborarea oţelurilor. Academia de Stiinte Tehnice din Romania, Editura AGIR, Bucuresti, Romania, 2007, ISBN 978-973-720-162-1, ISBN 978-973-720-064-0, p.856-1019. </li></ul><ul><li>3. I.Voiculescu, C.Rontescu, I.L.Dondea . Metalografia imbinarilor sudate . Editura SUDURA , 2010 . </li></ul><ul><li>Masa rotunda : New Materials, Welding and Metallurgical Processes, Bucureşti, 25-26. Ian. 2010. </li></ul><ul><li>Seminar stiintific : Achievements in the Field of Metallic Materials, Laser welding of Capsules for X ray control, 19.0ct. 2010, Universidad Poltitehnica de Madrid </li></ul><ul><li>Seminar stiintific ROMÂNIA – SOTH KOREA (Posco) : RESEARCHES IN THE FIELD OF NEW MATERIALS & CHARACTERIZATION, UPB, 08.11.2010. </li></ul>Prelegere la Universidad Politehnica de Madrid şi participare CESOL , 19. 0ct. 2010. Masa rotunda: New Materials, Welding and Metallurgical Processes, 25-26. Ian. 2010, UPB. Seminar stiintific ROMÂNIA – SOTH KOREA (Posco , UPB, 08.11.2010 .
  • 8. ACTIVITĂŢI PROPUSE A SE REALIZA IN 2011 ETAPA IV / 20 11. REALIZAREA MODELULUI FUNCTIONAL CORP DE MACINARE DIN OTELURI RANFORSATE CU DESEURI DIN CARBURI RECUPERABILE ETAPA V / 20 11. CARACTERIZAREA SI TESTAREA MODELULUI FUNCTIONAL CORP DE MACINARE DIN OTELURI RANFORSATE CU DESEURI DIN CARBURI RECUPERABILE. DEMONSTRAREA FUNCTIONALITATII SII UTILITATII MODELULUI FUNCTIONAL CORP DE MACINARE RANFORSAT CU DESEURI METALICE DE CARBURI. ACTIUNI SUPORT <ul><li>Realizarea elementelor ranforsabile din carburi pentru ciocane cu mori; </li></ul><ul><li>Elaborarea tehnologiei de infiltrare cu topituri metalice in matrici solide de carburi din deseuri recuperabile; </li></ul><ul><li>Obtinerea lotului de test a modelului functional corp de macinare; </li></ul><ul><li>Realizarea industriala a modelului functional corp de macinare. </li></ul><ul><li>Caracterizarea structurala a corpului de macinare; </li></ul><ul><li>Testarea caracteristicilor functionale ale corpului de macinare pe standul de incercari; </li></ul><ul><li>Testarea caracteristicilor functionale ale corpului de macinare in conditii industriale; </li></ul><ul><li>Caracterizarea imbinarii matrice metalica element ranforsant </li></ul><ul><li>Controlul defectoscopic nedistructiv al modelului functional </li></ul><ul><li>Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului functional corp de macinare ranforsat cu deseuri metalice de carburi. Elaborarea documentatiei tehnice şi a manualului de prezentare </li></ul><ul><li>Diseminarea rezultatelor </li></ul>Obiective ce vor fi atinse – proiectarea si realizarea modelului functional al ciocanului – prag de retenţie pentru concasoare centrifugale, inclusiv implementarea acestora în producţie. Elemente de originalitate menţinute: – proiectarea în diverse variante tehnologice a ciocanelor – praguri de retenţie din dotarea concasoarelor centrifugale orizontale; – proiectarea şi realizarea pe baza unor reţete compoziţionale noi a unei matrici metalice dure, pe bază de carburi, prelucrabilă mecanic; – utilizarea deşeurilor ranforsabile din carburi recuperate din procesele industriale şi recuperabile; – proiectarea şi realizarea tehnologiilor de obţinere şi recuperare a deşeurilor ranforsabile. <ul><ul><li>ESTIMARE BUGET 2011: Buget de stat – 1 . 373 . 432 RON; Co-finanţare – 239 . 250 RON </li></ul></ul>

Related Documents