Contract 72216 / 2008 TEHNOLOGIE DE DEPUNERE PRIN SUDARE HIBRIDA LASER-MIG CU PULBERI - LASERDEP Director proiect  – ...
Date iniţiale PARTENERI IN CONSORTIU : Coordonator : Universitatea Politehnica din Bucuresti , Director proiect Prof....
Date iniţiale <ul><li>Obiectivul/rezultatul final al proiectului: </li></ul><ul><li>Proiectarea unei tehnologii performant...
Stadiul de realizare al proiectului in 200 9 <ul><li>Etapa 1 (2009) : </li></ul><ul><ul><ul><li>Buget de stat: 104.716 ...
Stadiul de realizare al proiectului in 2010 <ul><li>Etapa 3 (2010) : </li></ul><ul><ul><ul><li>Buget de stat: 442.601 ...
Modul de implicare a tinerilor cercetători <ul><li>Specializări : </li></ul><ul><ul><li>Ing. Mihai BALACEANU (UPB) – Univ...
Indicatori de rezultat realizaţi in cadrul proiectului <ul><li>Lucrări </li></ul><ul><ul><li>A.C.Pavalache, G.M.Dumitru. E...
Activitati si Obiective pentru anul 2011 <ul><li>Activităţi : </li></ul><ul><ul><li>Proiectarea tehnologiei de depunere LA...
of 8

Prezentare contract 72216 v2

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      


Transcripts - Prezentare contract 72216 v2

  • 1. Contract 72216 / 2008 TEHNOLOGIE DE DEPUNERE PRIN SUDARE HIBRIDA LASER-MIG CU PULBERI - LASERDEP Director proiect  – Prof. Dr. Ing. Ionelia VOICULESCU
  • 2. Date iniţiale PARTENERI IN CONSORTIU : Coordonator : Universitatea Politehnica din Bucuresti , Director proiect Prof.Dr.Ing. Ionelia VOICULESCU ( ioneliav @ yahoo.co.uk ) Universitatea Transilvania din Brasov , Resp. S.L. Dr. Ing. Daniela Maria IOVĂNAŞ , ( raduiovanas @ yahoo.com ) S.C. Sudotim As S.R.L. Timişoara, Resp. DIRECTOR GENERAL Dr. Ing. Horia BINCHICIU ( sudotim _suport@ yahoo.com ) SC METAV- CERCETARE DEZVOLTARE Bucuresti , Resp. Administrator Dr.Ing. Anghel IONCEA ( daisa @ metav-cd.ro ) S.C. Tehnomontaj Construct S.R.L. Bucureşti , Resp. DIRECTOR GENERAL Ing. Ion Constantin RUSU ( office @ tehnomontaj.ro ) Buget contractat 2008 /cofinanţare : 2.000.000/258250 Adresa web a proiectului : www.laserdep.ro 258.250 2.000.000 197.662 1.388.598 51.000 442.601 9.588 168.801 Total proiect 95.000 400.000 91.912 367.650 0 0 3.088 32.350 IMM TMC P4 (SC TEHNOMONTAJ CONSTRUCT SRL Bucureşti) 69.000 300.000 54.000 215.000 12.725 60.900 2.275 24.100 SACD MET P3 (METAV- CD Bucureşti) 94.250 400.000 51.750 205.000 38.275 153.100 4.225 41.900 IMM SUD P2 (SC SUDOTIM AS SRL Timisoara) 0 400.000 0 285.000 0 82.650 0 32.350 UNI UTBv P1 (Universitatea Transilvania din Braşov) 0 500.000 0 315.948 0 145.951 0 38.101 UNI UPB CO (Universitatea Politehnica din Bucureşti) C B C B C Credite C BUGET Total 2011 2010 2009 Tipul organizaţiei Numele Abreviat Instituţia
  • 3. Date iniţiale <ul><li>Obiectivul/rezultatul final al proiectului: </li></ul><ul><li>Proiectarea unei tehnologii performante de încărcare prin sudare utilizând procedeul hibrid LASER-MIG si pulberi pentru realizarea unor straturi cu caracteristici speciale , in condiţii de productivitate si eficienta energetica maxima. </li></ul><ul><li>Elementele de noutate/originalitate ale proiectului: </li></ul><ul><li>Din punct de vedere ştiinţific proiectul se remarcă prin crearea unei noi tehnologii de încărcare prin sudare, utilizând materiale de adaos sub forma de pulberi metalo-ceramice special concepute pentru fiecare tip de strat de încărcare . Originalitatea soluţiei propuse consta in faptul ca materialul de adaos provine din deşeuri recuperabile mărunţite si metoda de înglobare prin pre-plasare permite eliminarea dificultăţilor întâlnite atunci când se utilizează pulberi alimentate prin sistemul coaxial al laserului. Pulberile utilizate sunt de 3 ori mai ieftine decât cele industriale existente pe piaţa de profil si permit obţinerea unor performante similare acestora. Sudarea hibrida cu LASER-MIG permite obţinerea unor caracteristici benefice cum ar fi viteza mare de sudare , zona afectata termic puţin extinsa si deformaţii reduse ale componentelor. Totodată, procedeul de încărcare prin sudare hibrida Laser-MIG permite depunerea dintr-o singura trecere a unor straturi compozite diverse. </li></ul><ul><li>Beneficiarii rezultatelor; potenţialul de aplicare in economie: </li></ul><ul><li>Beneficiari: Fabricanţi de componente rezistente la uzura severa (utilaj minier, foraj, mori, prelucrare asfalt, construcţii civile etc.) </li></ul><ul><li>Utilizarea tehnologiei de încărcare prin sudare Laser-MIG cu pulberi modernizează şi aduce la nivel european producţia românească în domeniu, simultan cu lansarea cu succes a unor IMM - uri pe piaţa concurenţială. </li></ul>
  • 4. Stadiul de realizare al proiectului in 200 9 <ul><li>Etapa 1 (2009) : </li></ul><ul><ul><ul><li>Buget de stat: 104.716 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cofinanţare: 0 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activităţi efectuate : Cercetări fundamentale privind modelarea câmpului termic la depunerea prin sudare cu procedeul Laser - MIG (UPB), Cercetări fundamentale privind apariţia tensiunilor si deformaţiilor la depunerea cu laser si pulberi (UTBv), Cercetări fundamentale privind diluţia la depunerea cu procedeul de sudare Laser-MIG (MET), Cercetări fundamentale privind efectul parametrilor regimului de sudare asupra configuraţiei geometrice a depunerii Laser-MIG (SUD), Cercetări fundamentale privind compoziţia pulberilor si performantele metodei de încărcare Laser MIG cu pulberi(TMC). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Achiziţii realizate: calculator (1) 3514 RON - UTBv </li></ul></ul></ul><ul><li>Etapa 2 (2009) : </li></ul><ul><ul><ul><li>Buget de stat: 64.085 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cofinanţare: 9.588 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activităţi efectuate: Cercetări preliminare privind reţete de pulberi pentru depunerea prin sudare cu Laser (UPB), Cercetări preliminare privind obţinerea sârmelor tubulare si a fluxurilor pentru depunerea prin sudare cu Laser(SUD), Cercetări preliminare privind obţinerea pulberilor pentru depunerea laser-MIG (TMC), Cercetări preliminare privind comportarea la depunere a pulberilor compozite (UTBv), Cercetări preliminare privind metode de testare a pulberilor si sârmelor pentru depunere (MET). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Achiziţii realizate: maşina găurit, Dremel multitool, scule, multimetru digital, flex, polizor (1911,77 RON) - UTBv </li></ul></ul></ul>Sârme experimentale cu miez compozit din carburi Fluxuri pentru sudarea cu Laser Pulberi faţetate din reziduuri recuperabile Set de probe preliminare încărcate cu particule dure
  • 5. Stadiul de realizare al proiectului in 2010 <ul><li>Etapa 3 (2010) : </li></ul><ul><ul><ul><li>Buget de stat: 442.601 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cofinanţare: 51.000 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activităţi efectuate: Cercetări industriale privind alegerea compoziţiei pulberilor pentru depunerea prin sudare Laser-MIG (UPB), Cercetări industriale privind obţinerea sârmelor tubulare si a fluxurilor pentru depunerea laser-MIG (SUD), Cercetări industriale privind obţinerea pulberilor pentru depunerea Laser-MIG (UPB, SUD), Cercetări industriale privind comportarea la depunere a pulberilor compozite (UTBv), Testarea pulberilor si sârmelor pentru depunere, Concepte privind proiectarea capului de alimentare cu pulbere pentru sudare cu Laser (MET). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Achiziţii realizate: in curs </li></ul></ul></ul>Tipuri de pulberi utilizate pentru cercetări experimentale Probe depuse cu Laser si pulberi experimentale Aspect depunere cu Laser si carburi Sarma de adaos cu miez compozit si carburi, fluxuri
  • 6. Modul de implicare a tinerilor cercetători <ul><li>Specializări : </li></ul><ul><ul><li>Ing. Mihai BALACEANU (UPB) – Universite de Strasbourg, Franţa - (2008); </li></ul></ul><ul><ul><li>Studii MASTERAT in UPB: Ing. Adrian Catalin PAVALACHE, Ing. Elena-Manuela STANCIU (Ingineria Sudarii) – 10. 2008 – 10.2009. </li></ul></ul><ul><ul><li>Studii MASTERAT in Centro Laser, Universidad Politehnica de Madrid- Master in Laser Technology: Ing. Adrian Catalin PAVALACHE, Ing. Elena-Manuela STANCIU (10.2009 – 06.2011) </li></ul></ul><ul><li>Ponderea de participare a tinerilor: in Etapa 1, 11 Tineri/ 32 Participanţi ( 34 %), Etapa 2, 6/23 ( 26 % ) . </li></ul><ul><li>Tinerii implicaţi au participat la activităţi de: experimentare tehnologie de depunere cu laser a straturilor compozite cu carburi diverse, testarea caracteristicilor mecanice si structurale, elaborare documentaţie, stabilire algoritm de optimizare a parametrilor tehnologici, elaborare de lucrări ştiinţifice. </li></ul><ul><li>Stagii de formare : 3 persoane la Centro Laser, Universidad Politehnica de Madrid, Spania – Drd.Ing. Adrian Catalin PAVALACHE, Drd.Ing. Elena-Manuela STANCIU (UPB), Drd.Ing. Alexandru PASCU (UTBv) – (2009-2010) </li></ul><ul><li>Doctorate pe tematica proiectului : </li></ul><ul><ul><li>Adrian Catalin PAVALACHE – Teza de doctorat UPB: Cercetări privind obţinerea si caracterizarea straturilor compozite armate cu particule (2008-2011), </li></ul></ul><ul><ul><li>Elena Manuela Stanciu – Teza de doctorat UPB: Cercetări privind comportarea la sudarea cu procedeul laser Nd-YAG a otelurilor inoxidabile (2008- 2011). </li></ul></ul><ul><ul><li>Alexandru Pascu – Teza de doctorat UTBv: Imbunatatirea proprietatilor mecanice prin depuneri laser ale pieselor utilizate in industria auto </li></ul></ul>Experimentări ale doctoranzilor romani in Centro-Laser din Madrid, in prezenta Dl. Prof. Danut Iordachescu.
  • 7. Indicatori de rezultat realizaţi in cadrul proiectului <ul><li>Lucrări </li></ul><ul><ul><li>A.C.Pavalache, G.M.Dumitru. E.M. Stanciu, Raul Lopez, I.M.Vasile, Dan Petre – An experimental approach to the robotized fabrication of WC-Co based Layers (International Conference ICMERA 2010, ISI ); </li></ul></ul><ul><ul><li>V.Popovici, A.C.Pavalache, I.M.Vasile, I.Voiculescu, E.M.Stanciu, D.Pausan, Finite element method for simulating the Vickers hardness test (International Conference ICMERA 2010, ISI ). </li></ul></ul><ul><ul><li>I.Voiculescu, E.M. Satanciu, V. Geanta,I.M.Vasile, T.Laurian, G.Chisu, Tribological behaviour of composite Electrodes for Spot Welding (International Conference ICMERA 2010, ISI ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ionelia VOICULESCU , Victor GEANTA, Elvira ALEXANDRESCU, Adrian Catalin PAVALACHE, Elena Manuela STANCIU, COOPER-CARBIDE COMPOSITE LAYER OBTAINED BY LASER BEAM REMELTING, International Conference DAAAM, 2010, ISI ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Adrian Catalin Pavalache, Gabriel Marius Dumitru, Elena-Manuela Stanciu, Raúl López, Ion Mihai Vasile, Dan Petre, An experimental approach to the robotized fabrication of WC-Co based layers, International Conference CESOL, 2010, Spania; </li></ul></ul><ul><ul><li>A.C., Pavalache, E.M., Stanciu, I., Voiculescu , G.M., Dumitru, O., Dontu, D., Besnea, I.M., Vasile, Effect of the Strengthening particles on the Characteristics of Hardfaced Layers by TIG Cladding, ( The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2010 (20), No.38, ISSN 1584-5982, p.117-122 , B +) </li></ul></ul><ul><li>Studii : 9 Studii pe problematica sudarii cu laser, obţinerii pulberilor si materialelor de adaos, tensiunilor si deformaţiilor, parametrilor de sudare si testare </li></ul><ul><li>Produse : 6 noi reţete de sârmă tubulara cu coeficient de umplere de 0,5 şi potenţial ridicat de aplicabilitate industrial, din grupele de aliere EH1, EH3, EH10 şi EH20 conform cu STAS1125/6; </li></ul><ul><li>4 reţete de flux metalic pentru depunerea de straturi antiuzură prin procedeul laser – MIG; 1 tehnologie de fabricaţie a sârmelor tubulare şi a fluxurilor metalice, microaliate cu lantanide; 1 sârma tubulara şi 1 flux metalic microaliat cu lantanide. </li></ul><ul><li>Tehnologii : 1 tehnologie preliminara de încărcare cu laser si pulberi faţetate pre-plasate si înglobate in vopsea speciala </li></ul><ul><li>Diseminare : 4 articole publicate (ISI) , 1 articol in reviste B+), 1 carte (Metalografia îmbinărilor sudate, I.Voiculescu, C.Rontescu, I.L.Dondea) publicata in Editura SUDURA (2010). Articolele publicate se refera la obtinerea si caracterizarea straturilor compozite cu carburi, depuse prin procedee de sudare cu Laser sau WIG. </li></ul><ul><li>Masa rotunda : New Materials, Welding and Metallurgical Processes, 25-26. Ian. 2010. </li></ul><ul><li>Seminar stiintific : Achievements in the Field of Metallic Materials, Laser welding of Capsules for X ray control, 19.0ct. 2010, Universidad Politehnica de Madrid </li></ul><ul><li>Vizita la Centro Laser , Universidad Politehnica de Madrid (20-22 Oct. 2010) </li></ul><ul><li>Seminar stiintific : RESEARCHES IN THE FIELD OF NEW MATERIALS & CHARACTERIZATION, UPB, 08.11.2010, la propunerea Firmei POSCO, Korea. </li></ul>Prelegere la Universidad Politehnica de Madrid, 19. 0ct. 2010. Masa rotunda: New Materials, Welding and Metallurgical Processes , 25-26. Ian. 2010, UPB. Seminar ştiinţific: RESEARCHES IN THE FIELD OF NEW MATERIALS & CHARACTERIZATION, UPB, 08.11.2010
  • 8. Activitati si Obiective pentru anul 2011 <ul><li>Activităţi : </li></ul><ul><ul><li>Proiectarea tehnologiei de depunere LASER – MIG (P1, 135000 RON) </li></ul></ul><ul><ul><li>Proiectarea tehnologiei de control defectoscopic a depunerilor LASER – MIG (Co, P2, 95000 RON + 23750 RON co-finanţare) </li></ul></ul><ul><ul><li>Proiectarea documentaţiei tehnologice de depunere (P3, 100000RON + 25000 co-finanţare) </li></ul></ul><ul><ul><li>Proiectarea capului de alimentare cu pulbere pentru sudarea hibrida LASER – MIG (Co, 1 00000 RON) </li></ul></ul><ul><ul><li>Realizarea capului de alimentare cu pulbere pentru sudarea hibrida LASER – MIG (Co, 1 2 5000 RON) </li></ul></ul><ul><ul><li>Testarea prin metode distructive a depunerilor sudate LASER MIG (P2, 120000RON + 30000 RON co-finanţare) </li></ul></ul><ul><ul><li>Testarea prin metode de control nedistructiv a depunerilor cu pulberi LASER - MIG (P1, 130000 RON) </li></ul></ul><ul><ul><li>Caracterizarea structurala a depunerilor LASER - MIG (P3, 115000 RON + 29000 RON co-finanţare) </li></ul></ul><ul><ul><li>Caracterizarea tribologica a depunerilor LASER – MIG (Co, 1 0 0000 RON) </li></ul></ul><ul><ul><li>Măsurarea emisiilor la depunerea LASER – MIG (Co, 90000 RON) </li></ul></ul><ul><ul><li>Omologarea interna a tehnologiei de depunere prin sudare LASER-MIG, a sârmelor si capului de alimentare (Co, P2, 60000 RON + 13000 RON co-finanţare) </li></ul></ul><ul><ul><li>Demonstrarea funcţionalităţii si utilităţii procedeului de sudare LASER – MIG (Co, 10000 RON) </li></ul></ul><ul><ul><li>Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea naţionala sau internaţionala a rezultatelor (Co, P1,P2,P3,P4, 30000 RON) </li></ul></ul><ul><li>Obiective : Optimizarea tehnologiei de obţinere a straturilor compozite cu proprietăţi speciale prin sudare Laser-MIG, adaptate solicitărilor din exploatare </li></ul><ul><li>Rezultate : Tehnologie de depunere prin sudare cu alimentare coaxiala si pre-plasare de pulberi, Cap pentru alimentare cu pulberi pentru sudarea cu LASER, Studii privind caracteristicile depunerilor cu Laser, Lucrări ştiinţifice publicate, prelegeri universitare, Reţete de pulberi, fluxuri si sârme cu miez compozit pentru incarcarea cu Laser, cerere înregistrare brevet. </li></ul><ul><li>Elemente de originalitate : Utilizarea pulberilor recuperabile de carbura de wolfram pentru obţinerea unor straturi cu duritate foarte mare, utilizarea pulberilor si sârmelor cu miez compozit pentru depuneri cu LASER </li></ul><ul><li>Estimarea necesarului de finanţare: </li></ul><ul><ul><li>Buget - 1 2100000 RON </li></ul></ul><ul><ul><li>Co-finanţare - 120750 RON </li></ul></ul>

Related Documents